Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Risico's in de regio Kennemerland

Op de site van de Risicokaart kun je gemakkelijk bekijken welke risico's er bij jou in de buurt zijn, door je woonplaats of postcode in te voeren. Je ziet meteen of er een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming. Ook krijg je advies over wat je in zo'n geval het beste kunt doen. Kijk hiervoor bij Wat te doen bij... 

Op de Risicokaart van Kennemerland kun je zien welke risico's er in Kennemerland zijn en waar deze zich precies bevinden.

Regionaal Risicoprofiel

De belangrijkste risico's in onze regio zijn vastgelegd in het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland. We actualiseren dit profiel regelmatig, de meest actuele versie is uit 2012. Momenteel (2018) wordt dit risicoprofiel geactualiseerd.

Hoe groot zijn de risico's?

Bij het Regionaal Risicoprofiel gaat het om de 'impact' en 'waarschijnlijkheid' van risico's. Hoe groot is de kans dat dergelijke risico's zich voordoen en wat zijn de mogelijke gevolgen? Hoe groter de kans en hoe groter de impact, hoe hoger het risico. De grootste risico's krijgen meer aandacht in de calamiteitenplannen en oefeningen van de hulporganisaties.

Voor onze regio zijn de belangrijkste risico's: een grote uitbraak van infectieziektes, een vliegtuigongeval, extreme kou, stroomuitval, een tunnelincident in de Schiphol-spoortunnel en maatschappelijke onrust.

Rampbestrijdingsplannen

Iedere regio heeft bedrijven waar de gevolgen ingrijpend kunnen zijn wanneer zich daar een gevaarlijke situatie voordoet, zoals een brand, explosie of vrijkomen van giftige stoffen. In onze regio zijn dit onder andere Tata Steel IJmuiden, Linde Gas Benelux en Air Products. Zij vallen onder de werking van het 'Besluit risico's zware ongevallen'. Dit betekent dat hier extra goed gelet wordt op veiligheid en risico's. Voor deze bedrijven is een rampbestrijdingsplan (RBP) verplicht. De VRK stelt samen met deze bedrijven, de politie en betrokken gemeenten zo'n rampbestrijdingsplan (RBP) op. Het plan beschrijft de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties bij de aanpak van een incident. Zo kent iedere partij zijn verantwoordelijkheid en borgen we dat alle betrokken hulpdiensten op dezelfde manier met een gevaarlijke situatie omgaan. De rampbestrijdingsplannen voor Tata Steel, inclusief Linde Gas Benelux in IJmuiden en voor Air Products in Halfweg kunt u hier inzien. Of download de pdf versie op deze pagina.

Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S)

Dit Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) is bedoeld voor alle publieke en private organisaties die betrokken zijn bij een crisis op het gebied van openbare orde, fysieke veiligheid en rechtsorde binnen het werkingsgebied van het CBP-S. Het plan schetst de multidisciplinaire samenhang tussen taken van de betrokken partijen in verschillende situaties met als doel een betere gezamenlijke aanpak. Het CBP-S sluit aan op het Crisisplan VRK en beschrijft de specifieke afspraken voor Schiphol. Door de koppeling tussen de twee plannen organiseren we een samenhang in de voorbereiding op de bestrijding van mogelijke crises op en rond Schiphol. Het herziene plan (ontwerpbesluit) is in 2018 ter inzage gelegd en wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het ontwerpbesluit lag ter inzage van 1 oktober tot 5 november 2018. Na deze periode wordt het formeel vastgesteld en vervangt dit het huidige crisisbestrijdingsplan.