Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Corona nieuwsberichten - archief

Op deze pagina een overzicht van nieuwsberichten die tot en met april zijn geplaatst rondom het coronavirus in de regio.

Actuele nieuwsberichten vanaf 1 december 2020 en de verzonden persberichten kunt u bekijken op de Nieuwsupdatepagina.


 • UPDATE maandag 30 november 2020, 20:44

  Intrekking Noodverordening COVID-19 van 18 november 2020

  Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt.   

  Met het intrekken van de noodverordening komen alle uitvoeringsbesluiten, die genomen zijn op grond van de verschillende noodverordeningen COVID-19 van de veiligheidsregio Kennemerland, te vervallen. De coronamaatregelen blijven van kracht op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.  

  U vindt hier het intrekkingsbesluit en bij 'Downloads' rechts op deze pagina.


UPDATE zaterdag 28 november 2020, 12:33 
Gebiedsverbod Badweg en IJmuiderslag in Velsen 

Het gebied rondom de Badweg en IJmuiderslag in IJmuiden is in de avond en nacht van 28 en 29 november tussen 21.00 uur en 06.00 uur verboden terrein. Evenmin is het toegestaan daar geluidsapparatuur in bezit te hebben. Dit besluit is genomen omdat er concrete aanwijzingen zijn dat voor deze periode een illegaal feest wordt voorbereid. Er is op dit soort feesten een groot risico op verspreiding van het coronavirus. Het besluit past binnen de maatregelen die de veiligheidsregio Kennemerland neemt vanwege het toenemende aantal besmettingen.

Kijk voor meer informatie in het persbericht, bij 'Downloads' rechts op deze pagina. U vindt daar ook het aanwijsbesluit en een kaart van het gebied.


UPDATE woensdag 18 november 2020, 17:08
Nieuwe noodverordening 18 november van kracht

In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf 19 november een nieuwe noodverordening. Hierin zijn de landelijke coronamaatregelen, die het kabinet 17 november aankondigde, formeel geregeld. De extra strenge maatregelen, die twee weken geleden werden afgekondigd, lopen 18 november om 24.00 uur af. Dat betekent dat publieke locaties, zoals musea, theaters, pretparken en zwembaden, vanaf 19 november weer open kunnen. Per 1 december geldt op deze locaties een mondkapjesplicht. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. De horecagelegenheden blijven gesloten. Verder blijven een aantal gebieden in Kennemerland ’s nachts verboden terrein, om illegale feesten tegen te gaan.

Kijk voor meer informatie in het persbericht, bij 'Downloads' rechts op deze pagina. U vindt daar ook de nieuwe noodverordening.


UPDATE woensdag 11 november 2020, 09:45
Houd Sint Maarten gezellig en bekijk wat er mag

Hoe vieren we Sint Maarten op 11 november in deze coronatijd? Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Lees daarom de tips voor Sint Maarten in coronatijd.


UPDATE maandag 9 november 2020, 12:17
Noodverordening Kennemerland aangepast

 Vorig week heeft de Tweede Kamer de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet besproken. Naar aanleiding daarvan zijn landelijk de noodverordeningen op een paar punten aangepast. Zo ook in de regio Kennemerland.

Het gaat om de volgende punten.

Bij de sluiting van voor publiek openstaande gebouwen geldt een uitzondering voor een buurt- of dorpshuis (wijkcentra) waar op afspraak activiteiten plaats vinden en voor bibliotheken, voor zover deze is opengesteld als afhaalfunctie of als locatie voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.

Het is niet toegestaan om reserveringen van groepen van meer dan twee personen te placeren. Deze beperking geldt niet voor personen of gevallen die zijn uitgezonderd van het groepsvormingsverbod.

De voorzitter krijgt de bevoegdheid om in geval van bijzondere omstandigheden meer dan 30 personen toe te staan bij een uitvaartplechtigheid in een uitvaartcentrum door een ontheffing te verlenen.

Lees de nieuwe noodverordening hier of kijk bij 'Downloads' rechts op deze pagina.


UPDATE vrijdag 6 november 2020, 12:50
XL teststraat op Amsterdam Airport Schiphol opent deze maand

Teststraat is bedoeld als uitbreiding van de landelijke testcapaciteit voor mensen met Covid-19 klachten

GGD Kennemerland, als onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland, opent deze maand op P4 op Amsterdam Airport Schiphol een XL teststraat. De teststraat is bedoeld als uitbreiding van de beschikbare landelijke testcapaciteit voor mensen met klachten.

De XL-testlocatie wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen GGD Kennemerland, Schiphol, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), ministerie van Defensie, gemeente Haarlemmermeer, VNO NCW en GGD GHOR Nederland. Inwoners met klachten maken nu en straks via de gebruikelijke route een afspraak voor een coronatest: online via www.coronatest.nl en telefonisch via 0800-1202.

De opening van de XL teststraat volgt op de wens van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport om de testcapaciteit in Nederland te vergroten. De komende maanden wordt toegewerkt naar een capaciteit die aansluit op de strategie voor XL-locaties.

Het doel van de teststraat is voorzien in de behoefte van een grotere landelijke testcapaciteit voor de Nederlandse bevolking. In een later stadium kunnen wellicht andere doelgroepen ook gebruik maken van de locatie. GGD Kennemerland volgt hierin het beleid van het kabinet.

De teststraat zal er qua opzet anders uitzien dan de reguliere teststraten in de regio. Bij de opzet van deze teststraat maakt GGD Kennemerland gebruik van de ervaringen die met de andere teststraten zijn opgedaan. Op de XL teststraat wordt gebruik gemaakt van de beschikbare sneltesten.

De komende weken wordt meer duidelijk over de soorten tests en de testcapaciteit bij opening. GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het testproces, de medische kwaliteit en het personeel. Meer duidelijkheid over de precieze invulling volgt in de komende weken.

De XL teststraat is een aanvulling op de testcapaciteit die al in de regio is opgebouwd op de locaties Vijfhuizen, Haarlem en de mobiele testvoorziening in de IJmond en zit de geplande opschaling en het gebruik van sneltesten in de bestaande voorzieningen niet in de weg.

 


 

UPDATE woensdag 4 november 2020, 21:13
Nieuwe noodverordening 4 november om 22.00 uur van kracht  

In de veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur een nieuwe noodverordening. Hierin zijn de landelijke coronamaatregelen, die het kabinet gisteren aankondigde, formeel geregeld. Het aantal coronabesmettingen daalt, maar niet hard genoeg. De druk op de zorg is nog onverminderd hoog. Daarom gelden er de komende twee weken strengere coronamaatregelen.

“Met deze nieuwe, tijdelijke maatregelen willen we als overheid het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder beperken, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland. “Het volhouden van de maatregelen blijft belangrijk, niet alleen voor jezelf maar ook voor iedereen in je omgeving. Hoe minder fysiek contact we met elkaar hebben, hoe sneller het aantal besmettingen kan dalen. Dat maakt ook dat wij in onze regio krachtig blijven optreden tegen illegale feesten. Waar mogelijk zal ik ook panden sluiten waar illegale feesten worden georganiseerd omdat deze feesten een gevaar zijn voor de publieke gezondheid.”

Kijk voor meer informatie in het persbericht, bij 'Downloads' rechts op deze pagina. U vindt daar ook de nieuwe noodverordening.

 


UPDATE dinsdag 3 november 2020, 20:43 
Tijdelijk strengere coronamaatregelen

 

Het aantal coronabesmettingen daalt, maar niet hard genoeg. De druk op de zorg is nog onverminderd hoog. Daarom gelden er de komende twee weken strengere coronamaatregelen. Minister-president Markt Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dit zojuist bekendgemaakt. De overheid roept iedereen in Nederland op: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Buitenlandse reizen worden tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk. Het doel van de nieuwe maatregelen is om het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken. Met andere woorden: hoe minder (fysiek) contact we met elkaar hebben, hoe sneller het aantal besmettingen kan dalen. Het volhouden van de maatregelen blijft belangrijk, voor uzelf én voor uw naasten. 

Druk op de zorg verminderen
Het aantal besmettingen moet sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ziekenhuizen moeten nu steeds vaker noodgedwongen van ‘reguliere’ zorg afzien (bijvoorbeeld niertransplantaties en operaties uitstellen) om coronapatiënten te kunnen helpen. Daarnaast begint corona ook zijn tol te eisen bij het zorgpersoneel; steeds meer artsen en verpleegkundigen zijn ziek. Dit is een belangrijke reden voor de overheid om strengere maatregelen te nemen, om zo de druk op de zorg te verminderen. 

Mogelijk aanvullende regionale maatregelen
In regio's waar veel coronabesmettingen zijn, overweegt het kabinet om de komende dagen aanvullende maatregelen te nemen. Zoals een avondklok in te stellen, zodat mensen na een bepaald tijdstip niet meer de straat op mogen. De komende week moet duidelijk worden of ingrijpen nodig is en in welke regio’s. 

Nieuwe maatregelen
Vanaf woensdag 4 november om 22.00 uur tot en met 18 november gelden de volgende, extra maatregelen:

 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens bestaan.
 • Thuis ontvangt u maximaal 2 gasten per dag (kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend).
 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Winkels blijven open, tot uiterlijk 20.00 uur (supermarkten mogen langer open blijven).
 • Sportscholen mogen open blijven voor individueel sporten. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of met maximaal 2 personen.
 • Groepslessen zijn niet toegestaan.
 • Zwembaden gaan dicht.
 • Scholen blijven open.

Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown, oftewel: gelden weer de maatregelen die op dit moment gelden.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle maatregelen op Rijksoverheid.nl.

 


UPDATE vrijdag 23 oktober 2020, 17:36
Reyndersweg in Velsen verboden terrein om illegaal feest tegen te gaan

 

De Reyndersweg en aangrenzend gebied in Velsen-Noord zijn in de avond en nacht van 23 op 24 oktober en 24 op 25 oktober tussen 20 en 6 uur verboden terrein. Evenmin is het toegestaan daar geluidsapparatuur in bezit te hebben.

Dit besluit is genomen omdat er concrete aanwijzingen zijn dat voor deze periode een illegaal feest van (voornamelijk jonge) mensen wordt voorbereid. Er is op dit soort feesten een groot risico op verspreiding van het coronavirus. Het besluit past binnen de maatregelen die de veiligheidsregio Kennemerland neemt vanwege het toenemende aantal besmettingen.

Het volledige besluit is hier te lezen.

 


 

 

UPDATE woensdag 14 oktober 2020, 21:05
Nieuwe noodverordening 14 oktober om 22.00 uur van kracht 

In de veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf vandaag, woensdag 14 oktober 2020, om 22.00 uur een nieuwe noodverordening (in kolom rechts te downloaden). Hierin zijn de landelijke coronamaatregelen, die het kabinet gisteren aankondigde, formeel geregeld. Het doel van de maatregelen is het aantal sociale contacten en reizen te beperken en hiermee de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor gebouwen van groot regionaal belang wordt nu geen uitzondering meer gemaakt op het maximale aantal van 30 personen in binnenruimtes. Daarmee komen de ontheffingen, die een aantal culturele instellingen in deze regio eerder kregen, te vervallen. Verder blijven de recreatiegebieden in Kennemerland ’s nachts verboden terrein, om illegale feesten tegen te gaan.

“We zijn in een ernstige situatie terechtgekomen”, aldus Jos Wienen, waarnemend voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland. “Het aantal besmettingen blijft razendsnel stijgen en dat betekent dat onze gezondheidszorg opnieuw onder grote druk staat. De nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk om weer grip op het coronavirus te krijgen”.

Kijk voor meer informatie in het persbericht, bij 'Downloads' rechts op deze pagina. U vindt daar ook de nieuwe noodverordening.

 


 

UPDATE dinsdag 13 oktober 2020, 20:32
Strengere maatregelen om coronavirus onder controle te krijgen

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rondom het coronavirus in ons land. Het aantal besmettingen neemt verder toe. Het kabinet voert daarom extra maatregelen in om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Dat hebben minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond bekendgemaakt in een persconferentie.

De maatregelen zijn gericht op het verminderen van contactmomenten en reisbewegingen. Wanneer mensen samenkomen, is er meer kans op besmetting. Of het nu gaat om een bezoekje thuis van familie en vrienden, of contact met onbekenden zoals in de kroeg of trein. Met andere woorden, het kabinet roept op: blijf zoveel mogelijk thuis en reis zo min mogelijk. Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukke plekken. Ga je toch op (herfst)vakantie? Blijf dan zoveel mogelijk op je vakantieadres.

De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf morgenavond 14 oktober 22:00 uur, in ieder geval twee weken. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Versoepeling van de maatregelen zal alleen worden overwogen wanneer het aantal besmettingen vermindert en de druk op de zorg afneemt. Minister-president Rutte en minister De Jonge hebben in de persconferentie iedereen opgeroepen om de eigen verantwoordelijkheid te nemen en de maatregelen en basisregels (zoals 1,5 meter afstand houden) te blijven opvolgen.

De grootste veranderingen van de maatregelen zijn vanaf morgenavond:

 • Horecagelegenheden gaan dicht. Afhalen blijft wel mogelijk.
 • Na 20.00 uur mag er geen alcohol meer verkocht worden, of genuttigd worden in de openbare ruimte. Dit verkoop verbod geldt zowel in winkels (supermarkten, slijterijen) als thuisbezorgd door bezorgdiensten.
 • Winkels in de detailhandel sluiten om uiterlijk 20.00 uur (m.u.v. levensmiddelenwinkels, zoals supermarkten). Er zijn geen koopavonden meer.
 • Er komt een mondkapjesplicht voor binnenruimtes (zoals winkels); dit gold al langere tijd in het openbaar vervoer. Mondkapjes zijn ook verplicht in het voorgezet onderwijs, MBO en hoger onderwijs buiten de les.
 • Een groep mensen kan maximaal uit 4 personen bestaan (mensen uit hetzelfde huishouden uitgezonderd), zowel buiten als binnen. Afspreken in het park bijvoorbeeld kan dus met maximaal 4 personen. Je kunt een boete krijgen wanneer je met meer personen bent.
 • Beperk thuis het bezoek tot maximaal 3 gasten per dag (exclusief kinderen t/m 12 jaar).
 • Sporten is alleen nog beperkt mogelijk. Volwassenen kunnen niet in teamverband sporten, maar alleen individueel of met maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand (bijvoorbeeld hardlopen). Kinderen tot 18 jaar kunnen wel blijven sporten in teamverband.

Kijk voor een overzicht van alle maatregelen op Rijksoverheid.nl.


 

UPDATE vrijdag 2 oktober 2020, 15:18
Toneelschuur Haarlem krijgt ontheffing

De veiligheidsregio Kennemerland heeft de Toneelschuur in Haarlem een ontheffing verleend op het maximum van 30 bezoekers voor de grote zaal. De instelling had gisteren, door een misverstand, foutieve cijfers doorgegeven, waardoor zij buiten de selectie van de grote theaters en podia in de regio viel. Inmiddels heeft de Toneelschuur de veiligheidsregio inzichtelijk kunnen maken dat de instelling wel de benodigde zaalcapaciteit en gebruiksvergunning heeft voor meer dan 300 bezoekers. Bovendien voldoet de Toneelschuur aan de voorwaarden van beluchting en hygiëne.

Lees hier het volledige persbericht.

 


 

UPDATE donderdag 1 oktober 2020, 15:04
Zes theaters en concertgebouwen krijgen ontheffing op maximum van 30 bezoekers

Zes theaters en concertgebouwen in de veiligheidsregio Kennemerland, die een zaalcapaciteit hebben van meer dan 300 personen, krijgen ontheffing op het maximum van 30 bezoekers. Dit besluit is vanaf vandaag, 1 oktober, van kracht. De ontheffing is een tijdelijke maatregel die in eerste instantie geldt tot 19 oktober aanstaande.

De betreffende culturele instellingen mogen maximaal 250 bezoekers per programma toelaten en moeten er scherp op toezien dat alle bestaande RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. “Bij elk besluit dat we als veiligheidsregio nemen,” aldus voorzitter Marianne Schuurmans, “staat de volksgezondheid voorop. Dat geldt ook bij dit besluit. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames in de veiligheidsregio Kennemerland loopt snel op. Het bezoek aan de betreffende instellingen moet daarom voor iedereen veilig verlopen.”

De instellingen zijn verplicht te werken met een online kaartverkoopsysteem. Deze verplichting geldt ook voor reserveren, placeren en registratie. Eerder dit jaar hebben de instellingen hun bezoekerscapaciteit al teruggebracht op basis van de 1,5 meter regel. Ook komen bezoekers gespreid binnen. De veiligheidsregio Kennemerland verwacht van de bezoekers dat ze hun gezond verstand gebruiken bij hun reis en bezoek, dat ze afstand houden en aanwijzingen van het personeel van de instelling opvolgen.

De veiligheidsregio Kennemerland kiest ervoor om de ontheffingen te richten op theaters en concertgebouwen. De zes instellingen krijgen de ontheffing omdat ze van groot regionaal belang zijn en een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur. De instellingen die vanaf vandaag (1 oktober) tot in elk geval 19 oktober een ontheffing krijgen op het maximaal aantal mensen dat is toegestaan per programma zijn:

- Kennemer Theater, Beverwijk
- Patronaat, Haarlem
- Philharmonie, Haarlem
- Stadsschouwburg, Haarlem
- Schouwburg de Meerse, Hoofddorp
- Stadsschouwburg, Velsen

Overige culturele instellingen in de regio zullen zich moeten houden aan de algemene maatregel in de Noodverordening dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers (exclusief personeel). De veiligheidsregio heeft de gemeenten gevraagd de instellingen in hun gemeente over het besluit te informeren en toe te lichten.

Kijk voor meer informatie in het persbericht, te downloaden rechts op deze pagina bij 'Downloads'. 


 

UPDATE dinsdag 29 september 2020, 17:44
Nieuwe noodverordening (29 september) van kracht

Het kabinet heeft gisteravond nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn formeel geregeld in een nieuwe Noodverordening (in kolom rechts te downloaden), gelden vanaf vandaag, 29 september 2020 (18:00 uur) en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Het kabinet besloot hiertoe, omdat steeds meer mensen besmet raken met het coronavirus. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. De aanwijsbesluiten van 23 september (zie kolom rechts) in de veiligheidsregio Kennemerland blijven onverminderd van toepassing.

 


 

UPDATE dinsdag 29 september 2020, 09:28
Coronamaatregelen aangescherpt

Steeds meer mensen raken besmet met het coronavirus. Het kabinet heeft daarom nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen gaan vanavond (29 september) vanaf 18.00 uur in en gelden in ieder geval drie weken. Daarna neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen. Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dit gisterenavond bekend in een persconferentie. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. De maatregelen zijn:

- Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
- Reis zo min mogelijk.
- Ontvang thuis niet meer dan 3 gasten. Kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend.
- In andere gebouwen dan de eigen woning (bijvoorbeeld een restaurant) mag je afspreken met maximaal 4 personen (kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend). Het maximum van 4 personen geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
- Binnen mogen maximaal 30 personen bij elkaar in een ruimte zijn.
- Buiten mogen maximaal 40 personen bij elkaar op 1 plek zijn. Hierbij gaat het om plekken waar geen continue doorstroming van mensen is.

Uitzonderingen op het maximum voor ruimtes binnen (max 30) en activiteiten buiten (max 40) zijn onder meer: personen bij een uitvaart, sportgelegenheden, betogingen, religieuze bijeenkomsten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, detailhandel, jeugdverenigingen en het openbaar vervoer.

- Bij buitenruimtes waar een doorstroom van bezoekers is (zoals dierentuinen en pretparken) is het aantal bezoekers afhankelijk van de oppervlakte van de locatie. Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
- Bij binnenruimtes waar een doorstroom van bezoekers is (zoals musea of bibliotheken) is het is verplicht om vooraf te reserveren.
- Cafés en restaurants sluiten om 22.00 uur. Vanaf 21.00 uur mogen er geen nieuwe bezoekers meer naar binnen. Reservering, een gezondheidscheck en vaste zitplaats is verplicht in de horeca. Bezoekers worden gevraagd zich te registreren. Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest? Dan belt de GGD de bezoekers op voor bron- en contactonderzoek.
- Sportkantines zijn dicht.
- Sportwedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Langs de lijn kijken naar de wedstrijd is niet meer mogelijk.
- Mensen met een contactberoep (zoals kappers) moeten contactgegevens van hun klanten vragen, ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
- De detailhandel (winkels) moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden.
- Supermarkten (en andere grotere winkels in de levensmiddelenbranche) moeten speciale winkeltijden invoeren voor kwetsbare personen, zoals ouderen en zieken. Supermarkten zijn dan 2 keer per dag een uur alleen voor kwetsbare mensen open.  

De basisregels blijven gelden: houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen, vermijd drukte, was vaak je handen, nies in je elleboog. Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Kijk voor meer informatie op www.Rijksoverheid.nl.

 


 

UPDATE woensdag 23 september 2020, 16:18
Recreatiegebieden ‘s nachts verboden terrein om illegale feesten tegen te gaan

In recreatiegebieden Spaarnwoude, De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en Toolenburgerplas is het niet langer toegestaan om tussen 22:00 uur en 06:00 uur aanwezig te zijn en geluidsapparatuur bij je te hebben. Dit besluit is genomen om illegale feesten van (voornamelijk jonge) mensen ’s nachts tegen te gaan. Er is op dit soort feesten een groot risico op verspreiding van het coronavirus. Het besluit past binnen de aanvullende maatregelen die de veiligheidsregio Kennemerland neemt vanwege het toenemende aantal besmettingen.  

“Afgelopen maanden zijn er diverse illegale feesten gehouden in recreatiegebieden in deze regio. Aanwezigen houden daar geen 1,5 meter afstand van elkaar en leven ook de hygiënemaatregelen niet na, zoals schoon sanitair. Deze feesten zijn dus onverantwoord. Het coronavirus kan zich er razendsnel verspreiden”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland. “Het aantal positief geteste jongeren tussen de 19 en 29 jaar is relatief hoog en neemt steeds meer toe. Illegale feesten worden juist door deze groep jongeren bezocht. In het belang van de volksgezondheid moeten we dit tegengaan, vandaar ons besluit om de genoemde recreatiegebieden ’s nachts te sluiten.”

Kijk voor meer informatie in het persbericht, bij 'Downloads' rechts op deze pagina. U vindt daar ook de Aanwijsbesluiten.

 


 

UPDATE zondag 20 september 2020, 14:07
Nieuwe noodverordening per 20 september 

Op vrijdag 18 september heeft het kabinet, in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht en Hollands Midden), specifieke maatregelen afgekondigd om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. De reden hiervoor is dat het aantal besmettingen in deze veiligheidsregio’s toeneemt.

In de regio Kennemerland is daarom vanaf zondag 20 september om 18.00 uur een nieuwe noodverordening van kracht waarmee de specifieke maatregelen formeel geregeld zijn.

Kennemerland legt de focus op aanvullende maatregelen bij scholen, zorginstellingen en het voorkomen van illegale feesten. Dit laatste door gebieden aan te wijzen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn.

Een volledig overzicht van de maatregelen en de volledige noodverordening kunnen hiernaast bij 'Downloads' worden gedownload.

 


 

UPDATE vrijdag 18 september 2020, 19:50
Nieuwe coronamaatregelen in regio Kennemerland 

De Veiligheidsregio Kennemerland neemt nieuwe maatregelen tegen corona. Zo willen we de verspreiding van het coronavirus onder controle krijgen. De regio Kennemerland is één van de zes regio’s (naast Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht en Hollands Midden) waarbij de besmettingen erg toenemen. Daarom komen er nieuwe maatregelen voor alle zes de regio’s. Daarnaast komt de regio Kennemerland met aanvullende maatregelen voor scholen, zorginstellingen en het voorkomen van illegale feesten. Vanaf zondag 20 september 18:00 uur gaan de nieuwe regels in.

De volgende maatregelen gelden voor alle zes de regio’s:

Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.

Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.

Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Als veiligheidsregio Kennemerland nemen we aanvullend de volgende extra maatregelen:

De gemeenten willen geen illegale feesten en grote samenkomsten in recreatiegebieden. Er worden daarom gebieden aangewezen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn.

Op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal was het al verboden om geluidsapparatuur en muziekinstrumenten te gebruiken. Deze maatregel werkt goed en blijft gelden tot 1 oktober of langer als dat nodig is.

De gemeenten gaan meer communiceren met jongvolwassenen van 20 tot 29 jaar, studenten en migranten, omdat het risico op besmettingen onder deze groepen groot is.

De gemeenten nemen contact op met bedrijven en instellingen om de maatregelen weer aan te scherpen om zo besmettingen te voorkomen.

De coronapreventieteams van GGD en gemeenten benaderen de sectoren met een extra risico op een besmetting, zoals sportverenigingen, scholen, supermarkten en de horeca. Zij gaan in overleg over hoe ze zich aan de coronamaatregelen kunnen blijven houden.

De gemeenten blijven streng handhaven. De GGD adviseert de sectoren waar we besmettingen zien, zoals bij sportverenigingen.

De GGD maakt afspraken met zorginstellingen over maatregelen die zorgen voor minder verspreiding van het virus. Denk hierbij aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en aangepaste bezoekregelingen.

De gemeenten maken afspraken met het onderwijs over over maatregelen. De GGD adviseert en staat in nauw contact met de scholen waar we besmettingen zien.

Toegenomen aantal besmettingen
In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen toegenomen in de Veiligheidsregio Kennemerland. Hierdoor is de regio in een zorgelijke situatie terechtgekomen. Het aantal besmettingen blijft stijgen. Veel besmettingen vinden plaats onder jongeren, in huiselijke kring en op het werk. In Kennemerland vallen afgelopen week met name de besmettingen op scholen, bij zorginstellingen en sportverenigingen op. Daarom zijn de nieuwe maatregelen nodig.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 


 

UPDATE vrijdag 11 september 2020, 21:05
Kabinetsbesluit: teststraat Schiphol tijdelijk dicht

Het kabinet heeft vandaag besloten de proef met het a-symptomatisch testen op de teststraat op Schiphol per dit weekend tijdelijk stil te zetten. Vanaf 12 september kunnen reizigers zich voorlopig niet meer op Schiphol laten testen. Dagelijks konden daar zo’n 1400 reizigers afkomstig uit ‘rode’ en ‘oranje’ gebieden worden getest op corona, ook als zij geen klachten hebben. Deze proef is een extra taak die GGD Kennemerland uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS.  

Onder meer omdat op dit moment de wachttijden oplopen om je te laten testen in de teststraten, de schaarste aan testmateriaal en laboratoriumcapaciteit en ondertussen de roep in het land om personeel in onder meer de zorg en het onderwijs met voorrang te laten testen, heeft het kabinet besloten de teststraat op Schiphol tijdelijk te sluiten.  

Kennis en ervaring benutten
GGD Kennemerland: “Het kabinet heeft ons over dit besluit geïnformeerd. Het feit dat het kabinet nu op de ‘pauzeknop’ drukt betekent dat wij als GGD samen met onze partners even in de stand-by stand staan. De kennis en infrastructuur, welke in rap tempo is opgedaan, hebben we nu. Samen met VWS, Defensie, het Rode Kruis en diverse laboratoria en Schiphol kunnen we terugkijken op dertig dagen aan ervaring in het runnen van deze testraat op een nationale luchthaven. De tijdelijke stop geeft ons de kans adem te halen en te evalueren, zodat we bij een herstart direct onze processen verbeterd kunnen inzetten. Dat evalueren geldt voor elke stap in het proces van testen. Het proces begint met onze teams die bij de gates reizigers opvangen en verwijzen naar de teststraat, het administreren van persoonsgegevens, het afnemen van tests, tot het organiseren dat testuitslagen worden doorgegeven. Daar waar processen beter kunnen passen we deze zeker aan. 

Uiteraard denken we graag mee met het kabinet als het gaat om een heropening van deze testfaciliteit. Het is aan de minister van VWS om aan te geven wat de meerwaarde is van de proef met het a-symptomatisch testen en of en in hoeverre hij deze wil voortzetten.  

Door het tijdelijk stop zetten van de proef komt in ieder geval labcapaciteit vrij die elders ingezet kan worden. GGD-medewerkers kunnen deels ingezet worden voor andere werkzaamheden bijvoorbeeld voor de andere teststraten in Kennemerland. Dat geldt ook voor de medewerkers van Defensie en het Rode Kruis.” 

Advies aan reizigers
Voor reizigers uit ‘rode’ en ‘oranje’ gebieden blijft het advies: blijf na aankomst tien dagen in quarantaine en maak bij klachten, die mogelijk wijzen op corona, een testafspraak via coronatest.nl of bel het landelijk afsprakennummer 0800 1202. 

Of de teststraat tussen aankomsthal 3 en 4 blijft staan is nog onduidelijk. Mogelijk worden de materialen tijdelijk opgeslagen.

 


 

UPDATE woensdag 2 september 2020, 18:10 
Nieuwe noodverordening per 3 september 

Op 3 september wordt een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening geeft uitvoering aan de laatste aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september. Het is een beperkte wijziging waarbij nu ook bij de teststraat en de bagagehallen van Schiphol in de noodverordening is opgenomen als gebied waar, tijdens piekmomenten, passagiers van 13 jaar of ouder verplicht kunnen worden om een niet-medisch mondkapje te dragen. 

De persconferentie van afgelopen dinsdag gaf verder geen aanleiding tot andere wijzingen in de noodverordening. 

De volledige noodverordening kan hiernaast bij 'Downloads' worden gedownload.

 


 

UDATE vrijdag 21 augustus 2020, 19:06
Nieuwe noodverordening per 21 augustus

In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf vandaag, 21 augustus, een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening geeft uitvoering aan een ministeriële aanwijzing, waarin alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo, worden verboden. In de laatste noodverordening was dit verbod al opgenomen, maar nog niet volledig. De noodverordening is om die reden aangepast.

De voorzitter van de Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen van dit verbod op voorwaarde dat de bijeenkomsten gericht zijn op studie, sport of kennismaking en kleinschalig zijn. Bovendien mogen de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur en geldt er een verbod op het drinken van alcohol. De mededelingen van het kabinet tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag, gaven geen aanleiding tot andere wijzigingen in de noodverordening.

De volledige noodverordening kan hiernaast bij 'Downloads' worden gedownload

 


 

UPDATE donderdag 13 augustus 2020, 17:00
Verbod op geluidsinstallaties Bloemendaal verlengd en uitgebreid met Zandvoort

De maatregel in de Noodverordening om te kunnen optreden tegen mensen die een geluidsinstallatie meebrengen naar een recreatiegebied en afgelopen zondag van toepassing werd verklaard op het strand van Bloemendaal, is verlengd tot 1 oktober aanstaande. In dit zogeheten aanwijsbesluit is nu ook het strand van Zandvoort opgenomen.

Het nieuwe aanwijsbesluit kan hiernaast bij 'Downloads' worden gedownload.


 

UPDATE maandag 10 augustus 2020, 16:51
Nieuwe noodverordening per 10 augustus

Premier Rutte heeft in zijn persconferentie van 6 augustus aangekondigd dat de overheid enkele coronamaatregelen aanscherpt. In Veiligheidsregio Kennemerland is per vandaag een nieuwe noodverordening van kracht waarmee dit formeel geregeld is. Dit betekent dat horecagelegenheden moeten werken op basis van reservering, een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren.

Onderwijsinstellingen moeten hun introductieactiviteiten voor studenten zoveel mogelijk online organiseren. Fysieke activiteiten zijn in principe niet toegestaan. De voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland kan ontheffing verlenen van dit verbod, onder strikte voorwaarden. Alleen kleinschalige activiteiten zijn mogelijk, gericht op studie of sport, tot uiterlijk 22:00 uur en zonder dat er alcohol genuttigd wordt.

Verder is in noodverordening de aanvullende mondkapjesverplichting als optie opgenomen, zodat deze - wanneer nodig - ingezet kan worden. 

De volledige noodverordening kun je hier downloaden.


 

UPDATE zondag 9 augustus 2020, 17:14
Veiligheidsregio Kennemerland treedt op tegen gebruik geluidsinstallaties 

Extra maatregel voor strand Bloemendaal

Veiligheidsregio Kennemerland heeft een maatregel in de Noodverordening opgenomen om te kunnen optreden tegen mensen die een geluidsinstallatie meebrengen naar een recreatiegebied. De veiligheidsregio heeft deze regel van toepassing verklaard op het strand van Bloemendaal. De afgelopen dagen signaleert de veiligheidsregio dat het aantal spontane feestjes op deze locatie aan het toenemen is. Dat wordt niet wenselijk geacht, omdat in dergelijke situaties de mensen nauwelijks meer op 1,5 meter afstand van elkaar blijven en daarmee het risico op coronabesmetting wordt vergroot.

Zie voor meer informatie het volledige persbericht.


 

UPDATE woensdag 5 augustus 2020, 16:01
Opnieuw drukte verwacht, vooral aan de kust

Kom met de fiets of scooter

Vanwege het warme weer verwacht Veiligheidsregio Kennemerland de komende dagen opnieuw veel drukte aan de stranden, maar ook in natuurgebieden en bij andere trekpleisters. Houd er rekening mee dat de gemeente en de politie bij grote drukte of volle parkeerterreinen de toegangswegen kunnen afsluiten. De Veiligheidsregio roept op om zoveel mogelijk met de fiets of scooter te komen om onveilige situaties op toegangswegen en in treinen te voorkomen. Check verder vooraf ook de actuele verkeerssituatie en drukte op locatie.

Afgelopen week was het hartstikke druk in onze kustgemeenten. De stranden zelf konden de drukte (1,5 meter afstand houden) over het algemeen goed aan. De drukte, stagnatie en beperkingen deden zich vooral voor op parkeerterreinen en toegangswegen. Er moesten maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Ondanks de drukte kon de veiligheid door vele (voorzorgs)maatregelen worden gewaarborgd.

De Veiligheidsregio wil dit graag volhouden en spreekt bezoekers aan op de eigen verantwoordelijkheid. Iedereen blijft van harte welkom aan de kust van onze regio en op andere plekken waar verkoeling wordt gezocht, maar onze oproep blijft: doe dit verstandig.

- Plan je heen- en terugreis zorgvuldig. Check vooraf de drukte op de weg (bij de ANWB), in de trein (bij de NS) en op locatie (strand, duinmeer, etc.)
- Kom bij voorkeur met de fiets of scooter.
- Neem onderweg voldoende eten en drinken mee.
- Volg ter plaatse de instructies van de verkeersregelaars op.
- Als het ergens te druk is, ga dan naar een andere plek om van het weer te genieten.
- En houd je altijd aan de basisregels: blijf thuis bij klachten, houd 1,5 meter afstand en was vaak je handen.

Kijk voor meer informatie over (verkeers)maatregelen per gemeente in het persbericht.


 

UPDATE donderdag 30 juli 2020, 16:57
Extra maatregelen dit weekend bij drukte

Met het zomerse weer worden de komende dagen veel bezoekers verwacht bij stranden en andere trekpleisters. In veiligheidsregio Kennemerland worden extra (verkeers)maatregelen getroffen zodra het op plekken te druk wordt. Afstand houden is bij drukte niet meer goed mogelijk en kunnen onveilige situaties ontstaan. Voor iedereen geldt: vermijd drukte, houd je aan de basisregels (afstand houden, handen wassen, etc.) en blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Laat je bovendien testen bij klachten.

Marianne Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland, roept op: “Maak er een gewoonte van om 1,5 meter afstand te houden van anderen. Ook wanneer je thuis afspreekt met familie of vrienden, want we zien in deze regio dat juist in de huiselijke omgeving besmettingen vaker voorkomen. Op een gezonde en veilige manier contact hebben met elkaar is cruciaal om het virus samen onder controle te houden.”

‘Nonchalante houding baart zorgen’

Het aantal besmettingen neemt toe, ook in deze regio. “Niet alleen de cijfers baren ons zorgen,” vervolgt Marianne Schuurmans, “maar ook het gedrag van sommige mensen. We signaleren dat er laconiek wordt omgegaan met het naleven van de maatregelen. Op feestjes en borrels of bij de barbecue lijkt afstand houden steeds minder nodig gevonden te worden. Bovendien zien we niet in alle supermarkten en winkels dat winkelwagens en mandjes nog even goed worden schoongemaakt, terwijl dit eerst zo goed werd gedaan.

”De samenleving kan zich geen nonchalante houding in de naleving van maatregelen veroorloven, vindt de voorzitter van de veiligheidsregio. “Daarom moet het afgelopen zijn met illegale feestjes. Daar gaan we scherp tegen optreden. Jongeren lopen er besmettingen op en nemen die mee naar huis, waardoor ouders maar ook opa’s en oma’s besmet raken. We moeten voorkomen dat het aantal besmettingen verder groeit en leidt tot een toename in het aantal ziekenhuisopnames. Onze zorgmedewerkers zijn nog maar net aan het bijkomen van de eerste coronagolf. Het is ontzettend belangrijk dat we het juiste gedrag blijven aannemen, om samen het virus onder controle te houden.”

Zie voor meer informatie het persbericht, over o.a. extra maatregelen die genomen worden bij drukte. 


 

UPDATE woensdag 15 juli 2020, 11:10
Nieuwe noodverordening per 15 juli

In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf woensdag 15 juli een nieuwe noodverordening. Daarin zijn enkele coronamaatregelen verduidelijkt en aangepast. Het gaat onder meer om de 1,5 meter afstand regel en het gebruik van mondkapjes in het bedrijfsmatig personenvervoer (zoals taxi’s en touringcars). Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s verzocht deze wijzigingen door te voeren in de noodverordeningen. De coronamaatregelen die op 1 juli in Nederland zijn ingevoerd, blijven gelden.  

In het persbericht worden de aanpassingen van de noodverordening verder toegelicht. De noodverordening kun je hier downloaden.

 


 

UPDATE dinsdag 30 juni 2020, 16:36
Nieuwe noodverordening van kracht: 1,5 meter afstandsnorm 

In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf 1 juli een nieuwe noodverordening. Daarin zijn de nieuwe versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen formeel geregeld in deze regio. Het is weer mogelijk om in grotere groepen samen te komen. Kleinschalige evenementen kunnen georganiseerd worden, zoals een braderie, kermis, sportevenement of (food)festival, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Sportscholen, fitnessclubs, sauna, wellness centra en casino’s openen hun deuren. Alle sporten kunnen ook weer worden beoefend. De algemene norm is: houd 1,5 meter afstand tot elkaar.  

Per 1 juli mogen voetbalstadions weer publiek ontvangen; het is wel verboden om te schreeuwen en zingen, om de kans op verspreiding op het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Discotheken en nachtclubs blijven vooralsnog gesloten.  

Blijf thuis bij klachten en laat u testen
“Het is ontzettend belangrijk dat iedereen de basisregels naleeft”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland. “Juist nu het beter gaat, het virus onder controle is en lokale uitbraken sneller op te sporen en in te dammen zijn, moeten we verstandig omgaan met de vrijheden die we hebben teruggekregen met de versoepelingen. Het virus is nog niet weg. Als we de basisregels nu aan onze laars lappen, zijn lokale uitbraken heel aannemelijk of erger: moeten we bepaalde versoepelingen weer terugdraaien. Niemand zit daar op te wachten. Dus blijf thuis bij klachten en laat u testen indien u klachten heeft. Pas de hygiëneregels toe (handen wassen, niezen in ellenboog), houd 1,5 meter afstand en werk zoveel mogelijk thuis. Geef elkaar de ruimte, binnen en buiten. Neem uw eigen verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.”  

De noodverordening die per 1 juli geldt is hier te downloaden. Het persbericht met meer informatie over de nieuwe noodverordening en de voorwaarden voor samenkomsten toegelicht (o.a. evenementen, horeca) is hier te lezen.

 


 

 • UPDATE zaterdag 20 juni 2020, 21:20

  Nieuw artikel in noodverordening regio Kennemerland 

  In de noodverordening, geldend in regio Kennemerland en alle daartoe behorende gemeenten, is per vandaag een artikel opgenomen. In dit artikel staat dat de luchthaven in onze regio verplicht is maatregelen te nemen, zodat passagiers op de luchthaven zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en personeel kunnen houden. Wanneer deze regel niet of moeilijk kan worden gehanteerd, bijvoorbeeld vanwege ruimte gebrek, is elke passagier van 13 jaar en ouder verplicht om een niet –medisch mondkapje te dragen.

  De noodverordening zoals deze nu geldt is hier na te lezen en te downloaden.

 • UPDATE vrijdag 12 juni 2020, 19:50

  Toiletten en douches op campings en vakantieparken open vanaf 15 juni

  De toilet- en douchevoorzieningen op campings, kampeerterreinen en vakantieparken mogen vanaf aanstaande maandag, 15 juni, weer gebruikt worden. In de veiligheidsregio Kennemerland wordt op deze dag een nieuwe noodverordening van kracht waarin dit besluit formeel geregeld is. In de nieuwe noodverordening is ook de versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen opgenomen. Alle coronavrije verpleeghuizen mogen vanaf aanstaande maandag weer bezoek ontvangen.

  Vanaf 15 juni kunnen Nederlanders weer op vakantie naar verschillende (Europese) landen en mogen buitenlandse toeristen weer naar Nederland toe komen. Diezelfde dag openen in het hele land de douche- en toiletvoorzieningen op campings, vakantieparken, zwembaden en sportverenigingen. Dit geldt ook voor de gecombineerde douche- en toiletvoorzieningen op het strand. Het kabinet nam dit besluit afgelopen dinsdag na een positief RIVM-advies hierover.

  Kijk voor meer informatie in het persbericht en de nieuwe noodverordening 

UPDATE maandag 1 juni 2020, 08:15
Bel 0800-1202 voor testafspraak COVID-19

Vanaf nu kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, via 0800-1202 een afspraak maken om zich te laten testen. Het nummer is zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Eerst het landelijk nummer bellen voor je komt
Je kunt je alleen laten testen nadat je een afspraak hebt gemaakt via 0800-1202. Je krijgt kort een aantal vragen over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN nummer gevraagd ter identificatie. Je krijgt gelijk te horen wanneer je terecht kunt voor een bezoek aan de teststraat van GGD Kennemerland. De locatie van de teststraat is op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem.

Alleen als je klachten hebt
0800-1202 is bedoeld voor iedereen met milde klachten die passen bij het coronavirus. Alleen als je klachten hebt nemen we een test af. Zonder klachten heeft de test geen zin.

Hoe gaat de test in zijn werk?
Het heeft de voorkeur om met de auto naar de teststraat te komen. Je blijft in de auto terwijl men de test afneemt (met een wattenstaafje wordt een uitstrijk genomen van neus en keel).

Testen kinderen
Heeft je kind klachten passend bij het coronavirus en is het 7 jaar of ouder? Bel voor het maken van een testafspraak 0800-1202. Kinderen van 16 en 17 jaar kunnen zelf een afspraak maken via 0800-1202. Is je kind nog geen 7 jaar, dan verbindt het landelijk callcenter door naar GGD Kennemerland om te bespreken wat de beste optie en locatie is voor het testen van je kind. In principe kunnen kinderen vanaf 2 jaar bij de teststraat getest worden.

Moeten kleine kinderen ook getest worden als ze klachten hebben?
Jonge kinderen zijn vaak verkouden. Om te voorkomen dat deze kinderen onnodig thuis moeten blijven heeft het RIVM de handreiking bij neusverkouden kinderen aangepast. Kinderen tot en met 6 jaar mogen naar school, het kinderdagverblijf of andere vormen van kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts, benauwdheid of hoesten. Een coronatest is dan niet noodzakelijk, maar het mag wel. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een COVID-19 patiënt. Dan is het belangrijk dat jonge kinderen met neusverkoudheid wel getest worden op COVID-19 en moeten zij ook bij een neusverkoudheid thuisblijven. Bij koorts en/of hoesten en/of benauwdheid moeten kinderen in alle leeftijdscategorieën thuisblijven. Een coronatest kan dan aangevraagd worden, het is overigens niet verplicht.

Uitslag testen
Zowel bij negatieve als positieve uitslag krijg je binnen 48 uur bericht over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona bellen we je.  In dit gesprek worden isolatie maatregelen en bron- en contactonderzoek besproken. Je krijgt informatie over COVID-19 en je kunt eventuele zorgen bespreken en vragen stellen. Als je geen COVID-19 hebt word je gebeld door de medewerker van het landelijk callcenter.

Uitslag test telefonisch of per email
U wordt door het landelijk callcenter teruggebeld over uw testuitslag. Ter ondersteuning vanwege soms grote drukte stuurt GGD Kennemerland u, zodra de uitslag bij ons bekend is een email op het door u ingevulde emailadres wanneer uw testuitslag negatief is. Heeft u 2 dagen na de test niets van ons of het landelijk callcenter gehoord of heeft u twijfels? Neem dan contact met ons op 023 789 1631.

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest vind je alle informatie terug over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Als je geen testafspraak wilt maar andere vragen hebt over het coronavirus bel dan 0800 1351. Veel informatie vind je ook op rijksoverheid.nl/coronavirus


UPDATE vrijdag 29 mei 2020, 12:00
Sportscholen & -kantines, sauna’s en casino’s mogelijk per 1 juli open

 

Het kabinet heeft woensdagavond bekendgemaakt dat sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino's en speelhallen mogelijk al vanaf 1 juli open mogen, i.p.v. per 1 september zoals eerder gecommuniceerd. Voorwaarden is dat het virus onder controle blijft en de zorgcapaciteit beheersbaar is. Het kabinet maakt eind juni bekend of de versoepelingen van deze coronamaatregelen daadwerkelijk kunnen doorgaan.

Meer informatie over de nieuwe versoepelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 


 

UPDATE woensdag 27 mei 2020, 17:00
Per 1 juni om 8.00 uur landelijk telefoonnummer voor testafspraak COVID-19 bekend

Vanaf 1 juni om  kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, via een gratis landelijk telefoonnummer een afspraak maken om zich te laten testen. Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekend gemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Eerst het landelijk nummer bellen voor je komt
Je kunt je alleen laten testen nadat je een afspraak hebt gemaakt via het landelijke telefoonnummer. Je krijgt kort een aantal vragen over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN nummer gevraagd ter identificatie. Je krijgt gelijk te horen wanneer je terecht kunt voor een bezoek aan de teststraat van GGD Kennemerland. De locatie van de teststraat is op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem.

Alleen als je klachten hebt
Het landelijk telefoonnummer is bedoeld voor iedereen met milde klachten die passen bij het coronavirus. Alleen als je klachten hebt nemen we een test af. Zonder klachten heeft de test geen zin.

Hoe gaat de test in zijn werk?
Je moet met de auto naar de teststraat komen. Je blijft in je auto terwijl een verpleegkundige of arts de test afneemt. (Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel).

Uitslag testen
Zowel bij negatieve als positieve uitslag krijg je binnen 48 uur bericht over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona bellen we je.  In dit gesprek worden isolatie maatregelen en bron- en contactonderzoek besproken. Je krijgt informatie over COVID-19 en je kunt eventuele zorgen bespreken en vragen stellen. Als je geen COVID-19 hebt krijg je een e-mail bericht.

De teststraat is opgezet in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij het testen volgt de GGD de uitgangspunten die het RIVM heeft opgesteld.     


 

UPDATE woensdag 20 mei 2020, 17:00
Veiligheidsregio’s aan de kust trekken één lijn voor de horeca

In de Veiligheidsregio’s die aan de kust liggen gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken t.a.v. eet- en drinkgelegenheden. Horecabedrijven en strandpaviljoens blijven gesloten, m.u.v. het aanbieden van een afhaaloptie voor eten en drinken dat elders wordt geconsumeerd (de zgn. take away). De restaurants zelf, inclusief de bijbehorende terrassen, blijven gesloten.

Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens, die vanaf het strand bereikbaar zijn zonder dat men het strandpaviljoen hoeft te betreden, mogen opengesteld worden. Dat geldt dus niet voor  toiletvoorzieningen binnenshuis. Voor het schoonhouden van de toiletten gelden de richtlijnen van het RIVM.

Het verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van strandbedden door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de hele kust. Dit om ongewenste terrasvorming tegen te gaan en eenduidige handhaving mogelijk te maken.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt na consultatie door de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, van zijn collega voorzitters en zijn het resultaat  van verzoek van de minister van Justitie & Veiligheid om de aanwijzingen van de minister van VWS en de noodverordening leidend te laten zijn. Dit is besproken tijdens de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad op maandagavond j.l.


 

UPDATE dinsdag 19 mei 2020, 20:45
Kabinet maakt verdere versoepeling coronamaatregelen bekend

Het kabinet zet een volgende stap in het versoepelen van de coronamaatregelen. Dat is vanavond aangekondigd in de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

Open vanaf 1 juni
Restaurants, cafés, bioscopen, theater- en concertzalen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur onder strikte voorwaarden binnen 30 gasten ontvangen. Er geldt: reserveren is verplicht, er moet 1,5 meter afstand gehouden worden en vooraf is er een checkgesprek om te bepalen of een bezoek een risico oplevert. Op terrassen geldt geen maximum aantal bezoekers, maar iedereen moet wel een zitplaats aan een tafel hebben en 1,5 meter afstand houden.

Het voortgezet onderwijs hervat vanaf 2 juni (na Pinksteren) ook weer de lessen op school. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Basisscholen gaan kunnen naar verwachting vanaf 8 juni weer helemaal open.

Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling, met 40% capaciteit en is bedoeld voor noodzakelijke reizen. Het is per 1 juni verplicht om in het OV een mondkapje te dragen.

Iedereen kan zich vanaf juni laten testen bij klachten, mogelijk al vanaf 1 juni. Je kunt hiervoor dan zelf een afspraak maken bij de GGD in de buurt.

Samenkomsten
De maatregelen omtrent samenkomen in groepen worden per 1 juni vereenvoudigd. Je mag binnen in alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn per 1 juni samenkomen met maximaal 30 bezoekers, waarbij je altijd 1,5 meter afstand moet houden. Buiten geldt geen maximum aantal personen; wel moet je altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar. Er kan hierop ook gehandhaafd worden. Bij het ontvangen van bezoek thuis geldt geen maximum aantal personen, zolang iedereen zich houdt aan de 1,5 meter afstand.

Vermijd drukte en houd afstand
De basisregels blijven gelden en het is belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt, om de verspreiding van het virus onder controle te houden en verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk te maken. Dus: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis, was vaak je handen en blijf thuis bij verkoudheidsklachten - bij koorts blijft het hele gezin/alle huisgenoten thuis.

Hemelvaart
Met het zonnige Hemelvaartsweekend op komst roept Veiligheidsregio Kennemerland inwoners op om drukte te vermijden; júist met Hemelvaart. Het persbericht hierover lees je hier, of in de rechterkolom op deze pagina onder ‘Downloads’. 

Kijk voor meer informatie over de volgende stap in de corona-aanpak van de Rijksoverheid op de website van de Rijksoverheid


 

UPDATE zaterdag 9 mei 2020, 13:00
Per maandag 11 mei nieuwe noodverordening van kracht

Het kabinet heeft besloten om vanaf maandag 11 mei stapsgewijs verschillende coronamaatregelen te versoepelen. In de veiligheidsregio Kennemerland is per 11 mei een nieuwe noodverordening van kracht waarmee deze maatregelen nu formeel geregeld zijn. De volgende gemeenten behoren tot de veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Wat is er nieuw in deze noodverordening?
Iedereen boven 18 jaar kan vanaf 11 mei buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Verder mogen binnen en buitenzwembaden hun deuren weer openen. Dat geldt ook voor contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten en nagelstylistes

Kijk voor meer informatie in het persbericht en/of de infographic,


 

UPDATE woensdag 6 mei 2020, 20:21
Verdere versoepeling van de coronamaatregelen

Vanaf maandag 11 mei gaat het kabinet stapsgewijs verschillende coronamaatregelen versoepelen. Dat is vanavond aangekondigd in de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Naleving van de belangrijkste basisregels is belangrijker dan ooit. Dit zijn: houd anderhalve meter afstand, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis, was vaker je handen en blijf thuis bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of koorts.

Stap voor stap – wat kan wanneer?
Vanaf 11 mei mogen contactberoepen weer worden uitgeoefend, zoals kappers en nagelstylisten. Buiten sporten wordt voor iedereen mogelijk, niet alleen voor kinderen; iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten). Bibliotheken openen weer hun deuren. Zoals eerder bekend gemaakt, gaan de basisscholen en kinderopvang ook 11 mei weer open.

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat per 1 juni meer maatregelen worden versoepeld. Zoals: horecagelegenheden mogen hun terras openen en middelbare scholen gaan weer open. Per 1 juli gaan vervolgens naar verwachting campings en vakantieparken weer open. Per 1 september zouden alle sporten weer mogelijk moeten zijn.

Kijk voor meer informatie over de ‘routekaart’ van de versoepeling van de coronamaatregelen op de website van de Rijksoverheid.  


 

UPDATE maandag 4 mei 2020, 13:41
Strandhuisjes met sanitaire voorzieningen in kustgemeenten Kennemerland onder strikte voorwaarden toegestaan

De voorzitter van de Veiligheidsregio, Marianne Schuurmans heeft besloten, na overleg met de burgemeester van de kustgemeenten (Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk), om verenigingen van eigenaren van strandhuisjes onder strikte voorwaarden ontheffing te verlenen voor het opbouwen van hun strandhuisjes. Zo wordt grote drukte op de stranden voorkomen op het moment dat de maatregelen eventueel in de toekomst worden versoepeld.

Daarnaast is besloten om eigenaren van strandhuisjes met eigen vaste sanitair onder strikte voorwaarden ontheffing te verlenen om in hun huisjes te recreëren.
Kijk voor meer informatie in het persbericht.


 

UPDATE vrijdag 1 mei 2020, 16:16
Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei

De Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei worden dit jaar op aangepaste wijze georganiseerd, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Herdenken op 4 mei gebeurt zonder publiek. Bloemleggingen worden enkel door de burgemeesters of in klein gezelschap gedaan, zonder publiek en genodigden. Inwoners kunnen online, via websites en sociale media van gemeenten en organisatoren een herdenking volgen, voordrachten of toespraken lezen en verschillende vieringen zien. Bevrijdingsdag vieren we eveneens thuis en online. 

Binnen Veiligheidsregio Kennemerland hebben verschillende gemeenten dit weekend verkeersmaatregelen genomen. Zo worden motorrijders op de belangrijke toegangswegen naar Zandvoort, Bloemendaal en Vogelenzang geweerd. Ook zijn, net als voorgaande weken, de grote parkeerplaatsen aan zee afgesloten en bij de veerpont in Velsen. Doel van de verkeersmaatregelen is het bezoek aan de kustgebieden te beperken en mensen te ontmoedigen er op uit te trekken.
Kijk voor meer informatie in het persbericht.


 

UPDATE woensdag 29 april 18.15
Nieuwe noodverordening van kracht

Het kabinet heeft besloten de meeste coronamaatregelen te verlengen t/m 19 mei en in beperkte mate te versoepelen voor kinderen en jongeren. In de veiligheidsregio Kennemerland is per direct een nieuwe noodverordening van kracht waarmee deze maatregelen nu formeel geregeld zijn. De volgende gemeenten behoren tot de veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.  

Kinderen en jongeren mogen onder bepaalde voorwaarden weer georganiseerd buiten sporten en bewegen. Buiten sporten gebeurt altijd onder begeleiding van medewerkers van sportverenigingen, sportscholen of scouting. Trainen kan in teamverband, maar wedstrijden zijn niet toegestaan. Voor kinderen van 13 t/m 18 jaar geldt dat zij 1,5 meter van elkaar moeten houden; kinderen t/m 12 jaar hoeven dit niet.  

Met ingang van 11 mei gaan basisscholen, ook voor speciaal onderwijs, en de kinderopvang weer open. Kijk voor meer informatie in het persbericht


 

UPDATE vrijdag 24 april 17.45
Maatregelen dit weekend en op Koningsdag

Verschillende gemeenten in deze regio hebben verkeersmaatregelen genomen voor aankomend weekend. Zo worden motorrijders op de belangrijke toegangswegen naar Zandvoort, Bloemendaal en Vogelenzang geweerd. Ook zijn, net als voorgaande weken, de grote parkeerplaatsen aan zee afgesloten. Doel van de verkeersmaatregelen is het bezoek aan de kustgebieden te beperken en mensen te ontmoedigen er op uit te trekken. 

Maandag is het Koningsdag. Dit jaar vieren we Koningsdag thuis, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Groepsactiviteiten buiten zijn niet toegestaan, zoals kinderspelen en vrijmarkten op eigen stoep of in een parkje om de hoek, hoe kleinschalig dan ook. In een groepje samen feestvieren, ook tijdens Koningsnacht, is evenmin toegestaan. 

Kijk voor meer informatie over de maatregelen dit weekend en tijdens Koningsdag in het hele persbericht.  


 

UPDATE donderdag 23 april 13.00
GGD breidt test drive in COVID19 uit

Zorgmedewerkers zoals fysiotherapeuten, podotherapeuten, tandartsen, maar ook leerkrachten (speciaal) basisonderwijs en medewerkers kinderopvang (ook gastouders en TSO medewerkers) komen in aanmerking voor de test.

Vanaf 6 mei gaat GGD Kennemerland nu ook de ‘test drive-in’ in Haarlem gebruiken voor het testen van leerkrachten uit het basis- en speciaal onderwijs, medewerkers in de kindersopvang (ook gastouders en TSO medewerkers) en personeel werkzaam in onder andere beroepsgroepen als fysiotherapeuten, podotherapeuten en tandartsen. Deze medewerkers kunnen niet spontaan bij de testlocatie aan de Kennemer Sporthal langsgaan, maar krijgen via de instelling waarvoor zij werken een uitnodiging om – bij luchtwegklachten en/of koorts – een test te doen. Zij kunnen in de auto blijven zitten terwijl zij getest worden op het coronavirus (COVID-19). Binnen 24 uur is het testresultaat bekend. De werkgevers en schoolbesturen worden hierover momenteel geïnformeerd door de GGD.

Uitslag binnen 24 uur

De test is bedoeld voor medewerkers die ten minste 24 uur lichte verkoudheids- en/of hoestklachten en/of koorts hebben en daarom niet werken. Mocht uit de test blijken dat deze medewerkers géén corona hebben, dan kunnen ze in overleg met de werkgever (en als de koorts 24 uur over is) weer aan het werk gaan. Dat zou fijn zijn, want zij zijn hard nodig voor de zorgcontinuïteit. Via de werkgever en na overleg met huisarts, bedrijfs- of instellingsarts kunnen medewerkers vervolgens een test laten afnemen. ZZP'ers in deze branches kunnen, bij luchtwegklachten en/of koorts, een testverzoek doen bij de arts Infectieziektebestrijding van de GGD. De uitbreiding van de test komt voort uit het een versoepeling van coronamaatregelen door het kabinet op dinsdag 21 april.

De ‘test drive-in’ op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal is tijdens kantoortijden in gebruik. De medewerker (zorg, onderwijs of kinderopvang) komt in eigen auto naar de testlocatie, blijft tijdens de test in de auto en rijdt daarna het terrein weer af. 

Negatieve uitslagen (géén COVID-19) worden binnen 24 per mail aan de medewerker doorgegeven. Positieve uitslagen (dus mensen besmet met coronavirus) krijgen de uitslag telefonisch met de nodige informatie over isolatiemaatregelen. 

De test drive-in is opgezet in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij het testen volgt de GGD de uitgangspunten die het RIVM heeft opgesteld.  


UPDATE woensdag 22 april 18.45

Voorzitter op werkbezoek bij zorg- en crisismedewerkers

Voorzitter Marianne Schuurmans van de veiligheidsregio Kennemerland bracht vandaag een werkbezoek aan diverse zorg-/crisislocaties. Daar sprak zij met medewerkers die zich in deze coronacrisis volop inzetten voor de inwoners in de regio. Het doel van dit werkbezoek was om medewerkers een hart onder de riem te steken en te luisteren naar hun ervaringen.

De ‘road trip’ startte vanochtend bij de GHOR crisisorganisatie (voor geneeskundige hulpverlening) in Haarlem, waar Schuurmans werd bijgepraat over actuele ontwikkelingen, knelpunten en uit te voeren opdrachten in de regio. Vervolgens bezocht ze de test ‘drive-in’ van GGD Kennemerland, waar zorgmedewerkers vanuit hun eigen auto worden getest. Schuurmans was er getuige van de inzet en werkwijze van de GGD en de ondersteuning van de Brandweer op operationeel gebied.

Test ‘drive-in’ voor zorgmedewerkers“

De teststraat is een prachtig voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking”, aldus Schuurmans. “Deze straat, de zogenaamde ‘Mac Test’, is heel snel – in drie dagen – opgezet  door de Brandweer, die ook de logistieke ondersteuning doet. Dit is een voorbeeld van hoe de samenwerking tussen verschillende disciplines in onze regio ervoor zorgt dat mensen zich snel kunnen laten testen. Zodat zorgmedewerkers en cliënten veilig met elkaar kunnen omgaan en elkaar niet kunnen besmetten.”

Marij Sperling, verpleegkundige bij GGD Kennemerland en werkzaam bij de testlocatie: “De samenwerking met de Brandweer stellen wij ook bijzonder op prijs.” Sperling is verheugd met het bezoek van Schuurmans aan de testlocatie: “Het is fijn om de bestuurlijke betrokkenheid te voelen . Ook is het prettig om te kunnen delen hoe wij als verpleegkundigen dit werk ervaren en hoe het is om andere werkzaamheden te doen dan je gewend bent.” 

Rode Kruis ziekenhuis en Kennemerhart

De volgende stop voor Schuurmans was het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Daarna bezocht zij Kennemerhart in Haarlem dat voor ouderen woonzorglocaties en dag- en ontmoetingscentra biedt. De ochtend werd afgesloten met een lunch met medewerkers van GGD Kennemerland, afdeling Infectieziekten.

Dak- en thuislozen opvang

De middag stond in het teken van dak- en thuislozen, met een bezoek aan opvanglocatie Beijneshal. Daarna kreeg Schuurmans bij de Brede Centrale Toegang (voor dak- en thuislozen) een toelichting op de huidige werkwijze en het verloop van de instroom van nieuwe daklozen tijdens de coronacrisis.

Bezoek Marianne Schuurmans aan test drive in

 


 

UPDATE dinsdag 21 april 20.00
Meeste coronamaatregelen verlengd

Het kabinet heeft besloten de meeste coronamaatregelen te verlengen t/m 19 mei. Dat werd zojuist bekendgemaakt in de persconferentie van premier Mark Rutte.

Het kabinet heeft besloten de maatregelen in beperkte mate te versoepelen voor kinderen en jongeren. De basisscholen, kinderopvang en het speciaal onderwijs kunnen in het hele land na de meivakantie weer open onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast krijgen kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte om te sporten. In de week vóór 19 mei beslist het kabinet in hoeverre de maatregelen blijven gelden in de periode daarna. Het huidige verbod op evenementen met een vergunnings- en meldingsplicht wordt verlengd tot 1 september.

Kijk voor meer over de coronamaatregelen op de website van de Rijksoverheid.

 


 

UPDATE dinsdag 21 april 11.15
Onderzoek naar gedrag bij bestrijding van het coronavirus 

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ hoor je overal. De overheid roept ons op om ons te houden aan de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat GGD Kennemerland, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wil je deelnemen? Vul deze vragenlijst in voor vrijdag 24 april!

Lees het hele nieuwsbericht


 

UPDATE woensdag 15 april 2020 11.35
Paasweekeinde rustig verlopen

“Het paasweekeinde is in de regio Kennemerland goed verlopen: dankzij iedereen die thuis bleef of afstand hield”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van veiligheidsregio Kennemerland. Schuurmans spreekt ook haar dank uit aan de handhavers: “Maar ook een welgemeend woord van dank voor iedereen die dit weekeinde gewerkt heeft om de maatregelen te handhaven. Superinzet tijdens Pasen.” Er zijn afgelopen weekend diverse maatregelen genomen om drukte te voorkomen.

Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad, schetst ook voor de rest van Nederland dezelfde situatie. “Terugkijkend op dit Paasweekend geef ik de samenleving mijn complimenten: op sommige plekken was het dan wel wat drukker dit weekend, maar van de 17 miljoen mensen in Nederland blijft het merendeel thuis of maakt een ommetje in de buurt. Ook in de grensstreken bleef het rustig. Hopelijk houden we dit met elkaar vast!”

 


 

UPDATE vrijdag 10 april 2020, 14.30

Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland zijn diverse maatregelen genomen om grote drukte tijdens het paasweekend te voorkomen. Zo wordt gemotoriseerd verkeer op de belangrijke toegangswegen naar Zandvoort, Bloemendaal en Vogelenzang geweerd. Ook zijn, net als vorige week de grote parkeerplaatsen aan zee afgesloten. De gemeente Haarlemmermeer heeft de spottersplek bij Schiphol afgesloten.De maatregelen zijn bekend gemaakt via een persbericht.


 

UPDATE vrijdag 3 april 2020, 17.30
Test drive-in voor zorg medewerkers alleen op uitnodiging

GGD Kennemerland is vandaag gestart met een ‘test drive-in’ voor zorgmedewerkers in onze regio die patiëntencontact hebben. Zij kunnen zich vanuit de auto laten testen op het coronavirus (COVID-19). Zorgmedewerkers kunnen niet spontaan bij de testlocatie langsgaan; zij krijgen via de zorginstelling waarvoor zij werken een uitnodiging om – bij klachten – een test te doen. In overleg met huisarts, bedrijfs- of instellingsarts kunnen zorgmedewerkers vervolgens een test afnemen.

Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ. De test is bedoeld voor medewerkers die thuis zijn met lichte verkoudheids- en/of hoestklachten zonder koorts. Zij zijn hard nodig voor de zorgcontinuïteit. Veel zorgmedewerkers zitten nu noodgedwongen thuis met klachten, maar wanneer blijkt dat zij geen COVID-19 hebben, kunnen zij na overleg met de werkgever weer aan het werk.

Vanuit eigen auto testen

De ‘test drive-in’ is de komende weken tijdens kantoortijden ingericht op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal. De zorgmedewerker komt in eigen auto naar de testlocatie en wordt vanuit de auto bemonsterd. Na de test rijdt diegene weer het terrein weer af. De test drive-in is opgezet in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 


 

UPDATE maandag 6 april 2020, 15:55
Test drive-in voor zorgmedewerkers

Op dinsdag 7 april start GGD Kennemerland met een ‘test drive-in’ om zorgmedewerkers te testen op COVID-19. Hier kunnen zorgmedewerkers zich vanuit de auto op werkdagen laten testen. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ in onze regio.

Betrokken organisaties die gebruik kunnen maken van de test drive-in, zijn hierover per mail geïnformeerd. Zorgmedewerkers krijgen (wanneer dit nodig is) een uitnodiging van hun organisatie om zich aan te melden.

Wat is een ‘test drive-in’

Op een speciaal ingericht terrein komt de zorgmedewerker in een eigen auto naar de locatie waar we de test drive-in hebben ingericht. De zorgmedewerker wordt vanuit de auto bemonsterd en rijdt daarna het terrein weer af. De reden dat we dit zo organiseren is omdat in Nederland iedereen met klachten binnen moet blijven om verspreiding van het Nieuwe Coronavirus te voorkomen.

Voor wie is de test bedoeld

De test is speciaal bedoeld voor zorgmedewerkers met patiëntencontact, die thuis zijn met lichte verkoudheids- en/of hoestklachten, zonder koorts. Zij zijn hard nodig voor de zorgcontinuïteit, werken met kwetsbare cliënten en kunnen daarom getest worden. Wanneer blijkt dat zij geen COVID-19 hebben zouden zij na overleg met de werkgever weer aan het werk kunnen.


 

UPDATE maandag 6 april 2020, 12:15
Slimmer chillen = Corona killen

Als veiligheidsregio zijn we continu aan het bekijken hoe we de boodschap ‘houd 1,5 meter afstand’ zoveel en zo goed mogelijk kunnen verspreiden. Om deze boodschap kracht bij te zetten onder jongeren, sluiten we aan bij de campagne: ‘Slimmer chillen = corona killen’. 

De campagne in het kort:

Chillen met je vrienden, hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven van de overheid. Of wel naar buiten mag, maar altijd minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. De campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ daagt jongeren en studenten uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken en op sociale media als TikTok en Instagram te delen via #slimmerchillen, of om bijdragen op film, foto of in tekst te sturen naar info@slimmerchillen.nl. En voor wat hoort wat. Want wie een inzending stuurt, maakt kans op een prijs. https://www.slimmerchillen.nl/

Ben je partner van de veiligheidsregio en wil je gebruikmaken van campagnemateriaal of wil je meer over deze campagne weten? Neem dan contact op met de afdeling communicatie VRK of bekijk alvast wat campagnemateriaal in de playlist op ons YouTube kanaal.


 

UPDATE vrijdag 3 april 2020, 12:00
Testen zorgmedewerkers

Afgelopen dinsdag heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd dat de testcapaciteit voor Covid-19 zal worden verhoogd om zo meer zorgmedewerkers en patiënten te kunnen testen.

Medewerkers in ziekenhuizen kunnen vaak ter plekke worden getest. Voor zorgmedewerkers van verzorgings-, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsen en thuiszorg is dit vaak lastiger te organiseren. Speciaal voor deze groep is GGD Kennemerland nu druk bezig met het opzetten van een testfaciliteit. Hoe dit precies vorm gaat krijgen en wanneer deze open zal gaan is nog niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is maken we dit via diverse kanalen bekend.


 

UPDATE woensdag 1 april 2020, 16:55

Het kabinet heeft alle maatregelen tegen corona verlengd tot en met 28 april. Het verbod op bijeenkomsten en evenementen geldt wel langer: bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden.

Dit betekent onder meer dat alle scholen tot en met de meivakantie dicht blijven. Premier Rutte riep in zijn persconferentie alle Nederlanders op om geen plannen te maken voor de meivakantie, maar zo veel mogelijk thuis te blijven. Hetzelfde geldt voor het Paasweekend: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukke plekken, zoals stranden en parken.

Vakantieparken en campings gaan niet verplicht dicht, maar de sanitaire voorzieningen moeten wel gesloten worden. Voor de regio Kennemerland was dit al het geval sinds de nieuwe noodverordening op 27 maart van kracht is gegaan. Daarin staat dat het verboden is sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet- en douchevoorzieningen open te houden bij onder meer vakantieparken, campings en jachthavens. De volledige noodverordening is op deze pagina te downloaden onder ‘downloads’.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Nederland is er nog lang niet, maar we zijn op de goede weg. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich ook de komende tijd aan de maatregelen blijft houden.

Het kabinet neemt uiterlijk 21 april opnieuw een besluit over verlenging van de maatregelen. Een overzicht van de huidige maatregelen vind je op deze pagina bij ‘downloads’.


 

UPDATE dinsdag 31 maart 2020, 19:51
Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

 Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat is zojuist bekendgemaakt in de persconferentie van het kabinet. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Alle huidige maatregelen blijven van kracht en er komen vooralsnog geen nieuwe maatregelen bij.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

 


 

UPDATE vrijdag 27 maart 2020, 15.22
Nieuwe noodverordening van kracht

In de Veiligheidsregio Kennemerland (de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort) is per direct een nieuwe noodverordening van kracht. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Marianne Schuurmans, heeft deze noodverordening vastgesteld.

Met de noodverordening is nu formeel geregeld dat:

 • Alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, ook bijeenkomsten met minder dan 100 personen.
 • Groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden kunnen een boete krijgen. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Winkels en markten mogen open blijven, mits zij maatregelen treffen (zoals een deurbeleid) waardoor hun klanten anderhalve meter afstand houden. Lukt dat niet, dan mag de voorzitter van de Veiligheidsregio deze locaties sluiten.
 • Voor vakantieparken, campings en het openbaar vervoer geldt wederom dat er maatregelen getroffen moeten worden om mensen anderhalve meter afstand te laten houden. Daarnaast is bepaald dat onder andere campings en jachthavens hun sanitaire voorzieningen moeten sluiten.
 • De noodverordening is ook van toepassing op Schiphol. Daar zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat reizigers, medewerkers en bezoekers kunnen voldoen aan de anderhalve meter afstand
 • Casino’s, speelhallen en vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen mogen hun vak niet uitoefenen.Voor strandhuisjes geldt dat deze niet geplaatst mogen worden.
 • Strandhuisjes die al zijn geplaatst mogen niet gebruikt worden.
 • De voorzitter van de Veiligheidsregio kan indien nodig gebieden aanwijzen waar niemand meer mag komen, met uitzondering van de mensen die daar wonen of moeten werken.
 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg blijven gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.  

Eerder genomen maatregelen zijn weer in de noodverordening opgenomen:

 • Horecagelegenheden (incl. sportclubs, seksclubs, sauna’s en coffeeshops) moeten gesloten blijven.
 • Afhaallocaties mogen open blijven, zowel voor eten als voor coffeeshops.
 • Scholen en kinderopvanglocaties blijven gesloten. Zij zijn echter wel verplicht om mee te werken aan openstelling ten behoeve van kinderopvang voor ouders die werken in vitale beroepen.

Alle maatregelen gelden tot de minister vraagt om de noodverordening in te trekken. Het verbod op bijeenkomsten geldt tot 1 juni.

De noodverordening regelt ook het toezicht en de straf die op het overtreden van deze maatregelen staat. Door middel van een aanwijzingsbesluit zijn alle gemeentelijke boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en APV-toezichthouders bevoegd om te handhaven op de noodverordening Uiteraard zijn ook politie en Koninklijke Marechaussee (KMAR) bevoegd om tegen overtreding van deze maatregelen op te treden.

Deze noodverordening is landelijk afgestemd zodat veiligheidsregio’s zoveel mogelijk een gelijke lijn hanteren. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen aan toegevoegd die in deze regio noodzakelijk zijn, zoals gebruik van strandhuisjes. De noodverordening is direct ingegaan en hier volledig te lezen.