Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Corona nieuwsberichten - archief

Op deze pagina een overzicht van nieuwsberichten die tot en met april zijn geplaatst rondom het coronavirus in de regio.

Actuele nieuwsberichten vanaf 1 mei en de verzonden persberichten kunt u bekijken op de Nieuwsupdatepagina.

 

UPDATE woensdag 29 april 18.15

Nieuwe noodverordening van kracht

Het kabinet heeft besloten de meeste coronamaatregelen te verlengen t/m 19 mei en in beperkte mate te versoepelen voor kinderen en jongeren. In de veiligheidsregio Kennemerland is per direct een nieuwe noodverordening van kracht waarmee deze maatregelen nu formeel geregeld zijn. De volgende gemeenten behoren tot de veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.  

Kinderen en jongeren mogen onder bepaalde voorwaarden weer georganiseerd buiten sporten en bewegen. Buiten sporten gebeurt altijd onder begeleiding van medewerkers van sportverenigingen, sportscholen of scouting. Trainen kan in teamverband, maar wedstrijden zijn niet toegestaan. Voor kinderen van 13 t/m 18 jaar geldt dat zij 1,5 meter van elkaar moeten houden; kinderen t/m 12 jaar hoeven dit niet.  

Met ingang van 11 mei gaan basisscholen, ook voor speciaal onderwijs, en de kinderopvang weer open. Kijk voor meer informatie in het persbericht, te downloaden op deze pagina. 

 

UPDATE vrijdag 24 april 17.45

Maatregelen dit weekend en op Koningsdag

Verschillende gemeenten in deze regio hebben verkeersmaatregelen genomen voor aankomend weekend. Zo worden motorrijders op de belangrijke toegangswegen naar Zandvoort, Bloemendaal en Vogelenzang geweerd. Ook zijn, net als voorgaande weken, de grote parkeerplaatsen aan zee afgesloten. Doel van de verkeersmaatregelen is het bezoek aan de kustgebieden te beperken en mensen te ontmoedigen er op uit te trekken. 

Maandag is het Koningsdag. Dit jaar vieren we Koningsdag thuis, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Groepsactiviteiten buiten zijn niet toegestaan, zoals kinderspelen en vrijmarkten op eigen stoep of in een parkje om de hoek, hoe kleinschalig dan ook. In een groepje samen feestvieren, ook tijdens Koningsnacht, is evenmin toegestaan. 

Kijk voor meer informatie over de maatregelen dit weekend en tijdens Koningsdag in het hele persbericht, ook te vinden rechts op deze pagina bij ‘Downloads’.  

 

UPDATE donderdag 23 april 13.00

GGD breidt test drive in COVID19 uit

Zorgmedewerkers zoals fysiotherapeuten, podotherapeuten, tandartsen, maar ook leerkrachten (speciaal) basisonderwijs en medewerkers kinderopvang (ook gastouders en TSO medewerkers) komen in aanmerking voor de test.

Vanaf 6 mei gaat GGD Kennemerland nu ook de ‘test drive-in’ in Haarlem gebruiken voor het testen van leerkrachten uit het basis- en speciaal onderwijs, medewerkers in de kindersopvang (ook gastouders en TSO medewerkers) en personeel werkzaam in onder andere beroepsgroepen als fysiotherapeuten, podotherapeuten en tandartsen. Deze medewerkers kunnen niet spontaan bij de testlocatie aan de Kennemer Sporthal langsgaan, maar krijgen via de instelling waarvoor zij werken een uitnodiging om – bij luchtwegklachten en/of koorts – een test te doen. Zij kunnen in de auto blijven zitten terwijl zij getest worden op het coronavirus (COVID-19). Binnen 24 uur is het testresultaat bekend. De werkgevers en schoolbesturen worden hierover momenteel geïnformeerd door de GGD.

Uitslag binnen 24 uur

De test is bedoeld voor medewerkers die ten minste 24 uur lichte verkoudheids- en/of hoestklachten en/of koorts hebben en daarom niet werken. Mocht uit de test blijken dat deze medewerkers géén corona hebben, dan kunnen ze in overleg met de werkgever (en als de koorts 24 uur over is) weer aan het werk gaan. Dat zou fijn zijn, want zij zijn hard nodig voor de zorgcontinuïteit. Via de werkgever en na overleg met huisarts, bedrijfs- of instellingsarts kunnen medewerkers vervolgens een test laten afnemen. ZZP'ers in deze branches kunnen, bij luchtwegklachten en/of koorts, een testverzoek doen bij de arts Infectieziektebestrijding van de GGD. De uitbreiding van de test komt voort uit het een versoepeling van coronamaatregelen door het kabinet op dinsdag 21 april.

De ‘test drive-in’ op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal is tijdens kantoortijden in gebruik. De medewerker (zorg, onderwijs of kinderopvang) komt in eigen auto naar de testlocatie, blijft tijdens de test in de auto en rijdt daarna het terrein weer af. 

Negatieve uitslagen (géén COVID-19) worden binnen 24 per mail aan de medewerker doorgegeven. Positieve uitslagen (dus mensen besmet met coronavirus) krijgen de uitslag telefonisch met de nodige informatie over isolatiemaatregelen. 

De test drive-in is opgezet in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij het testen volgt de GGD de uitgangspunten die het RIVM heeft opgesteld.  

 
UPDATE woensdag 22 april 18.45

Voorzitter op werkbezoek bij zorg- en crisismedewerkers

Voorzitter Marianne Schuurmans van de veiligheidsregio Kennemerland bracht vandaag een werkbezoek aan diverse zorg-/crisislocaties. Daar sprak zij met medewerkers die zich in deze coronacrisis volop inzetten voor de inwoners in de regio. Het doel van dit werkbezoek was om medewerkers een hart onder de riem te steken en te luisteren naar hun ervaringen.

De ‘road trip’ startte vanochtend bij de GHOR crisisorganisatie (voor geneeskundige hulpverlening) in Haarlem, waar Schuurmans werd bijgepraat over actuele ontwikkelingen, knelpunten en uit te voeren opdrachten in de regio. Vervolgens bezocht ze de test ‘drive-in’ van GGD Kennemerland, waar zorgmedewerkers vanuit hun eigen auto worden getest. Schuurmans was er getuige van de inzet en werkwijze van de GGD en de ondersteuning van de Brandweer op operationeel gebied.

Test ‘drive-in’ voor zorgmedewerkers“

De teststraat is een prachtig voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking”, aldus Schuurmans. “Deze straat, de zogenaamde ‘Mac Test’, is heel snel – in drie dagen – opgezet  door de Brandweer, die ook de logistieke ondersteuning doet. Dit is een voorbeeld van hoe de samenwerking tussen verschillende disciplines in onze regio ervoor zorgt dat mensen zich snel kunnen laten testen. Zodat zorgmedewerkers en cliënten veilig met elkaar kunnen omgaan en elkaar niet kunnen besmetten.”

Marij Sperling, verpleegkundige bij GGD Kennemerland en werkzaam bij de testlocatie: “De samenwerking met de Brandweer stellen wij ook bijzonder op prijs.” Sperling is verheugd met het bezoek van Schuurmans aan de testlocatie: “Het is fijn om de bestuurlijke betrokkenheid te voelen . Ook is het prettig om te kunnen delen hoe wij als verpleegkundigen dit werk ervaren en hoe het is om andere werkzaamheden te doen dan je gewend bent.” 

Rode Kruis ziekenhuis en Kennemerhart

De volgende stop voor Schuurmans was het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Daarna bezocht zij Kennemerhart in Haarlem dat voor ouderen woonzorglocaties en dag- en ontmoetingscentra biedt. De ochtend werd afgesloten met een lunch met medewerkers van GGD Kennemerland, afdeling Infectieziekten.

Dak- en thuislozen opvang

De middag stond in het teken van dak- en thuislozen, met een bezoek aan opvanglocatie Beijneshal. Daarna kreeg Schuurmans bij de Brede Centrale Toegang (voor dak- en thuislozen) een toelichting op de huidige werkwijze en het verloop van de instroom van nieuwe daklozen tijdens de coronacrisis.

Bezoek Marianne Schuurmans aan test drive in

 

UPDATE dinsdag 21 april 20.00

Meeste coronamaatregelen verlengd

Het kabinet heeft besloten de meeste coronamaatregelen te verlengen t/m 19 mei. Dat werd zojuist bekendgemaakt in de persconferentie van premier Mark Rutte.

Het kabinet heeft besloten de maatregelen in beperkte mate te versoepelen voor kinderen en jongeren. De basisscholen, kinderopvang en het speciaal onderwijs kunnen in het hele land na de meivakantie weer open onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast krijgen kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte om te sporten. In de week vóór 19 mei beslist het kabinet in hoeverre de maatregelen blijven gelden in de periode daarna. Het huidige verbod op evenementen met een vergunnings- en meldingsplicht wordt verlengd tot 1 september.

Kijk voor meer over de coronamaatregelen op de website van de Rijksoverheid.

 

UPDATE dinsdag 21 april 11.15

Onderzoek naar gedrag bij bestrijding van het coronavirus 

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ hoor je overal. De overheid roept ons op om ons te houden aan de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat GGD Kennemerland, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wil je deelnemen? Vul deze vragenlijst in voor vrijdag 24 april!

Lees het hele nieuwsbericht

 

UPDATE woensdag 15 april 2020 11.35

Paasweekeinde rustig verlopen

“Het paasweekeinde is in de regio Kennemerland goed verlopen: dankzij iedereen die thuis bleef of afstand hield”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van veiligheidsregio Kennemerland. Schuurmans spreekt ook haar dank uit aan de handhavers: “Maar ook een welgemeend woord van dank voor iedereen die dit weekeinde gewerkt heeft om de maatregelen te handhaven. Superinzet tijdens Pasen.” Er zijn afgelopen weekend diverse maatregelen genomen om drukte te voorkomen.

Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad, schetst ook voor de rest van Nederland dezelfde situatie. “Terugkijkend op dit Paasweekend geef ik de samenleving mijn complimenten: op sommige plekken was het dan wel wat drukker dit weekend, maar van de 17 miljoen mensen in Nederland blijft het merendeel thuis of maakt een ommetje in de buurt. Ook in de grensstreken bleef het rustig. Hopelijk houden we dit met elkaar vast!”

 

UPDATE vrijdag 10 april 2020, 14.30

Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland zijn diverse maatregelen genomen om grote drukte tijdens het paasweekend te voorkomen. Zo wordt gemotoriseerd verkeer op de belangrijke toegangswegen naar Zandvoort, Bloemendaal en Vogelenzang geweerd. Ook zijn, net als vorige week de grote parkeerplaatsen aan zee afgesloten. De gemeente Haarlemmermeer heeft de spottersplek bij Schiphol afgesloten.De maatregelen zijn bekend gemaakt via een persbericht.

 

UPDATE vrijdag 3 april 2020, 17.30 

Test drive-in voor zorg medewerkers alleen op uitnodiging

GGD Kennemerland is vandaag gestart met een ‘test drive-in’ voor zorgmedewerkers in onze regio die patiëntencontact hebben. Zij kunnen zich vanuit de auto laten testen op het coronavirus (COVID-19). Zorgmedewerkers kunnen niet spontaan bij de testlocatie langsgaan; zij krijgen via de zorginstelling waarvoor zij werken een uitnodiging om – bij klachten – een test te doen. In overleg met huisarts, bedrijfs- of instellingsarts kunnen zorgmedewerkers vervolgens een test afnemen.

Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ. De test is bedoeld voor medewerkers die thuis zijn met lichte verkoudheids- en/of hoestklachten zonder koorts. Zij zijn hard nodig voor de zorgcontinuïteit. Veel zorgmedewerkers zitten nu noodgedwongen thuis met klachten, maar wanneer blijkt dat zij geen COVID-19 hebben, kunnen zij na overleg met de werkgever weer aan het werk.

Vanuit eigen auto testen

De ‘test drive-in’ is de komende weken tijdens kantoortijden ingericht op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal. De zorgmedewerker komt in eigen auto naar de testlocatie en wordt vanuit de auto bemonsterd. Na de test rijdt diegene weer het terrein weer af. De test drive-in is opgezet in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

UPDATE maandag 6 april 2020, 15:55

Test drive-in voor zorgmedewerkers

Op dinsdag 7 april start GGD Kennemerland met een ‘test drive-in’ om zorgmedewerkers te testen op COVID-19. Hier kunnen zorgmedewerkers zich vanuit de auto op werkdagen laten testen. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ in onze regio.

Betrokken organisaties die gebruik kunnen maken van de test drive-in, zijn hierover per mail geïnformeerd. Zorgmedewerkers krijgen (wanneer dit nodig is) een uitnodiging van hun organisatie om zich aan te melden.

Wat is een ‘test drive-in’

Op een speciaal ingericht terrein komt de zorgmedewerker in een eigen auto naar de locatie waar we de test drive-in hebben ingericht. De zorgmedewerker wordt vanuit de auto bemonsterd en rijdt daarna het terrein weer af. De reden dat we dit zo organiseren is omdat in Nederland iedereen met klachten binnen moet blijven om verspreiding van het Nieuwe Coronavirus te voorkomen.

Voor wie is de test bedoeld

De test is speciaal bedoeld voor zorgmedewerkers met patiëntencontact, die thuis zijn met lichte verkoudheids- en/of hoestklachten, zonder koorts. Zij zijn hard nodig voor de zorgcontinuïteit, werken met kwetsbare cliënten en kunnen daarom getest worden. Wanneer blijkt dat zij geen COVID-19 hebben zouden zij na overleg met de werkgever weer aan het werk kunnen.

 

UPDATE maandag 6 april 2020, 12:15

Slimmer chillen = Corona killen

Als veiligheidsregio zijn we continu aan het bekijken hoe we de boodschap ‘houd 1,5 meter afstand’ zoveel en zo goed mogelijk kunnen verspreiden. Om deze boodschap kracht bij te zetten onder jongeren, sluiten we aan bij de campagne: ‘Slimmer chillen = corona killen’. 

De campagne in het kort:

Chillen met je vrienden, hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven van de overheid. Of wel naar buiten mag, maar altijd minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. De campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ daagt jongeren en studenten uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken en op sociale media als TikTok en Instagram te delen via #slimmerchillen, of om bijdragen op film, foto of in tekst te sturen naar info@slimmerchillen.nl. En voor wat hoort wat. Want wie een inzending stuurt, maakt kans op een prijs. https://www.slimmerchillen.nl/

Ben je partner van de veiligheidsregio en wil je gebruikmaken van campagnemateriaal of wil je meer over deze campagne weten? Neem dan contact op met de afdeling communicatie VRK of bekijk alvast wat campagnemateriaal in de playlist op ons YouTube kanaal.

 

UPDATE vrijdag 3 april 2020, 12:00

Testen zorgmedewerkers

Afgelopen dinsdag heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd dat de testcapaciteit voor Covid-19 zal worden verhoogd om zo meer zorgmedewerkers en patiënten te kunnen testen.

Medewerkers in ziekenhuizen kunnen vaak ter plekke worden getest. Voor zorgmedewerkers van verzorgings-, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsen en thuiszorg is dit vaak lastiger te organiseren. Speciaal voor deze groep is GGD Kennemerland nu druk bezig met het opzetten van een testfaciliteit. Hoe dit precies vorm gaat krijgen en wanneer deze open zal gaan is nog niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is maken we dit via diverse kanalen bekend.

 

UPDATE woensdag 1 april 2020, 16:55

Het kabinet heeft alle maatregelen tegen corona verlengd tot en met 28 april. Het verbod op bijeenkomsten en evenementen geldt wel langer: bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden.

Dit betekent onder meer dat alle scholen tot en met de meivakantie dicht blijven. Premier Rutte riep in zijn persconferentie alle Nederlanders op om geen plannen te maken voor de meivakantie, maar zo veel mogelijk thuis te blijven. Hetzelfde geldt voor het Paasweekend: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukke plekken, zoals stranden en parken.

Vakantieparken en campings gaan niet verplicht dicht, maar de sanitaire voorzieningen moeten wel gesloten worden. Voor de regio Kennemerland was dit al het geval sinds de nieuwe noodverordening op 27 maart van kracht is gegaan. Daarin staat dat het verboden is sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet- en douchevoorzieningen open te houden bij onder meer vakantieparken, campings en jachthavens. De volledige noodverordening is op deze pagina te downloaden onder ‘downloads’.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Nederland is er nog lang niet, maar we zijn op de goede weg. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich ook de komende tijd aan de maatregelen blijft houden.

Het kabinet neemt uiterlijk 21 april opnieuw een besluit over verlenging van de maatregelen. Een overzicht van de huidige maatregelen vind je op deze pagina bij ‘downloads’.

 

UPDATE dinsdag 31 maart 2020, 19:51

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

 Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat is zojuist bekendgemaakt in de persconferentie van het kabinet. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Alle huidige maatregelen blijven van kracht en er komen vooralsnog geen nieuwe maatregelen bij.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

 

UPDATE vrijdag 27 maart 2020, 15.22

Nieuwe noodverordening van krachtI

In de Veiligheidsregio Kennemerland (de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort) is per direct een nieuwe noodverordening van kracht. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Marianne Schuurmans, heeft deze noodverordening vastgesteld.

Met de noodverordening is nu formeel geregeld dat:

 • Alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, ook bijeenkomsten met minder dan 100 personen.
 • Groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden kunnen een boete krijgen. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Winkels en markten mogen open blijven, mits zij maatregelen treffen (zoals een deurbeleid) waardoor hun klanten anderhalve meter afstand houden. Lukt dat niet, dan mag de voorzitter van de Veiligheidsregio deze locaties sluiten.
 • Voor vakantieparken, campings en het openbaar vervoer geldt wederom dat er maatregelen getroffen moeten worden om mensen anderhalve meter afstand te laten houden. Daarnaast is bepaald dat onder andere campings en jachthavens hun sanitaire voorzieningen moeten sluiten.
 • De noodverordening is ook van toepassing op Schiphol. Daar zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat reizigers, medewerkers en bezoekers kunnen voldoen aan de anderhalve meter afstand
 • Casino’s, speelhallen en vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen mogen hun vak niet uitoefenen.Voor strandhuisjes geldt dat deze niet geplaatst mogen worden.
 • Strandhuisjes die al zijn geplaatst mogen niet gebruikt worden.
 • De voorzitter van de Veiligheidsregio kan indien nodig gebieden aanwijzen waar niemand meer mag komen, met uitzondering van de mensen die daar wonen of moeten werken.
 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg blijven gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.  

Eerder genomen maatregelen zijn weer in de noodverordening opgenomen:

 • Horecagelegenheden (incl. sportclubs, seksclubs, sauna’s en coffeeshops) moeten gesloten blijven.
 • Afhaallocaties mogen open blijven, zowel voor eten als voor coffeeshops.
 • Scholen en kinderopvanglocaties blijven gesloten. Zij zijn echter wel verplicht om mee te werken aan openstelling ten behoeve van kinderopvang voor ouders die werken in vitale beroepen.

Alle maatregelen gelden tot de minister vraagt om de noodverordening in te trekken. Het verbod op bijeenkomsten geldt tot 1 juni.

De noodverordening regelt ook het toezicht en de straf die op het overtreden van deze maatregelen staat. Door middel van een aanwijzingsbesluit zijn alle gemeentelijke boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en APV-toezichthouders bevoegd om te handhaven op de noodverordening Uiteraard zijn ook politie en Koninklijke Marechaussee (KMAR) bevoegd om tegen overtreding van deze maatregelen op te treden.

Deze noodverordening is landelijk afgestemd zodat veiligheidsregio’s zoveel mogelijk een gelijke lijn hanteren. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen aan toegevoegd die in deze regio noodzakelijk zijn, zoals gebruik van strandhuisjes. De noodverordening is direct ingegaan en hier volledig te lezen.