Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuwsupdate coronavirus

Op deze Nieuwsupdatepagina melden we nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Op de informatiepagina Coronavirus vind je alle informatie over het coronavirus en de noodverordening die geldt in deze regio.

Nieuwsberichten tot en met april zijn te lezen op de pagina Corona nieuwsberichten - archief.

 • Gisteren, 14:07

  Nieuwe noodverordening per 20 september 

  Op vrijdag 18 september heeft het kabinet, in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s, specifieke maatregelen afgekondigd om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. De veiligheidsregio Kennemerland is één van de zes regio’s waarbij de besmettingen toenemen.

  In de regio Kennemerland is daarom vanaf zondag 20 september om 18.00 uur een nieuwe noodverordening van kracht waarmee de specifieke maatregelen formeel geregeld zijn.

  Kennemerland legt de focus op aanvullende maatregelen bij scholen, zorginstellingen en het voorkomen van illegale feesten. Dit laatste door gebieden aan te wijzen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn.

  Een volledig overzicht van de maatregelen en de volledige noodverordening kunnen hiernaast bij 'Downloads' worden gedownload.

 • vrijdag 18 september 2020, 19:50

  Nieuwe coronamaatregelen in regio Kennemerland 

  De Veiligheidsregio Kennemerland neemt nieuwe maatregelen tegen corona. Zo willen we de verspreiding van het coronavirus onder controle krijgen. De regio Kennemerland is één van de zes regio’s waarbij de besmettingen erg toenemen. Daarom komen er nieuwe maatregelen voor alle zes de regio’s. De regio Kennemerland komt ook met aanvullende maatregelen voor scholen en zorginstellingen. En ook om te voorkomen dat er illegale feesten worden georganiseerd. Vanaf zondag 20 september 18:00 uur gaan de nieuwe regels in.

  De regels die voor alle zes de regio’s gelden:
  - Bij de horeca mag om 24:00 uur ’s nachts niemand meer naar binnen. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluit de horecazaak.
  - Er komt een verbod om met meer dan 50 personen bij elkaar te zijn. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt voor binnen én buiten. Dit geldt niet voor demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
  - Voor bijeenkomsten met meer dan 50 personen geldt dat je dit moet melden bij de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor concerten in een park. Dit geldt niet voor de horeca, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar bezoekers door kunnen lopen.

  Als veiligheidsregio Kennemerland nemen we aanvullend de volgende extra maatregelen:
  - De gemeenten gaan meer communiceren met jongvolwassenen van 20 tot 30 jaar, studenten en migranten, waar het risico op besmettingen groot is.
  - De gemeenten nemen contact op met bedrijven en instellingen om de maatregelen weer aan te scherpen om zo besmettingen te voorkomen.
  - De teams van de GGD en gemeenten die werken aan het voorkomen van corona benaderen de sectoren met een extra risico op een besmetting, zoals sportverenigingen, scholen, supermarkten en de horeca. Zij gaan het in overleg over hoe ze aan de coronamaatregelen kunnen houden.
  - De gemeenten blijven streng handhaven. De GGD adviseert de sectoren waar we besmettingen zien, zoals bij sportverenigingen.
  - De GGD maakt afspraken met zorginstellingen over de maatregelen om te zorgen dat het virus minder wordt verspreid. Denk hierbij aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en aangepaste bezoekregelingen.
  - De gemeenten maken afspraken met het onderwijs over de maatregelen op scholen. De GGD adviseert en staat in nauw contact met de scholen waar we besmettingen zien.
  - De gemeenten willen geen illegale feesten in recreatiegebieden. Er worden daarom gebieden aangewezen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn.
  - Op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal was het al verboden om geluidsapparatuur en muziekinstrumenten te gebruiken. Deze maatregel werkt goed en blijft gelden tot 1 oktober of langer als dat nodig is.

  Toegenomen aantal besmettingen
  In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen toegenomen in de Veiligheidsregio Kennemerland. Hierdoor is de regio in een zorgelijke situatie terechtgekomen. Het aantal besmettingen blijft stijgen. Veel besmettingen vinden onder jongeren, in huiselijke kring en op het werk. In Kennemerland vallen afgelopen week met name de besmettingen op scholen, bij zorginstellingen en sportverenigingen op. Daarom zijn de nieuwe maatregelen nodig.

  Meer informatie vindt u op

  Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 • vrijdag 11 september 2020, 21:05

  Kabinetsbesluit: teststraat Schiphol tijdelijk dicht

  Het kabinet heeft vandaag besloten de proef met het a-symptomatisch testen op de teststraat op Schiphol per dit weekend tijdelijk stil te zetten. Vanaf 12 september kunnen reizigers zich voorlopig niet meer op Schiphol laten testen. Dagelijks konden daar zo’n 1400 reizigers afkomstig uit ‘rode’ en ‘oranje’ gebieden worden getest op corona, ook als zij geen klachten hebben. Deze proef is een extra taak die GGD Kennemerland uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS.  

  Onder meer omdat op dit moment de wachttijden oplopen om je te laten testen in de teststraten, de schaarste aan testmateriaal en laboratoriumcapaciteit en ondertussen de roep in het land om personeel in onder meer de zorg en het onderwijs met voorrang te laten testen, heeft het kabinet besloten de teststraat op Schiphol tijdelijk te sluiten.  

  Kennis en ervaring benutten
  GGD Kennemerland: “Het kabinet heeft ons over dit besluit geïnformeerd. Het feit dat het kabinet nu op de ‘pauzeknop’ drukt betekent dat wij als GGD samen met onze partners even in de stand-by stand staan. De kennis en infrastructuur, welke in rap tempo is opgedaan, hebben we nu. Samen met VWS, Defensie, het Rode Kruis en diverse laboratoria en Schiphol kunnen we terugkijken op dertig dagen aan ervaring in het runnen van deze testraat op een nationale luchthaven. De tijdelijke stop geeft ons de kans adem te halen en te evalueren, zodat we bij een herstart direct onze processen verbeterd kunnen inzetten. Dat evalueren geldt voor elke stap in het proces van testen. Het proces begint met onze teams die bij de gates reizigers opvangen en verwijzen naar de teststraat, het administreren van persoonsgegevens, het afnemen van tests, tot het organiseren dat testuitslagen worden doorgegeven. Daar waar processen beter kunnen passen we deze zeker aan. 

  Uiteraard denken we graag mee met het kabinet als het gaat om een heropening van deze testfaciliteit. Het is aan de minister van VWS om aan te geven wat de meerwaarde is van de proef met het a-symptomatisch testen en of en in hoeverre hij deze wil voortzetten.  

  Door het tijdelijk stop zetten van de proef komt in ieder geval labcapaciteit vrij die elders ingezet kan worden. GGD-medewerkers kunnen deels ingezet worden voor andere werkzaamheden bijvoorbeeld voor de andere teststraten in Kennemerland. Dat geldt ook voor de medewerkers van Defensie en het Rode Kruis.” 

  Advies aan reizigers
  Voor reizigers uit ‘rode’ en ‘oranje’ gebieden blijft het advies: blijf na aankomst tien dagen in quarantaine en maak bij klachten, die mogelijk wijzen op corona, een testafspraak via coronatest.nl of bel het landelijk afsprakennummer 0800 1202. 

  Of de teststraat tussen aankomsthal 3 en 4 blijft staan is nog onduidelijk. Mogelijk worden de materialen tijdelijk opgeslagen.

 • Nieuwe noodverordening per 3 september woensdag 2 september 2020, 18:10

  Op 3 september wordt een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening geeft uitvoering aan de laatste aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september. Het is een beperkte wijziging waarbij nu ook bij de teststraat en de bagagehallen van Schiphol in de noodverordening is opgenomen als gebied waar, tijdens piekmomenten, passagiers van 13 jaar of ouder verplicht kunnen worden om een niet-medisch mondkapje te dragen. 

  De persconferentie van afgelopen dinsdag gaf verder geen aanleiding tot andere wijzingen in de noodverordening. 

  De volledige noodverordening kan hiernaast bij 'Downloads' worden gedownload.

 • vrijdag 21 augustus 2020, 19:06

  Nieuwe noodverordening per 21 augustus

  In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf vandaag, 21 augustus, een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening geeft uitvoering aan een ministeriële aanwijzing, waarin alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo, worden verboden. In de laatste noodverordening was dit verbod al opgenomen, maar nog niet volledig. De noodverordening is om die reden aangepast.

  De voorzitter van de Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen van dit verbod op voorwaarde dat de bijeenkomsten gericht zijn op studie, sport of kennismaking en kleinschalig zijn. Bovendien mogen de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur en geldt er een verbod op het drinken van alcohol. De mededelingen van het kabinet tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag, gaven geen aanleiding tot andere wijzigingen in de noodverordening.

  De volledige noodverordening kan hiernaast bij 'Downloads' worden gedownload

 • donderdag 13 augustus 2020, 17:00

  Verbod op geluidsinstallaties Bloemendaal verlengd en uitgebreid met Zandvoort

  De maatregel in de Noodverordening om te kunnen optreden tegen mensen die een geluidsinstallatie meebrengen naar een recreatiegebied en afgelopen zondag van toepassing werd verklaard op het strand van Bloemendaal, is verlengd tot 1 oktober aanstaande. In dit zogeheten aanwijsbesluit is nu ook het strand van Zandvoort opgenomen. 

  Het nieuwe aanwijsbesluit kan hiernaast bij 'Downloads' worden gedownload.

 • maandag 10 augustus 2020, 16:51

  Nieuwe noodverordening per 10 augustus

  Premier Rutte heeft in zijn persconferentie van 6 augustus aangekondigd dat de overheid enkele coronamaatregelen aanscherpt. In Veiligheidsregio Kennemerland is per vandaag een nieuwe noodverordening van kracht waarmee dit formeel geregeld is. Dit betekent dat horecagelegenheden moeten werken op basis van reservering, een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren.

  Onderwijsinstellingen moeten hun introductieactiviteiten voor studenten zoveel mogelijk online organiseren. Fysieke activiteiten zijn in principe niet toegestaan. De voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland kan ontheffing verlenen van dit verbod, onder strikte voorwaarden. Alleen kleinschalige activiteiten zijn mogelijk, gericht op studie of sport, tot uiterlijk 22:00 uur en zonder dat er alcohol genuttigd wordt.

  Verder is in noodverordening de aanvullende mondkapjesverplichting als optie opgenomen, zodat deze - wanneer nodig - ingezet kan worden. 

  De volledige noodverordening kun je hier downloaden.

 • zondag 9 augustus 2020, 17:14

  Veiligheidsregio Kennemerland treedt op tegen gebruik geluidsinstallaties 

  Extra maatregel voor strand Bloemendaal

  Veiligheidsregio Kennemerland heeft een maatregel in de Noodverordening opgenomen om te kunnen optreden tegen mensen die een geluidsinstallatie meebrengen naar een recreatiegebied. De veiligheidsregio heeft deze regel van toepassing verklaard op het strand van Bloemendaal. De afgelopen dagen signaleert de veiligheidsregio dat het aantal spontane feestjes op deze locatie aan het toenemen is. Dat wordt niet wenselijk geacht, omdat in dergelijke situaties de mensen nauwelijks meer op 1,5 meter afstand van elkaar blijven en daarmee het risico op coronabesmetting wordt vergroot.

  Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 • woensdag 5 augustus 2020, 16:01

  Opnieuw drukte verwacht, vooral aan de kust

  Kom met de fiets of scooter

  Vanwege het warme weer verwacht Veiligheidsregio Kennemerland de komende dagen opnieuw veel drukte aan de stranden, maar ook in natuurgebieden en bij andere trekpleisters. Houd er rekening mee dat de gemeente en de politie bij grote drukte of volle parkeerterreinen de toegangswegen kunnen afsluiten. De Veiligheidsregio roept op om zoveel mogelijk met de fiets of scooter te komen om onveilige situaties op toegangswegen en in treinen te voorkomen. Check verder vooraf ook de actuele verkeerssituatie en drukte op locatie.

  Afgelopen week was het hartstikke druk in onze kustgemeenten. De stranden zelf konden de drukte (1,5 meter afstand houden) over het algemeen goed aan. De drukte, stagnatie en beperkingen deden zich vooral voor op parkeerterreinen en toegangswegen. Er moesten maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Ondanks de drukte kon de veiligheid door vele (voorzorgs)maatregelen worden gewaarborgd.

  De Veiligheidsregio wil dit graag volhouden en spreekt bezoekers aan op de eigen verantwoordelijkheid. Iedereen blijft van harte welkom aan de kust van onze regio en op andere plekken waar verkoeling wordt gezocht, maar onze oproep blijft: doe dit verstandig.

  • Plan je heen- en terugreis zorgvuldig. Check vooraf de drukte op de weg (bij de ANWB), in de trein (bij de NS) en op locatie (strand, duinmeer, etc.)
  • Kom bij voorkeur met de fiets of scooter.
  • Neem onderweg voldoende eten en drinken mee.
  • Volg ter plaatse de instructies van de verkeersregelaars op.
  • Als het ergens te druk is, ga dan naar een andere plek om van het weer te genieten.
  • En houd je altijd aan de basisregels: blijf thuis bij klachten, houd 1,5 meter afstand en was vaak je handen.

  Kijk voor meer informatie over (verkeers)maatregelen per gemeente in het persbericht.

 • donderdag 30 juli 2020, 16:57

  Extra maatregelen dit weekend bij drukte

  Met het zomerse weer worden de komende dagen veel bezoekers verwacht bij stranden en andere trekpleisters. In veiligheidsregio Kennemerland worden extra (verkeers)maatregelen getroffen zodra het op plekken te druk wordt. Afstand houden is bij drukte niet meer goed mogelijk en kunnen onveilige situaties ontstaan. Voor iedereen geldt: vermijd drukte, houd je aan de basisregels (afstand houden, handen wassen, etc.) en blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Laat je bovendien testen bij klachten.

  Marianne Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland, roept op: “Maak er een gewoonte van om 1,5 meter afstand te houden van anderen. Ook wanneer je thuis afspreekt met familie of vrienden, want we zien in deze regio dat juist in de huiselijke omgeving besmettingen vaker voorkomen. Op een gezonde en veilige manier contact hebben met elkaar is cruciaal om het virus samen onder controle te houden.”

  ‘Nonchalante houding baart zorgen’

  Het aantal besmettingen neemt toe, ook in deze regio. “Niet alleen de cijfers baren ons zorgen,” vervolgt Marianne Schuurmans, “maar ook het gedrag van sommige mensen. We signaleren dat er laconiek wordt omgegaan met het naleven van de maatregelen. Op feestjes en borrels of bij de barbecue lijkt afstand houden steeds minder nodig gevonden te worden. Bovendien zien we niet in alle supermarkten en winkels dat winkelwagens en mandjes nog even goed worden schoongemaakt, terwijl dit eerst zo goed werd gedaan.

  ”De samenleving kan zich geen nonchalante houding in de naleving van maatregelen veroorloven, vindt de voorzitter van de veiligheidsregio. “Daarom moet het afgelopen zijn met illegale feestjes. Daar gaan we scherp tegen optreden. Jongeren lopen er besmettingen op en nemen die mee naar huis, waardoor ouders maar ook opa’s en oma’s besmet raken. We moeten voorkomen dat het aantal besmettingen verder groeit en leidt tot een toename in het aantal ziekenhuisopnames. Onze zorgmedewerkers zijn nog maar net aan het bijkomen van de eerste coronagolf. Het is ontzettend belangrijk dat we het juiste gedrag blijven aannemen, om samen het virus onder controle te houden.”

  Zie voor meer informatie het persbericht, over o.a. extra maatregelen die genomen worden bij drukte. 

 • woensdag 15 juli 2020, 11:10

  Nieuwe noodverordening per 15 juli

  In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf woensdag 15 juli een nieuwe noodverordening. Daarin zijn enkele coronamaatregelen verduidelijkt en aangepast. Het gaat onder meer om de 1,5 meter afstand regel en het gebruik van mondkapjes in het bedrijfsmatig personenvervoer (zoals taxi’s en touringcars). Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s verzocht deze wijzigingen door te voeren in de noodverordeningen. De coronamaatregelen die op 1 juli in Nederland zijn ingevoerd, blijven gelden.  

  In het persbericht worden de aanpassingen van de noodverordening verder toegelicht. De noodverordening kun je hier downloaden.

 • dinsdag 30 juni 2020, 16:36

  Nieuwe noodverordening van kracht: 1,5 meter afstandsnorm 

  In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf 1 juli een nieuwe noodverordening. Daarin zijn de nieuwe versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen formeel geregeld in deze regio. Het is weer mogelijk om in grotere groepen samen te komen. Kleinschalige evenementen kunnen georganiseerd worden, zoals een braderie, kermis, sportevenement of (food)festival, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Sportscholen, fitnessclubs, sauna, wellness centra en casino’s openen hun deuren. Alle sporten kunnen ook weer worden beoefend. De algemene norm is: houd 1,5 meter afstand tot elkaar.  

  Per 1 juli mogen voetbalstadions weer publiek ontvangen; het is wel verboden om te schreeuwen en zingen, om de kans op verspreiding op het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Discotheken en nachtclubs blijven vooralsnog gesloten.  

  Blijf thuis bij klachten en laat u testen
  “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen de basisregels naleeft”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland. “Juist nu het beter gaat, het virus onder controle is en lokale uitbraken sneller op te sporen en in te dammen zijn, moeten we verstandig omgaan met de vrijheden die we hebben teruggekregen met de versoepelingen. Het virus is nog niet weg. Als we de basisregels nu aan onze laars lappen, zijn lokale uitbraken heel aannemelijk of erger: moeten we bepaalde versoepelingen weer terugdraaien. Niemand zit daar op te wachten. Dus blijf thuis bij klachten en laat u testen indien u klachten heeft. Pas de hygiëneregels toe (handen wassen, niezen in ellenboog), houd 1,5 meter afstand en werk zoveel mogelijk thuis. Geef elkaar de ruimte, binnen en buiten. Neem uw eigen verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.”  

  De noodverordening die per 1 juli geldt is hier te downloaden. Het persbericht met meer informatie over de nieuwe noodverordening en de voorwaarden voor samenkomsten toegelicht (o.a. evenementen, horeca) is hier te lezen.

 • zaterdag 20 juni 2020, 21:20

  Nieuw artikel in noodverordening regio Kennemerland 

  In de noodverordening, geldend in regio Kennemerland en alle daartoe behorende gemeenten, is per vandaag een artikel opgenomen. In dit artikel staat dat de luchthaven in onze regio verplicht is maatregelen te nemen, zodat passagiers op de luchthaven zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en personeel kunnen houden. Wanneer deze regel niet of moeilijk kan worden gehanteerd, bijvoorbeeld vanwege ruimte gebrek, is elke passagier van 13 jaar en ouder verplicht om een niet –medisch mondkapje te dragen.

  De noodverordening zoals deze nu geldt is hier na te lezen en te downloaden.

 • vrijdag 12 juni 2020, 19:50

  Toiletten en douches op campings en vakantieparken open vanaf 15 juni

  De toilet- en douchevoorzieningen op campings, kampeerterreinen en vakantieparken mogen vanaf aanstaande maandag, 15 juni, weer gebruikt worden. In de veiligheidsregio Kennemerland wordt op deze dag een nieuwe noodverordening van kracht waarin dit besluit formeel geregeld is. In de nieuwe noodverordening is ook de versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen opgenomen. Alle coronavrije verpleeghuizen mogen vanaf aanstaande maandag weer bezoek ontvangen.

  Vanaf 15 juni kunnen Nederlanders weer op vakantie naar verschillende (Europese) landen en mogen buitenlandse toeristen weer naar Nederland toe komen. Diezelfde dag openen in het hele land de douche- en toiletvoorzieningen op campings, vakantieparken, zwembaden en sportverenigingen. Dit geldt ook voor de gecombineerde douche- en toiletvoorzieningen op het strand. Het kabinet nam dit besluit afgelopen dinsdag na een positief RIVM-advies hierover.

  Kijk voor meer informatie in het persbericht en de nieuwe noodverordening 

 • maandag 1 juni 2020, 08:15

  Bel 0800-1202 voor testafspraak COVID-19

  Vanaf nu kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, via 0800-1202 een afspraak maken om zich te laten testen. Het nummer is zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

  Eerst het landelijk nummer bellen voor je komt
  Je kunt je alleen laten testen nadat je een afspraak hebt gemaakt via 0800-1202. Je krijgt kort een aantal vragen over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN nummer gevraagd ter identificatie. Je krijgt gelijk te horen wanneer je terecht kunt voor een bezoek aan de teststraat van GGD Kennemerland. De locatie van de teststraat is op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem.

  Alleen als je klachten hebt
  0800-1202 is bedoeld voor iedereen met milde klachten die passen bij het coronavirus. Alleen als je klachten hebt nemen we een test af. Zonder klachten heeft de test geen zin.

  Hoe gaat de test in zijn werk?
  Het heeft de voorkeur om met de auto naar de teststraat te komen. Je blijft in de auto terwijl men de test afneemt (met een wattenstaafje wordt een uitstrijk genomen van neus en keel).

  Testen kinderen
  Heeft je kind klachten passend bij het coronavirus en is het 7 jaar of ouder? Bel voor het maken van een testafspraak 0800-1202. Kinderen van 16 en 17 jaar kunnen zelf een afspraak maken via 0800-1202. Is je kind nog geen 7 jaar, dan verbindt het landelijk callcenter door naar GGD Kennemerland om te bespreken wat de beste optie en locatie is voor het testen van je kind. In principe kunnen kinderen vanaf 2 jaar bij de teststraat getest worden.

  Moeten kleine kinderen ook getest worden als ze klachten hebben?
  Jonge kinderen zijn vaak verkouden. Om te voorkomen dat deze kinderen onnodig thuis moeten blijven heeft het RIVM de handreiking bij neusverkouden kinderen aangepast. Kinderen tot en met 6 jaar mogen naar school, het kinderdagverblijf of andere vormen van kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts, benauwdheid of hoesten. Een coronatest is dan niet noodzakelijk, maar het mag wel. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een COVID-19 patiënt. Dan is het belangrijk dat jonge kinderen met neusverkoudheid wel getest worden op COVID-19 en moeten zij ook bij een neusverkoudheid thuisblijven. Bij koorts en/of hoesten en/of benauwdheid moeten kinderen in alle leeftijdscategorieën thuisblijven. Een coronatest kan dan aangevraagd worden, het is overigens niet verplicht.

  Uitslag testen
  Zowel bij negatieve als positieve uitslag krijg je binnen 48 uur bericht over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona bellen we je.  In dit gesprek worden isolatie maatregelen en bron- en contactonderzoek besproken. Je krijgt informatie over COVID-19 en je kunt eventuele zorgen bespreken en vragen stellen. Als je geen COVID-19 hebt word je gebeld door de medewerker van het landelijk callcenter.

  Uitslag test telefonisch of per email
  U wordt door het landelijk callcenter teruggebeld over uw testuitslag. Ter ondersteuning vanwege soms grote drukte stuurt GGD Kennemerland u, zodra de uitslag bij ons bekend is een email op het door u ingevulde emailadres wanneer uw testuitslag negatief is. Heeft u 2 dagen na de test niets van ons of het landelijk callcenter gehoord of heeft u twijfels? Neem dan contact met ons op 023 789 1631.

  Meer informatie
  Op www.rijksoverheid.nl/coronatest vind je alle informatie terug over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Als je geen testafspraak wilt maar andere vragen hebt over het coronavirus bel dan 0800 1351. Veel informatie vind je ook op rijksoverheid.nl/coronavirus

 • vrijdag 29 mei 2020, 12:00

  Sportscholen & -kantines, sauna’s en casino’s mogelijk per 1 juli open

  Het kabinet heeft woensdagavond bekendgemaakt dat sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino's en speelhallen mogelijk al vanaf 1 juli open mogen, i.p.v. per 1 september zoals eerder gecommuniceerd. Voorwaarden is dat het virus onder controle blijft en de zorgcapaciteit beheersbaar is. Het kabinet maakt eind juni bekend of de versoepelingen van deze coronamaatregelen daadwerkelijk kunnen doorgaan.

  Meer informatie over de nieuwe versoepelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • woensdag 27 mei 2020, 17:00

  Per 1 juni om 8.00 uur landelijk telefoonnummer voor testafspraak COVID-19 bekend

  Vanaf 1 juni om  kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, via een gratis landelijk telefoonnummer een afspraak maken om zich te laten testen. Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekend gemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

  Eerst het landelijk nummer bellen voor je komt
  Je kunt je alleen laten testen nadat je een afspraak hebt gemaakt via het landelijke telefoonnummer. Je krijgt kort een aantal vragen over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN nummer gevraagd ter identificatie. Je krijgt gelijk te horen wanneer je terecht kunt voor een bezoek aan de teststraat van GGD Kennemerland. De locatie van de teststraat is op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem.

  Alleen als je klachten hebt
  Het landelijk telefoonnummer is bedoeld voor iedereen met milde klachten die passen bij het coronavirus. Alleen als je klachten hebt nemen we een test af. Zonder klachten heeft de test geen zin.

  Hoe gaat de test in zijn werk?
  Je moet met de auto naar de teststraat komen. Je blijft in je auto terwijl een verpleegkundige of arts de test afneemt. (Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel).

  Uitslag testen
  Zowel bij negatieve als positieve uitslag krijg je binnen 48 uur bericht over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona bellen we je.  In dit gesprek worden isolatie maatregelen en bron- en contactonderzoek besproken. Je krijgt informatie over COVID-19 en je kunt eventuele zorgen bespreken en vragen stellen. Als je geen COVID-19 hebt krijg je een e-mail bericht.

  De teststraat is opgezet in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij het testen volgt de GGD de uitgangspunten die het RIVM heeft opgesteld.     

 • woensdag 20 mei 2020, 17:00

  Veiligheidsregio’s aan de kust trekken één lijn voor de horeca

  In de Veiligheidsregio’s die aan de kust liggen gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken t.a.v. eet- en drinkgelegenheden. Horecabedrijven en strandpaviljoens blijven gesloten, m.u.v. het aanbieden van een afhaaloptie voor eten en drinken dat elders wordt geconsumeerd (de zgn. take away). De restaurants zelf, inclusief de bijbehorende terrassen, blijven gesloten.

  Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens, die vanaf het strand bereikbaar zijn zonder dat men het strandpaviljoen hoeft te betreden, mogen opengesteld worden. Dat geldt dus niet voor  toiletvoorzieningen binnenshuis. Voor het schoonhouden van de toiletten gelden de richtlijnen van het RIVM.

  Het verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van strandbedden door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de hele kust. Dit om ongewenste terrasvorming tegen te gaan en eenduidige handhaving mogelijk te maken.

  Bovenstaande afspraken zijn gemaakt na consultatie door de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, van zijn collega voorzitters en zijn het resultaat  van verzoek van de minister van Justitie & Veiligheid om de aanwijzingen van de minister van VWS en de noodverordening leidend te laten zijn. Dit is besproken tijdens de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad op maandagavond j.l.

 • dinsdag 19 mei 2020, 20:45

  Kabinet maakt verdere versoepeling coronamaatregelen bekend

  Het kabinet zet een volgende stap in het versoepelen van de coronamaatregelen. Dat is vanavond aangekondigd in de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

  Open vanaf 1 juni
  Restaurants, cafés, bioscopen, theater- en concertzalen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur onder strikte voorwaarden binnen 30 gasten ontvangen. Er geldt: reserveren is verplicht, er moet 1,5 meter afstand gehouden worden en vooraf is er een checkgesprek om te bepalen of een bezoek een risico oplevert. Op terrassen geldt geen maximum aantal bezoekers, maar iedereen moet wel een zitplaats aan een tafel hebben en 1,5 meter afstand houden.

  Het voortgezet onderwijs hervat vanaf 2 juni (na Pinksteren) ook weer de lessen op school. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Basisscholen gaan kunnen naar verwachting vanaf 8 juni weer helemaal open.

  Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling, met 40% capaciteit en is bedoeld voor noodzakelijke reizen. Het is per 1 juni verplicht om in het OV een mondkapje te dragen.

  Iedereen kan zich vanaf juni laten testen bij klachten, mogelijk al vanaf 1 juni. Je kunt hiervoor dan zelf een afspraak maken bij de GGD in de buurt.

  Samenkomsten
  De maatregelen omtrent samenkomen in groepen worden per 1 juni vereenvoudigd. Je mag binnen in alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn per 1 juni samenkomen met maximaal 30 bezoekers, waarbij je altijd 1,5 meter afstand moet houden. Buiten geldt geen maximum aantal personen; wel moet je altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar. Er kan hierop ook gehandhaafd worden. Bij het ontvangen van bezoek thuis geldt geen maximum aantal personen, zolang iedereen zich houdt aan de 1,5 meter afstand.

  Vermijd drukte en houd afstand
  De basisregels blijven gelden en het is belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt, om de verspreiding van het virus onder controle te houden en verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk te maken. Dus: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis, was vaak je handen en blijf thuis bij verkoudheidsklachten - bij koorts blijft het hele gezin/alle huisgenoten thuis.

  Hemelvaart
  Met het zonnige Hemelvaartsweekend op komst roept Veiligheidsregio Kennemerland inwoners op om drukte te vermijden; júist met Hemelvaart. Het persbericht hierover lees je hier, of in de rechterkolom op deze pagina onder ‘Downloads’. 

  Kijk voor meer informatie over de volgende stap in de corona-aanpak van de Rijksoverheid op de website van de Rijksoverheid

 • zaterdag 9 mei 2020, 13:00

  Per maandag 11 mei nieuwe noodverordening van kracht

  Het kabinet heeft besloten om vanaf maandag 11 mei stapsgewijs verschillende coronamaatregelen te versoepelen. In de veiligheidsregio Kennemerland is per 11 mei een nieuwe noodverordening van kracht waarmee deze maatregelen nu formeel geregeld zijn. De volgende gemeenten behoren tot de veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

  Wat is er nieuw in deze noodverordening?I
  edereen boven 18 jaar kan vanaf 11 mei buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Verder mogen binnen en buitenzwembaden hun deuren weer openen. Dat geldt ook voor contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten en nagelstylistes

  Kijk voor meer informatie in het persbericht en/of de infographic, te downloaden op deze pagina aan de rechterkant onder 'downloads'.

 • woensdag 6 mei 2020, 20:21

  Verdere versoepeling van de coronamaatregelen

  Vanaf maandag 11 mei gaat het kabinet stapsgewijs verschillende coronamaatregelen versoepelen. Dat is vanavond aangekondigd in de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Naleving van de belangrijkste basisregels is belangrijker dan ooit. Dit zijn: houd anderhalve meter afstand, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis, was vaker je handen en blijf thuis bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of koorts.

  Stap voor stap – wat kan wanneer?
  Vanaf 11 mei mogen contactberoepen weer worden uitgeoefend, zoals kappers en nagelstylisten. Buiten sporten wordt voor iedereen mogelijk, niet alleen voor kinderen; iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten). Bibliotheken openen weer hun deuren. Zoals eerder bekend gemaakt, gaan de basisscholen en kinderopvang ook 11 mei weer open.

  Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat per 1 juni meer maatregelen worden versoepeld. Zoals: horecagelegenheden mogen hun terras openen en middelbare scholen gaan weer open. Per 1 juli gaan vervolgens naar verwachting campings en vakantieparken weer open. Per 1 september zouden alle sporten weer mogelijk moeten zijn.

  Kijk voor meer informatie over de ‘routekaart’ van de versoepeling van de coronamaatregelen op de website van de Rijksoverheid.  

 • maandag 4 mei 2020, 13:41

  Strandhuisjes met sanitaire voorzieningen in kustgemeenten Kennemerland onder strikte voorwaarden toegestaan

  De voorzitter van de Veiligheidsregio, Marianne Schuurmans heeft besloten, na overleg met de burgemeester van de kustgemeenten (Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk), om verenigingen van eigenaren van strandhuisjes onder strikte voorwaarden ontheffing te verlenen voor het opbouwen van hun strandhuisjes. Zo wordt grote drukte op de stranden voorkomen op het moment dat de maatregelen eventueel in de toekomst worden versoepeld.

  Daarnaast is besloten om eigenaren van strandhuisjes met eigen vaste sanitair onder strikte voorwaarden ontheffing te verlenen om in hun huisjes te recreëren.

  Kijk voor meer informatie in het persbericht, te downloaden op deze pagina.

 • vrijdag 1 mei 2020, 16:16

  Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei

  De Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei worden dit jaar op aangepaste wijze georganiseerd, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Herdenken op 4 mei gebeurt zonder publiek. Bloemleggingen worden enkel door de burgemeesters of in klein gezelschap gedaan, zonder publiek en genodigden. Inwoners kunnen online, via websites en sociale media van gemeenten en organisatoren een herdenking volgen, voordrachten of toespraken lezen en verschillende vieringen zien. Bevrijdingsdag vieren we eveneens thuis en online. 

  Binnen Veiligheidsregio Kennemerland hebben verschillende gemeenten dit weekend verkeersmaatregelen genomen. Zo worden motorrijders op de belangrijke toegangswegen naar Zandvoort, Bloemendaal en Vogelenzang geweerd. Ook zijn, net als voorgaande weken, de grote parkeerplaatsen aan zee afgesloten en bij de veerpont in Velsen. Doel van de verkeersmaatregelen is het bezoek aan de kustgebieden te beperken en mensen te ontmoedigen er op uit te trekken. 

  Kijk voor meer informatie in het persbericht, te downloaden op deze pagina.

Downloads

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland van 20 september 2020

0.19 MB pdf

Regionale Maatregelen tegen het coronavirus

0.68 MB pdf

Waar gelden de regionale maatregelen?

0.53 MB pdf

Factsheet Aanvullende maatregelen regio Kennemerland

0.03 MB pdf

Aanwijsbesluit noodverordening verbod geluidsapparatuur Bloemendaal Zandvoort

0.02 MB pdf

Persbericht 13 augustus Verbod geluidsinstallaties Bloemendaal Zandvoort

0.14 MB pdf

Aanwijsbesluit gebied noodverordening Veiligheidsregio Kennemerland D

Aanwijsbesluit gebied noodverordening Veiligheidsregio Kennemerland D 0.14 MB pdf

Persbericht 9 augustus Veiligheidsregio Kennemerland treedt op tegen gebruik geluidsinstallaties

Persbericht 9 augustus Veiligheidsregio Kennemerland treedt op tegen gebruik geluidsinstallaties 0.14 MB pdf

Persbericht drukte op zomerse dagen 5 aug

0.11 MB pdf

Persbericht 30 juli Drukte in kustgebied

0.23 MB pdf

Persbericht noodverordening per 15 juli

0.22 MB pdf

Persbericht Nieuwe noodverordening van kracht per 1 juli 2020

Persbericht Nieuwe noodverordening van kracht per 1 juli 2020 0.23 MB pdf

Persbericht Nieuwe noodverordening per 15 juni

0.06 MB pdf

Persbericht nieuwe noodverordening per 1 juni en Pinksterweekend

0.24 MB pdf

20200520 Persbericht Veiligheidsregios aan de kust trekken n lijn voor de horeca

0.43 MB pdf

Persbericht 4 en 5 mei - 1 mei 2020

0.14 MB pdf

Persbericht Hemelvaart Veiligheidsregio Kennemerland

0.14 MB pdf

Persbericht nieuwe noodverordening 7 mei 2020

0.14 MB pdf

Persbericht strandhuisjes 1 mei 2020

0.05 MB pdf

Persbericht Koningsdag weekend 24 april 2020

0.14 MB pdf

Persbericht Paasweekeinde 10 april 2020

0.22 MB pdf