Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Noodverordening maatregelen coronavirus

dinsdag 17 maart 2020, 15:28
Op 15 maart 2020 heeft het kabinet ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De burgemeesters van de veiligheidsregio Kennemerland hebben gezamenlijk deze maatregelen in een noodverordening vastgelegd. (noodverordening COVID-19 VRK).

De voorzitter van de Veiligheidsregio, Marianne Schuurmans, heeft deze noodverordening ondertekend.

Marianne Schuurmans: “Door deze maatregelen willen we er samen voor zorgen dat de meest kwetsbaren –ouderen en mensen met een broze gezondheid- worden ontzien, en dat onze gezondheidszorg niet overbelast raakt. De maatregelen hebben ongelofelijk veel impact op ons dagelijkse leven. Alles wat normaal was, is nu anders. Het is belangrijk, zo niet van levensbelang, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen serieus neemt. Het is dan ook goed om te zien hoe organisaties, bedrijven, ondernemers, kleine zelfstandigen meewerken, hoezeer het hen ook raakt.” 

Met de noodverordening is nu formeel geregeld dat:

  • Evenementen/bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden zijn
  • Horecagelegenheden (incl. sportclubs, seksclubs, sauna’s en coffeeshops) gesloten moeten blijven
  • Afhaallocaties wel open blijven, zowel voor eten als voor coffeeshop
  • Markten en supermarkten ook open blijven. 

Ook regelt de noodverordening het toezicht en de straf die op het overtreden van deze maatregelen staat. Door middel van een aanwijzingsbesluit zijn alle gemeentelijke boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en APV-toezichthouders bevoegd gemaakt om naleving van de noodverordening te bevorderen. Uiteraard zijn ook politie en Koninklijke Marechaussee (KMAR) bevoegd om tegen overtreding van deze maatregelen op te treden.

Deze noodverordening is landelijk afgestemd zodat veiligheidsregio’s zoveel mogelijk een gelijke lijn hanteren. De noodverordening is direct ingegaan en hier volledig te lezen.

Zoals de minister-president heeft aangegeven gaat het om een langdurige crisis die iedereen in de samenleving raakt. Als veiligheidsregio werken hulpverleningsdiensten, gemeenten en organisaties samen om mensen zo veilig en gezond mogelijk te houden.