Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Rapport naar incidentie kanker van GGD integer tot stand gekomen

donderdag 26 augustus 2021, 11:32
Het extern onderzoek naar de totstandkoming van het kanker incidentie onderzoek (KIO) van de GGD Kennemerland is vandaag gepubliceerd. De conclusie van de onderzoeker Peter Heskes is helder: “De directeur heeft op een juiste manier sturing gegeven en het rapport is op een integere manier tot stand gekomen”.

Op 5 juli heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland opdracht gegeven aan Peter Heskes voor het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming van het KIO rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018’ van de GGD Kennemerland. Dit naar aanleiding van gerezen vragen na media-aandacht over de totstandkoming van dit rapport.

Marianne Schuurmans, voorzitter dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland: “De uitkomst van het onderzoek door Peter Heskes bevestigt ons vertrouwen in de objectiviteit en onafhankelijkheid van de GGD. Het onderzoek van Peter Heskes geeft aan dat er volstrekt integer is gehandeld door de directeur en zijn medewerkers. Onze medewerkers zijn professionals met maar één doel: de gezondheid van onze inwoners. Ik ben blij dat ze zich daar nu ook weer op kunnen focussen na deze turbulente periode”.

Onderzoeker Peter Heskes heeft in zijn rapport een persoonlijke reflectie gegeven op het onderliggende probleem van de aanwezigheid van basismetaalindustrie in de IJmond: de zorgen van inwoners over hun gezondheid. Peter Heskes: ”Bewoners, basismetaalindustrie en overheid moeten aan tafel om te bespreken onder welke condities de basismetaalindustrie in een bewoonde omgeving kan blijven bestaan.”

Schuurmans: ”We danken Peter Heskes voor zijn heldere rapport en aanbevelingen. We geven zijn eindrapport en aanbevelingen door aan de betrokken partijen, zodat ze samen met onze inwoners de benodigde stappen kunnen zetten.”.

De aansturing van de bij het KIO onderzoek betrokken medewerkers van de GGD Kennemerland is per direct weer ondergebracht bij Bert van de Velden, directeur GGD.

Het rapport van Peter Heskes is openbaar en hier te lezen.