Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Ambulancezorg Veiligheidsregio Kennemerland snelste van Nederland

woensdag 8 september 2021, 14:15
Uit de cijfers van Ambulancezorg Nederland blijkt dat de Ambulancezorg in de veiligheidsregio Kennemerland de snelste van Nederland is. Het rapport toont dat de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV) goed scoort op de responstijd.

De responstijd is de tijd vanaf het moment dat de centralist bij de meldkamer Ambulancezorg de telefoon opneemt totdat de ambulance bij de patiënt arriveert. In spoedgevallen zijn de ambulances van RAV Kennemerland gemiddeld binnen 9:07 minuten bij de patiënt. Landelijk ligt dit gemiddelde op 10.07 minuten. In Kennemerland is de ambulance in 95,8% van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt.  Dit is 0,8% gunstiger ten opzichte van de landelijke norm. 

Samenwerking Meldkamer en ambulanceteams
Ook de meldkamer Noord-Holland, gevestigd in Haarlem, is de snelste van Nederland.  Tussen het moment dat er voor een ambulance gebeld wordt en het moment dat de ambulance vertrekt, zit slechts 1:34 minuut. De landelijk gemiddelde aanname- en uitgiftetijd ligt op 1:54 minuten.  Het is juist de samenwerking tussen de meldkamer Ambulancezorg én de ambulanceteams die cruciaal is voor de goede prestaties in Kennemerland en Haarlemmermeer.

Trends
De RAV Kennemerland ziet dat de responstijden landelijk gezien steeds meer onder druk komen te staan. Dat komt door een aantal factoren:

  • De corona pandemie sinds maart 2020 leidde tot oplopende responstijden door:
    • Langere uitvraagprocedures door meldkamercentralisten.
    • Aan- en uitkleedprocedures (dragen van beschermende kleding) door de ambulanceteams.
    • Toenemende druk op de ambulancezorg door de vele overplaatsingen ten gevolge van overvolle ziekenhuizen.
  • personeelstekorten in de zorg raken ook de ambulancevoorzieningen.
  • het wordt steeds moeilijker om vacatures van ambulanceverpleegkundigen en meldkamercentralisten in te vullen.
  • Er wordt in toenemende mate onnodig gebruik gemaakt van ambulancezorg. In bepaalde gevallen kan de zorgvraag ookbeantwoord worden door de huisarts.

Betekenis 15 minutennorm

De 15 minutennorm is een prestatienorm en geen gezondheidsnorm.  Het is niet altijd het beste criterium om te beoordelen of er goede zorg is geleverd. De kwaliteit van acute zorg is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de beschikbaarheid van burgerharthulp initiatieven en externe automatische defibrillators (AED’s). Wanneer bij een hartstilstand een AED wordt aangesloten vóór aankomst van de ambulance, zal de overlevingskans significant toenemen.  Momenteel worden sectoraal ook andere kwaliteitsindicatoren ontwikkeld waarmee de zorginhoudelijke kwaliteit van de ambulancezorg kan worden bepaald. Hiermee kan goede zorg beter worden verantwoord. De rapportage Kwaliteitskader Ambulancezorg is tegelijk met het Sectorkompas gepubliceerd op de site van Ambulancezorg Nederland (AZN)  www.ambulancezorg.nl

 

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
Het ambulancevervoer in de veiligheidsregio Kennemerland wordt verzorgd door de Coöperatieve Vereniging Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland, waar drie vervoerders (Witte Kruis, Ambulance Amsterdam en GGD Kennemerland) deel van uitmaken. De meldkamerfunctie wordt uitgevoerd door de Meldkamer Noord-Holland.