Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Vanaf 23 maart einde aan bijna alle coronamaatregelen

vrijdag 18 maart 2022, 12:04
Het kabinet heeft op dinsdag 15 maart het thuiswerkadvies per direct afgeschaft en volgende week woensdag verdwijnen de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en testen voor toegang voor grotere binnenevenementen.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het besluit afgelopen dinsdagmiddag tijdens een persmoment toegelicht, iets meer dan twee jaar nadat op 12 maart 2020 de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd.

Er is wel sprake van een opleving van het virus, ook onder oudere leeftijdsgroepen, en een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Dit komt met name door de versoepelingen van maatregelen en de opkomst van omikronvariant BA.2. Maar deze virusvariant is minder ziekmakend en de verwachting is dat op korte termijn sprake is van een relatief beperkte toename van de ziekenhuis- en IC-opnames. Het kabinet vertrouwt erop dat met deze versoepelingen de toegankelijkheid van de zorg niet in het gedrang komt en dat de versoepelingen de maatschappelijke vitaliteit ten goede komen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland.

Het kabinet zegt de situatie voorlopig goed in de gaten te houden en benadrukt dat de aanpak van het virus een verantwoordelijkheid van ons allemaal blijft. Door verstandig te handelen als we klachten hebben, kunnen we ervoor zorgen dat corona niet opnieuw onze samenleving ontwricht.

Naleven basisadviezen

Vaccineren blijft van belang. Vaccinaties, inclusief boosters en herhaalprikken, beschermen tegen infecties en tegen ziekenhuis- en IC-opnames. Het kabinet vindt het ook van belang om de basisadviezen na te blijven leven: thuisblijven en testen bij klachten, regelmatig handen wassen en ventileren. Daarbij is het ook van belang elkaar fysiek de ruimte te geven. Ook op drukke plekken als dat mogelijk is.

Aandacht voor kwetsbaren

Nu de samenleving verder opengaat en er minder beperkende maatregelen gelden, blijft er aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid in onze samenleving. Het kabinet vindt het belangrijk dat er begrip is voor mensen die nog steeds extra beschermende maatregelen treffen om zich veilig te voelen. Het kabinet blijft het gebruik van mondkapjes adviseren daar waar het druk is. 

De volgende maatregelen en adviezen blijven van kracht:

 • Het dringend advies om thuis te blijven bij klachten en zo snel mogelijk te (zelf)testen.
 • Het dringend advies om minimaal 5 dagen in isolatie te gaan na een positieve test en pas weer naar buiten te gaan als je 24 uur klachtenvrij bent.
 • Het dringend advies om hygiënemaatregelen te volgen, zoals handen wassen en niesen en hoesten in de elleboog.
 • Het dringend advies om te zorgen voor voldoende frisse lucht.
 • Het dringend advies om in quarantaine te gaan als je een huisgenoot of een nauw contact bent van iemand met corona. Uitgezonderd van het quarantaineadvies voor nauwe contacten zijn:
  • Personen die in 2022 positief op corona zijn getest;
  • Personen die langer dan een week geleden een booster hebben gehad;
  • Personen van wie uit overleg met hun werkgever blijkt dat aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk is en voldoen aan de in overleg tussen werkgever en werknemer gestelde voorwaarden;
  • Personen jonger dan 18 jaar.
 • Algemeen mondkapjesadvies ‘daar waar het druk is’. Dit advies geldt onder andere in openbaar vervoer als het druk is.
 • Mondkapjesplicht in het vliegtuig en op de luchthaven na de security.
 • Voor iedereen die naar Nederland reist is het advies om een zelftest te doen op de dag van aankomst en op dag 5.
 • Verplichte ventilatienormen in de horeca blijven van kracht.

Per 15 maart 2022 zijn de volgende adviezen vervallen of versoepeld:

 • Het dringend advies om elkaar ruimte te geven vervalt.
 • Het preventief zelftestadvies zonder klachten vervalt; wel blijft het advies om een (zelf)test af te nemen bij klachten.
 • Het preventief zelftestadvies in het onderwijs vervalt.
 • Het thuiswerkadvies vervalt en wordt omgezet in een oproep aan werkgevers en werknemers om onderling afspraken te maken om het zogenoemde hybride werken blijvend te stimuleren: deels thuis, deels op kantoor.

Per 23 maart 2022 vervallen de volgende maatregelen:

 • De inzet van het coronatoegangsbewijs-1G (Testen voor Toegang) voor activiteiten binnen zonder vaste zitplaats en met meer dan 500 bezoekers vervalt.
 • Voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen vervalt vanaf 23 maart de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-reizigers die vanuit landen buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer.
 • Voor niet-EU-reizigers vervalt de verplichte test bij het inreizen in Nederland. Wel blijft het inreisverbod gelden. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizen uit veilige landen, mensen die gevaccineerd of hersteld zijn en voor bepaalde reisdoelen.
 • De mondkapjesplicht in en rond het OV vervalt.

Overzicht verdere versoepelingen coronamaatregelen