Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Actualisatie Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas ter inzage van 30 maart t/m 11 mei

woensdag 30 maart 2022, 08:59
Tata Steel in het IJmondgebied is een van de grote bedrijven in onze regio waarbij extra goed gelet wordt op veiligheid en risico’s. Om voorbereid te zijn op crises en calamiteiten actualiseren de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Tata Steel, Linde Gas, betrokken gemeenten en andere (overheids)partners elke drie jaar het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel.

In dit plan staat hoe deze partijen en hun crisisfunctionarissen te werk gaan bij grote calamiteiten, bijvoorbeeld het vrijkomen van hoogovengas, op het terrein. Zo is vastgelegd wie welke maatregelen neemt, wie de bevolking informeert en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het rampenbestrijdingsplan ligt van 30 maart tot en met 11 mei ter inzage. Ga naar: www.vrk.nl/terinzage. Als belanghebbende kun je in die periode een zienswijze kenbaar maken.

Extreme scenario’s
Om als Tata Steel/Linde Gas en rampenbestrijdingsorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland goed voorbereid te zijn, wordt in het rampenbestrijdingsplan gekeken naar de extreme scenario’s, onder de meest ongunstige (weers)omstandigheden en waarbij beveiligingsmaatregelen niet effectief blijken te zijn. Het gaat bij het schetsen van de scenario’s dan vooral om situaties waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen zoals hoogovengas, ammoniak, zuurstof of stikstof. De kans dat deze situaties zich in werkelijkheid voordoen is uitermate klein. In alle scenario’s in het rampenbestrijdingsplan wordt stil gestaan bij het waarschuwen en informeren van de bevolking (onder meer via de WAS-palen (sirenes), NL-Alert), het alarmeren van crisisteams en het nemen van maatregelen om de bron van het incident én het effect te bestrijden.

 

Waarom aanpassen
Periodiek wordt, net als bij andere bestrijdingsplannen, het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Dat is nodig omdat werkprocessen op het terrein van Tata Steel kunnen veranderen, bijvoorbeeld door aanpassing van productieprocessen of door technologische ontwikkelingen. Ook de ontwikkelingen bij de crisispartners staan niet stil. Nieuwe inzichten en methoden kunnen zorgen voor een andere of snellere inzet van de hulpdiensten. Deze ontwikkelingen en de daaruit volgende nieuwe afspraken tussen partijen zijn in het plan verwerkt.

 

Zienswijze
Het rampenbestrijdingsplan, dat uit twee delen bestaat, ligt als ‘ontwerpbesluit’ van 30 maart tot en met 11 mei 2022 ter inzage. In die periode kun je mondeling of schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. Zienswijze is een reactie op het ontwerpbesluit. Je kunt in een zienswijze aangeven met welke punten je het wel of niet eens bent en toelichting erbij geven. Het plan is eenvoudig te downloaden via www.vrk.nl/terinzage .

 

Contact
Wil je mondeling een zienswijze indienen of heb je vragen over het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas, neem dan contact op met het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Kennemerland via telefoonnummer 023-5159777.

 

Wil je schriftelijk reageren dan kun je een zienswijze mailen naar vrk@vrk.nl . Vergeet dan niet naam, adres en ‘zienswijze Rampenbestrijdingsplan Tata Steel’ te vermelden.

 

Via de post kan dit naar:
Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. het Veiligheidsbureau Kennemerland
Postbus 5514
2000 GM Haarlem