Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuw Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Crisisbeheersing

maandag 24 juli 2023, 13:54

Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft maandag 10 juli het Regionaal Risicoprofiel en het Beleidsplan Crisisbeheersing vastgesteld. Twee belangrijke documenten voor de veiligheidsregio de komende jaren.

Regionaal Risicoprofiel
Het Regionaal Risicoprofiel 2023-2030 geeft zicht op grote incidenten, rampen en crises die in onze regio kunnen plaatsvinden en bestaat uit twee delen: het hoofdrapport met daarin de risico-inventarisatie en een deelrapport met de risicoanalyse.

Naast het hoofd- en deelrapport is er een visuele samenvatting opgesteld. In deze samenvatting worden op een kaart de risico kenmerken van de gemeenten in onze regio weergegeven, net als de belangrijkste risico’s. Benieuwd naar de kaart? Ga dan naar https://risicoprofiel.vrk.nl

Beleidsplan Crisisbeheersing
Het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026 geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van crisisbeheersing in de regio Kennemerland. De basis van het beleidsplan zijn de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel van onze regio. Naast deze geïnventariseerde risico’s geven de gesignaleerde (landelijke) ontwikkelingen en initiatieven richting aan onze ambities en doelstellingen.

Dit beleidsplan staat in het teken van ‘verbinden en versterken’. De thema’s in dit beleidsplan zijn dan ook gericht op het beter in positie komen als crisisorganisatie, het bundelen van kennis van crises met grote impact en de samenwerking met onze (crisis)partners en burgers.

Wil je meer weten over het Regionaal Risicoprofiel of het Beleidsplan Crisisbeheersing, neem dan contact op met crisisbeheersin@vrk.nl