Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

LIVEX 2024 afgelopen weekend

woensdag 5 juni 2024, 16:18
Afgelopen zaterdag vond de LIVEX plaats in onze veiligheidsregio aan de kust van IJmuiden. Tijdens de LIVEX wordt een massa-evacuatie op zee in scenario gezet als oefening voor onze hulpdiensten, de KNRM en kustwacht. Wat is er nodig om honderden mensen snel en slim te evacueren van een ferry? Met deze vraag vlogen wij de oefening aan.

 

"Op basis van verschillende indrukken die ik van deelnemers heb meegekregen, is er goed geoefend en zijn er ook zeker dingen geleerd. Daar oefenen we ook voor. Niet om te laten zien dat we het perfect doen, maar om praktische ervaring op te doen met complexe incidenten."

-Marc Verhaar, VRK Oefenleider LIVEX 2024

 

Het Scenario: Problemen aan boord
Een cruiseschip dicht bij de kust van IJmuiden maakt een noodoproep naar het kustwachtcentrum. Door een explosie aan boord breekt brand aan boord van het schip uit. Er zijn, naast de brand, ookslachtoffers die hulp nodig hebben. De brand kan niet door de bemanning worden geblust.


Boot van de kustwacht IJmuiden havengebied


Rol van de V
eiligheidsregio

Deze situatie ontwikkelt zich tot een GRIP (Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure) 1 situatie. Veiligheidsregio Kennemerland stuurt hierin de samenwerking tussen meerdere partijen aan om deze situatie onder controle te krijgen. Hiervoor is een incidentbestrijdingsplan opgesteld. Zodra de KNRM en kustwacht bezig zijn op zee, richten wij op het vaste land een locatie in om de evacués goed op te vangen en hulp te verlenen. We richten ook een CoPI (Commando Plaats Incident) in waar de coördinerende officieren onder leiding van de Leider CoPI, zorgen voor de coördinatie van de hulpverleners. Zij overleggen in een mobiele vergaderlocatie ter plaatse.

ambulance overleg Hulp aan slachtoffer, brandweerman op de achtergrond

Opschaling nodig
Zodra blijkt dat het probleem de veiligheid van alle passagiers in gevaar brengt moet iedereen geëvacueerd worden van het schip. Er wordt opgeschaald en we gaan over op GRIP 2. Al gauw verandert de situatie. Van een aantal slachtoffers met brandwonden, gaan we nu over tot evacuatie van alle opvarenden. Honderden passagiers moeten snel en veilig opgevangen worden aan wal. De Officier van Dienst Geneeskundig van GHOR Kennemerland leidt de medische hulpverlening en zorgt voor een goede taakverdeling tussen de ambulanceteams, het Mobiel Medisch Team en de vrijwilligers van het Rode Kruis. Er wordt voor iedereen gezorgd zowel fysiek als mentaal.


Crisis aanpak op de zijlweg Opvang voor slachtoffers


Belang van nazorg
Een deel van de niet-gewonde evacuees werd opgevangen door een team van Bevolkingszorg. In de opvanglocatie van DFDS (de reder van wie de ferry is) werd naast DFDS-personeel ook het Rode Kruis en een team van de psychosociale hulpverlening ingezet. Ook gingen we aan de slag met de hereniging van evacuees en hun familie. Tijdens zo’n crisis is het belangrijk dat wij ook voor onze eigen mensen zorgen, dat betekent dat wij de juiste nazorg aanbieden zodat zij ook gezond en wel terug naar huis kunnen.

Goede samenwerking
Het doel van deze oefening is simpel; samenwerking. Om voor de veiligheid van de inwoners te kunnen zorgen, en deze te behouden, moeten we juist goed kunnen coördineren met andere hulpdiensten (en soms ook regio’s). Niemand zit te wachten op een crisis, maar gelukkig weten wij heel goed wat ons te doen staat als een het zover is..

OVD GHOR KL met politieman Persvoorlichters

Foto's gemaakt door Jeffrey Koper en Mexx van der Lieuw