Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Bestuur

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de burgemeesters van de negen gemeenten in de regio: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort. De burgemeester van Haarlemmermeer is door de minister aangewezen als voorzitter.  

Bestuurscommissies

Naast het Algemeen Bestuur, heeft de veiligheidsregio twee bestuurscommissies, één voor Openbare Veiligheid en één voor Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg. Deze twee bestuurscommissies hebben besluitvormende bevoegdheden.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) is verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en coördinatie. Het DB heeft vijf leden: de burgemeesters van Haarlem, Haarlemmermeer (voorzitter) en Velsen, plus twee portefeuillehouders Volksgezondheid. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling van de negen gemeenten in de regio. Het doel is door intergemeentelijke samenwerking, en door de combinatie van brandweer en GGD in één organisatie, doelmatig uitvoering geven aan taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, volksgezondheid en ambulancevervoer.

Wettelijke grondslag

Er zijn twee wetten die de taken van de VRK voor een groot deel invullen, de Wet veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid. Deze twee wetten verplichten de negen gemeenten in Kennemerland om bepaalde taken samen onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling.

Samenstelling Bestuur

Het bestuur kent vier organen, kijk hier wie hierin zitting hebben