Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Samenstelling

Algemeen Bestuur
De burgemeesters van de 9 gemeenten in de regio vormen samen het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland(VRK).

 • Gemeente Beverwijk, dhr. M.E. Smit
 • Gemeente Bloemendaal, dhr. E.J. Roest
 • Gemeente Haarlem, dhr. J. Wienen
 • Gemeente Haarlemmermeer, mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter)
 • Gemeente Heemskerk, dhr. K.S. Heldoorn (waarnemend)
 • Gemeente Heemstede, mw. A.C. Nienhuis
 • Gemeente Uitgeest, dhr. S.M. Nieuwland
 • Gemeente Velsen, dhr. F.C. Dales
 • Gemeente Zandvoort, dhr. D. Moolenburgh

Dagelijks Bestuur
Het DB VRK bestaat uit drie burgemeester en twee portefeuillehouders volksgezondheid.

 • Dhr. J. Wienen, burgemeester gemeente Haarlem
 • Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter)

 • Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid gemeente Heemskerk
 • Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
 • Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid gemeente Zandvoort

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid
De bestuurscommissie Openbare Veiligheid bestaat, net als het Algemeen Bestuur, uit de negen burgemeesters van de regiogemeenten. Voorzitter van de commissie is dhr. E. Roest (gemeente Bloemendaal).
 

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke zorg

De bestuurscommissie PG&MZ bestaat uit de negen wethouders volksgezondheid van de regiogemeenten

 • Gemeente Beverwijk, mevrouw N. Ozutok
 • Gemeente Bloemendaal, mw. S. de Roy van Zuidewijn
 • Gemeente Haarlem,  mw. M.T. Meijs (voorzitter commissie)
 • Gemeente Haarlemmermeer, dhr. F. Sidali (plaatsvervangend voorzitter commissie)
 • Gemeente Heemskerk, dhr. F. Brouwer 
 • Gemeente Heemstede, dhr. J. Struijf
 • Gemeente Uitgeest, dhr. C. Beentjes
 • Gemeente Velsen, mw. M. Steijn
 • Gemeente Zandvoort, dhr. R. van Haeften

Directie
De Veiligheidsregio Kennemerland kent een tweehoofdige, collegiale directie.
Frans Schippers is commandant van brandweer Kennemerland en tevens directeur Veiligheidsregio en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie van de VRK en bestuurder in de zin van de Wet ondernemingsraden (WOR).
Bert van de Velden is directeur Publieke Gezondheid. Hij vervangt de directeur Veiligheidsregio bij diens afwezigheid.

Nevenfuncties
Frans Schippers
- Voorzitter van de kerkenraad van de NGK Petrakerk te Heemstede
- Voorzitter van de Landelijke Vergadering 2019 van de NGK-kerken