Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Samenstelling

Algemeen Bestuur

De burgemeesters van de 9 gemeenten in de regio vormen samen het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland(VRK).

 • Gemeente Beverwijk, dhr. M.E. Smit
 • Gemeente Bloemendaal, dhr. E.J. Roest
 • Gemeente Haarlem, dhr. J. Wienen
 • Gemeente Haarlemmermeer, mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter)
 • Gemeente Heemskerk, dhr. A.H. J.J. Luijten
 • Gemeente Heemstede, mw. A.C. Nienhuis
 • Gemeente Uitgeest, dhr. S.M. Nieuwland
 • Gemeente Velsen, dhr. F.C. Dales
 • Gemeente Zandvoort, dhr. D. Moolenburgh

Dagelijks Bestuur

Het DB VRK bestaat uit drie burgemeester en twee portefeuillehouders volksgezondheid.

 • Dhr. J. Wienen, burgemeester gemeente Haarlem
 • Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter)

 • Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid gemeente Heemskerk

 • Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
 • Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid gemeente Zandvoort

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

De bestuurscommissie Openbare Veiligheid bestaat, net als het Algemeen Bestuur, uit de negen burgemeesters van de regiogemeenten. Voorzitter van de commissie is dhr. E. Roest (gemeente Bloemendaal).

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke zorg (GGD-bestuur)

De bestuurscommissie PG&MZ vormt het bestuur van GGD Kennemerland en bestaat uit de negen wethouders volksgezondheid van de regiogemeenten

 • Gemeente Beverwijk, mw. B. van den Berg
 • Gemeente Bloemendaal, mw. A. Gamri 
 • Gemeente Haarlem,  mw. D. van Loenen 
 • Gemeente Haarlemmermeer, mw. M.L. Sedee-Schuitemaker 
 • Gemeente Heemskerk, dhr. A. Schoorl
 • Gemeente Heemstede, dhr. S. A. de Wit-van der Linden 
 • Gemeente Uitgeest, dhr. R. Oud
 • Gemeente Velsen, mw. M. Steijn (voorzitter)
 • Gemeente Zandvoort, dhr. L. Carree

Directie

De Veiligheidsregio Kennemerland kent een tweehoofdige, collegiale directie.
Frans Schippers is commandant van brandweer Kennemerland en tevens directeur Veiligheidsregio en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie van de VRK en bestuurder in de zin van de Wet ondernemingsraden (WOR).
Bert van de Velden is directeur Publieke Gezondheid. Hij vervangt de directeur Veiligheidsregio bij diens afwezigheid.

Nevenfuncties

Frans Schippers
- Voorzitter van de kerkenraad van de NGK Petrakerk te Heemstede
- Voorzitter van de Landelijke Vergadering 2019 van de NGK-kerken