Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Samenstelling

Algemeen Bestuur

De burgemeesters van de 9 gemeenten in de regio vormen samen het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland(VRK).

 • Gemeente Beverwijk, dhr. M.E. Smit
 • Gemeente Bloemendaal, mw. A. Broekers Knol (wnd)
 • Gemeente Haarlem, dhr. J. Wienen
 • Gemeente Haarlemmermeer, mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter)
 • Gemeente Heemskerk, dhr. A.H. J.J. Luijten
 • Gemeente Heemstede, mw. A.C. Nienhuis
 • Gemeente Uitgeest, dhr. S.M. Nieuwland
 • Gemeente Velsen, dhr. F.C. Dales
 • Gemeente Zandvoort, dhr. D. Moolenburgh

Dagelijks Bestuur

Het DB VRK bestaat uit drie burgemeester en twee portefeuillehouders volksgezondheid.

 • Dhr. J. Wienen, burgemeester gemeente Haarlem
 • Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter)

 • Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid gemeente Heemskerk

 • Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
 • Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid gemeente Zandvoort

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

De bestuurscommissie Openbare Veiligheid bestaat, net als het Algemeen Bestuur, uit de negen burgemeesters van de regiogemeenten. Voorzitter van de commissie is dhr. M.E. Smit (gemeente Beverwijk).

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke zorg (GGD-bestuur)

De bestuurscommissie PG&MZ vormt het bestuur van GGD Kennemerland en bestaat uit de negen wethouders volksgezondheid van de regiogemeenten

 • Gemeente Beverwijk, mw. B. van den Berg
 • Gemeente Bloemendaal, mw. A. Gamri 
 • Gemeente Haarlem,  mw. D. van Loenen 
 • Gemeente Haarlemmermeer, mw. M.L. Sedee-Schuitemaker 
 • Gemeente Heemskerk, dhr. A. Schoorl
 • Gemeente Heemstede, dhr. S. A. de Wit-van der Linden 
 • Gemeente Uitgeest, dhr. R. Oud
 • Gemeente Velsen, mw. M. Steijn (voorzitter)
 • Gemeente Zandvoort, dhr. L. Carree

Directie

De Veiligheidsregio Kennemerland wordt aangestuurd door een tweehoofdige, collegiale directie.
Frans Schippers is directeur Veiligheidsregio / Commandant brandweer.
Ciska Scheidel is Directeur Veiligheidsregio / Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Ook is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ambulancevoorziening Kennemerland.
Tot 1 november 2023 is de directie aangevuld met Harm Balk als waarnemend commandant brandweer.
Frans Schippers, Ciska Scheidel én Wianne Brand  (sectormanager Veilig Thuis) vullen de rol in van bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Nevenfuncties

Frans Schippers
- Voorzitter van de kerkenraad van de NGK Petrakerk te Heemstede
- Voorzitter van de Landelijke Vergadering 2019 van de NGK-kerken