Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Aanpak tijdens een ramp of crisis

De Veiligheidsregio is een samenwerking tussen de regionale brandweer, ambulancediensten, GGD, politie en gemeenten. De belangrijkste taak is het beschermen van de inwoners bij veiligheid- en gezondheidsrisico's.

Bij een crisis, ramp of zwaar ongeval komt de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in actie. Deze organisatie bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid en geoefend om in crisissituaties op te treden. Alle taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het crisisplan.

Afhankelijk van de ernst en omvang van het incident worden er een of meerdere teams opgeroepen. Dit wordt opschalen genoemd. Hieronder staat een opsomming van de diverse teams en in deze video wordt de opschaling toegelicht.

1. Meldkamer

De hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en politie) worden zowel dagelijks als bij rampen en crises gealarmeerd en aangestuurd vanuit één gezamenlijke meldkamer in Haarlem. Daarnaast alarmeert de meldkamer de crisisorganisatie en betrokken partners. Omdat de meldkamer 24/7 aanwezig is, begint vanuit hier direct het informeren van inwoners.

2. Commando Plaats Incident (CoPI)

Op de plaats van het incident wordt de hulpverlening gecoördineerd door de officieren van dienst van de brandweer, politie, ambulance en bevolkingszorg in het team Commando Plaats Incident (CoPI). Dit team wordt geleid door de Leider CoPI en wordt aangevuld door een persvoorlichter en, indien nodig, een afgevaardigde van betrokken partners.

3. Operationeel Team (OT)

Het Operationeel Team (OT) coördineert de (dreigende) effecten van het incident. Het team bestaat uit operationeel leidinggevenden van alle betrokken diensten. Dit zijn de hulpverleningsdiensten zoals de politie, brandweer en ambulance, maar ook de gemeentelijke organisaties en afgevaardigden van andere betrokken partners. Het OT wordt geleid door een Operationeel leider. Deze leider is aangewezen door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio.

4. Beleidsteam (BT)

In de wet staat dat de crisisorganisatie geleid wordt door de burgemeester bij lokale incidenten, of de voorzitter van de veiligheidsregio bij incidenten die de hele regio treffen. Hij of zij is de voorzitter van het Beleidsteam (BT) dat bestaat uit de regionaal commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, leiding van de politie, een gemeentesecretaris en voor specifieke crises of incidenten bestuurlijke vertegenwoordigers van andere betrokken organisaties.

5. Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC)

Naast het Beleidsteam is er ook nog een Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC). Het RAC adviseert de burgemeester, het Beleidsteam en het Operationeel Team over een voorlichtingsstrategie. Het RAC zorgt ervoor dat de bevolking, zo snel mogelijk via de media (door pers te woord te staan) wordt geïnformeerd over de situatie en wat ze het beste kunnen doen om veilig en gezond te blijven. Ook informeert het RAC verwanten, familie, omwonenden en direct betrokkenen.

6. Netcentrisch werken

Het Beleidsteam, Operationeel Team en Regionaal Actiecentrum Communicatie komen bijeen in het Regionaal Crisis Centrum (RCC) in Haarlem. Als er een incident op de luchthaven plaatsvindt komen ze bij elkaar op Schiphol. De verschillende teams en diensten wisselen informatie met elkaar uit via het Landelijk Crisis Management Systeem (www.lcms.nl). In elk team is hiervoor een speciale informatiemanager aanwezig. In het Commando Plaats Incident en Operationeel Team zijn daarnaast plotters aanwezig die de ramp of crisis geografisch in kaart brengen. Deze manier van continu samen een actueel beeld bijhouden wordt netcentrisch werken genoemd. Hoe gaat dit in zijn werk: https://www.youtube.com/watch?v=WWANTsyBqHg