Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat doen wij?

Wij zorgen voor samenwerking bij de voorbereiding op een ramp, grote brand of ernstig ongeluk en bij het bestrijden ervan.
Wij werken samen met de hulpdiensten, de gemeenten, bedrijven, inwoners en andere partners om Kennemerland veilig te maken en te houden. Wij brengen de risico's die zich kunnen voordoen in kaart en bereiden ons hierop voor door vooraf samenwerkingsafspraken te maken. Daarnaast oefenen we met elkaar en op basis van evaluaties bepalen we of verdere afspraken of training nodig is. Door deze samenwerking weten alle partijen elkaar goed te vinden bij een incident, ramp of crisis. Daardoor kun je als inwoner van Kennemerland rekenen op professionele hulpverleners die snel paraat staan en weten wat ze moeten doen.

 

Op het gebied van veiligheid hebben wij onder meer samenwerkingsafspraken met

  • Gemeenten in de regio: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
  • Schiphol
  • Tata Steel

  • Defensie

  • Openbaar Ministerie

  • PWN, Waternet, Liander, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en ProRail

  • Havenbedrijf Amsterdam

  • Andere Veiligheidsregio’s

  • Provincie Noord-Holland    

  • Ministeries zoals Justitie en Veiligheid