Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Hoe nu verder na een ramp of crisis

Als een incident in de Veiligheidsregio Kennemerland heeft plaatsgevonden, dan vinden we het belangrijk om te weten of de hulpverlening goed is gegaan en vooral wat we kunnen leren van het incident. We gaan dan met de betrokken functionarissen en hulpverleners evalueren hoe het incident is verlopen.

Het evalueren van incidenten is belangrijk om van te leren en om zonodig nieuwe afspraken met elkaar te maken. Hiermee zorgen we ervoor dat het professionalisme van onze hulpverleners steeds weer getoetst wordt en checken we ook onze plannen. Zijn de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt nog steeds actueel en goed genoeg?

Ook kijken we goed naar andere veiligheidsregio's. Er kan zich een incident in een ander deel van Nederland voordoen, waar we in Kennemerland veel van kunnen leren.