Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Voorbereiding op een ramp of crisis

In een crisisorganisatie hebben we te maken met verschillende partijen, bijvoorbeeld de politie en de ambulancedienst. Iedereen heeft zijn eigen taken en bevoegdheden.
Bij een ramp of crisis moeten alle partijen goed samenwerken. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie. Hoe bereiden wij ons voor op een ramp of crisis?

1. We maken plannen

Wij zorgen dat we zoveel mogelijk van de praktijk leren en passen ons beleid daar op aan. De hulpdiensten hebben vastgelegd hoe zij samenwerken bij het bestrijden van een incident. Dit zijn duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze beleidsplannen.

Daarnaast hebben we een risicoprofiel opgesteld. Dit is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico's in onze regio.

Aan de hand van deze risico’s is een crisisplan en een rampbestrijdingsplan opgesteld. We leggen echter ook vast hoe we opleiden, trainen en oefenen.

De Veiligheidsregio werkt continu aan verbetering door grootschalige incidenten, oefeningen en de uitvoering van de afspraken te evalueren. Als het nodig is, stellen we de afspraken bij. Zie voor meer informatie: Na het incident, hoe nu verder?

2. We oefenen en trainen

Alle hulpverleners zijn goed opgeleid, trainen regelmatig in het bestrijden van een incident of crisis en nemen vaak deel aan oefeningen. Dit doen de diverse hulpdiensten afzonderlijk, maar ook met elkaar en met andere instanties en organisaties. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO).

MOTO zorgt ervoor dat we optimaal zijn voorbereid op een mogelijke ramp of crisis. We testen plannen en procedures, delen kennis en ervaring en ontwikkelen de crisisteams. Ben je benieuwd naar hoe wij dit doen en wanneer er opleidingen of trainingen plaatsvinden? Neem dan contact met ons op.

3. Ter inzage

Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage.