Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Wat te doen bij... een overstroming

Nederland is goed beschermt tegen hoogwater en overstroming. Duinen, dammen, dijken en andere waterkeringen houden het water uit de zee en rivieren buiten de deur. Toch blijft de kans op overstroming aanwezig.

De gevolgen van een grote overstroming zijn enorm. Mensen lopen gevaar, stroom kan uitvallen en ook telefoon, internet en tv doen het niet. Als er gevaar is voor de volksgezondheid, kan de overheid besluiten om mensen te evacueren. Wil je weten of jouw omgeving kan overstromen, kijk dan op www.overstroomik.nl.

1. Informatie en communicatie

Er is een aantal websites die je kunt raadplegen:

2. Wat kan ik doen om mij voor te bereiden?

 • Zorg voor een noodpakket in huis, inclusief een radio op batterijen.

 • Maak een lijst van zaken die belangrijk zijn om in veiligheid te brengen of mee te nemen. Breng spullen die je niet meeneemt tijdens een evacuatie naar boven.

 • Informeer tegen welke schade je verzekerd bent.

 • Weet hoe je gas, water en elektriciteit afsluit.

 • Bedenk waar je naartoe kunt bij een evacuatie en zorg altijd voor voldoende brandstof van je voertuig.

 • Wegen kunnen vol staan bij een evacuatie. Bedenk een alternatieve route.

3. Wat kan ik doen tijdens wateroverlast?

 • Luister naar calamiteitenzender NH Nieuws.

 • Volg aanwijzingen van overheid en hulpverleners op.

 • Als je moet evacueren of als het water tot aan je huis komt, sluit dan gas en elektriciteit af.

 • Neem bij een evacuatie alleen hoognodige zaken mee: eten en drinken, contant geld, medicijnen, identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Denk ook aan de huisdieren.

 • Doe je woning op slot.

 • Controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren.

 • Als je niet weg kunt, ga dan naar het hoogste punt van je huis en neem je radio op batterijen en noodpakket mee.

 • Als je zelf veilig bent, help mensen in je buurt die hulp nodig hebben. Help familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heb je zelf een beperking of heb je hulp nodig? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen.

 • Waad of rijd nooit door het water heen. Snelstromend water kan je omver gooien of meesleuren.