Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuwsupdate coronavirus

Op deze Nieuwsupdatepagina melden we nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus.


Link naar informatiepagina coronavirus
Voor alle informatie van veiligheidsregio Kennemerland over het coronavirus.


Nieuwsberichten tot en met november 2020 zijn te lezen op de pagina Corona nieuwsberichten - archief.

 • vrijdag 18 maart 2022, 12:14

  Vanaf 23 maart einde aan bijna alle coronamaatregelen

  Het kabinet heeft op dinsdag 15 maart het thuiswerkadvies per direct afgeschaft en volgende week woensdag verdwijnen de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en testen voor toegang voor grotere binnenevenementen. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het besluit afgelopen dinsdagmiddag tijdens een persmoment toegelicht, iets meer dan twee jaar nadat op 12 maart 2020 de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd.

  Er is wel sprake van een opleving van het virus, ook onder oudere leeftijdsgroepen, en een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Dit komt met name door de versoepelingen van maatregelen en de opkomst van omikronvariant BA.2. Maar deze virusvariant is minder ziekmakend en de verwachting is dat op korte termijn sprake is van een relatief beperkte toename van de ziekenhuis- en IC-opnames. Het kabinet vertrouwt erop dat met deze versoepelingen de toegankelijkheid van de zorg niet in het gedrang komt en dat de versoepelingen de maatschappelijke vitaliteit ten goede komen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland.

  Het kabinet zegt de situatie voorlopig goed in de gaten te houden en benadrukt dat de aanpak van het virus een verantwoordelijkheid van ons allemaal blijft. Door verstandig te handelen als we klachten hebben, kunnen we ervoor zorgen dat corona niet opnieuw onze samenleving ontwricht.

  Naleven basisadviezen

  Vaccineren blijft van belang. Vaccinaties, inclusief boosters en herhaalprikken, beschermen tegen infecties en tegen ziekenhuis- en IC-opnames. Het kabinet vindt het ook van belang om de basisadviezen na te blijven leven: thuisblijven en testen bij klachten, regelmatig handen wassen en ventileren. Daarbij is het ook van belang elkaar fysiek de ruimte te geven. Ook op drukke plekken als dat mogelijk is.

  Aandacht voor kwetsbaren

  Nu de samenleving verder opengaat en er minder beperkende maatregelen gelden, blijft er aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid in onze samenleving. Het kabinet vindt het belangrijk dat er begrip is voor mensen die nog steeds extra beschermende maatregelen treffen om zich veilig te voelen. Het kabinet blijft het gebruik van mondkapjes adviseren daar waar het druk is. 

  De volgende maatregelen en adviezen blijven van kracht:

  • Het dringend advies om thuis te blijven bij klachten en zo snel mogelijk te (zelf)testen.
  • Het dringend advies om minimaal 5 dagen in isolatie te gaan na een positieve test en pas weer naar buiten te gaan als je 24 uur klachtenvrij bent.
  • Het dringend advies om hygiënemaatregelen te volgen, zoals handen wassen en niesen en hoesten in de elleboog.
  • Het dringend advies om te zorgen voor voldoende frisse lucht.
  • Het dringend advies om in quarantaine te gaan als je een huisgenoot of een nauw contact bent van iemand met corona. Uitgezonderd van het quarantaineadvies voor nauwe contacten zijn:
   • Personen die in 2022 positief op corona zijn getest;
   • Personen die langer dan een week geleden een booster hebben gehad;
   • Personen van wie uit overleg met hun werkgever blijkt dat aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk is en voldoen aan de in overleg tussen werkgever en werknemer gestelde voorwaarden;
   • Personen jonger dan 18 jaar.
  • Algemeen mondkapjesadvies ‘daar waar het druk is’. Dit advies geldt onder andere in openbaar vervoer als het druk is.
  • Mondkapjesplicht in het vliegtuig en op de luchthaven na de security.
  • Voor iedereen die naar Nederland reist is het advies om een zelftest te doen op de dag van aankomst en op dag 5.
  • Verplichte ventilatienormen in de horeca blijven van kracht.

  Per 15 maart 2022 zijn de volgende adviezen vervallen of versoepeld:

  • Het dringend advies om elkaar ruimte te geven vervalt.
  • Het preventief zelftestadvies zonder klachten vervalt; wel blijft het advies om een (zelf)test af te nemen bij klachten.
  • Het preventief zelftestadvies in het onderwijs vervalt.
  • Het thuiswerkadvies vervalt en wordt omgezet in een oproep aan werkgevers en werknemers om onderling afspraken te maken om het zogenoemde hybride werken blijvend te stimuleren: deels thuis, deels op kantoor.

  Per 23 maart 2022 vervallen de volgende maatregelen:

  • De inzet van het coronatoegangsbewijs-1G (Testen voor Toegang) voor activiteiten binnen zonder vaste zitplaats en met meer dan 500 bezoekers vervalt.
  • Voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen vervalt vanaf 23 maart de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-reizigers die vanuit landen buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer.
  • Voor niet-EU-reizigers vervalt de verplichte test bij het inreizen in Nederland. Wel blijft het inreisverbod gelden. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizen uit veilige landen, mensen die gevaccineerd of hersteld zijn en voor bepaalde reisdoelen.
  • De mondkapjesplicht in en rond het OV vervalt.

  Overzicht verdere versoepelingen coronamaatregelen

 • Kabinet: Nederland gaat weer open, maar wel in drie stappen vrijdag 18 februari 2022, 15:39

  Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Ondanks de hoge besmettingscijfers blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in één keer, maar in drie stappen. Het zijn wel grote stappen en ze worden snel achter elkaar gezet. Dit kondigde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan in de persconferentie van afgelopen dinsdag 15 februari.

  Op 15 maart 2022 beoordeelt het kabinet onder andere de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, het verplichte Testen voor Toegang (1G) wanneer er binnen meer dan 500 mensen zijn zonder vaste zitplaats en het 50%-thuiswerkadvies.

  Het kabinet zegt zich zeer bewust te zijn van het feit dat de coronamaatregelen diep ingrijpen in de samenleving, en dat er sectoren zijn die al sinds de start van de coronacrisis, nu bijna twee jaar geleden, verregaande beperkingen en sluiting kennen, zoals de horeca, de evenementensector en de kunst- en cultuursector. Wel acht het kabinet de risico’s nog dusdanig groot dat niet alle maatregelen in één keer losgelaten kunnen worden.

  Het kabinet wil met de afbouw in drie stappen recht doen aan de grote sociaal-maatschappelijke effecten van de huidige maatregelen, maar wil ook de toegankelijkheid van de gehele zorg waarborgen. Daarom blijft het kabinet de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook omdat het onzeker blijft of een nieuwe virusvariant nog opduikt en welke kenmerken deze zal hebben en omdat het aantal besmettingen op dit moment nog steeds hoog is.

  Versoepelingen in drie stappen

  Stap 1: 15 februari per direct ingegaan

  • Per direct is het advies vervallen om thuis niet meer dan 4 mensen te ontvangen.
  • Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.Werkgevers worden expliciet gevraagd om hiervoor ruimte te scheppen. Een heel groot deel van de besmettingen wordt op het werk opgelopen. Tot 25 februari geldt voor werken op kantoor de 1,5m norm.
  • Advies binnenlandse reizen vervalt. Het is niet meer nodig om drukte onderweg en drukke plekken te vermijden.
  • Buitenlandreizen worden niet meer ontraden tenzij er een specifieke aanleiding is voor een bepaald land.

  Stap 2: 18 februari

  • Vanaf vrijdag 18 februari kunnen alle locaties in ons land weer open tot 01.00 uur.
  • Het coronatoegangsbewijs (CTB, 3G gevaccineerd of genezen of getest) blijft nog tot 25 februari verplicht op alle locaties waar die nu al getoond moet worden. Zoals in de horeca, in bioscopen, musea en theaters, pret- en dierenparken, bij zwemles en bij professionele sportwedstrijden.
  • Met het CTB geldt er geen bezoekersnorm van maximaal 1250 personen meer.
  • Met het CTB is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Daarbij geldt wel een maximum aantal bezoekers van 500 per zelfstandige ruimte.
  • Op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog wel verplicht.

  Isolatie na positieve test per 18 februari

  • Iedereen gaat nog steeds in isolatie na een positieve test. Ook als je een boosterprik hebt gehad. Zo besmet je geen huisgenoten of andere personen.
  • Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort van minimaal 7 naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft en de maximale isolatieduur wordt teruggebracht van 14 dagen naar 10 dagen.
  • De eerste 5 dagen na isolatie wordt een medisch mondneusmasker (minimaal type II) geadviseerd in alle publieke binnenruimtes en buiten op plaatsen waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

  Onderwijs per 18 februari

  • Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten.
  • Verder mogen ouders en verzorgers (met mondkapje en op 1,5 meter) de school weer in en wordt het naar school brengen dus makkelijker. Ook kunnen zij weer mee naar open dagen.
  • Voor het mbo en hoger onderwijs vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen in één ruimte.
  • Het blijft belangrijk om goed te ventileren in de klas.

  Stap 3: 25 februari

  • Vanaf 25 februari gelden weer de normale openingstijden
  • We nemen afscheid van:
   • Het coronatoegangsbewijs/CTB 3G op alle locaties
   • De verplichte 1,5 meter afstand
   • Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel
   • Een maximaal aantal bezoekers
   • Een vaste zitplaats op locaties met meer dan 500 mensen
  • De grote nachtclubs, discotheken, festivals en evenementen kunnen weer onbeperkt opengaan en voetbalstadions kunnen met vaste zitplaatsen weer volledig worden benut.
  • Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien (1G, Testen voor Toegang). Het kabinet wil niet meer spreken van coronatoegangsbewijs/CTB, maar van Testen voor Toegang
  • Testen voor Toegang geldt niet voor doorstroomlocaties zoals beurzen en congressen en geldt niet voor bioscopen, stadions met vaste zitplaatsen.
  • Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, blijft het ook vanaf 25 februari nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.
  • Na 25 februari 2022 wordt voor werkende mensen nog steeds geadviseerd – ook met het oog op eventuele kwetsbare werkende mensen – om een veilige afstand in acht te nemen.

  Onderwijs per 25 februari

  • De mondkapjesplicht vervalt per vrijdag 25 februari, ook in de school of onderwijsinstelling.
  • Vanaf 25 februari vervalt ook het advies om 1,5 m afstand te houden in het onderwijs.

  Reizen naar het buitenland

  • De coronasituatie in een land is vanaf nu niet langer doorslaggevend voor de kleur van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegen weer mee. Een groot aantal reisadviezen krijgt daarmee een andere kleur. Dat maakt reizen naar landen buiten Europa op korte termijn weer mogelijk.
  • Het advies aan reizigers blijft: ga goed voorbereid op reis. Corona is niet weg. Er gelden nog altijd maatregelen in het buitenland. Denk aan testverplichtingen, QR-codes en mondkapjes.

  Adviezen voor iedereen

  Het virus is er nog steeds. Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken.

  • Handen wassen
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Geen handen schudden
  • Afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is
  • Voldoende frisse lucht
  • Regelmatig een zelftest doen
  • Testen bij klachten
  • Het halen van een vaccin of boosterprik

  Overzicht coronamaatregelen vanaf 15 februari 2022

   

 • Bijna alles open tot 22.00 uur, maar wel met voorwaarden vrijdag 28 januari 2022, 11:43

  Afgelopen dinsdag 25 januari hebben premier Rutte en minister Kuipers versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De meeste locaties in ons land zijn woensdag 26 januari weer opengegaan onder voorwaarden. Naast winkels, onderwijsinstellingen, sportclubs, muziekscholen, dansscholen en contactberoepen zoals kappers, openen nu dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken weer hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

  Voor nachtclubs die nog niet open mogen en voor de evenementensector die slechts beperkt evenementen kan organiseren, komen de maatregelen als een teleurstelling. Het steunpakket voor ondernemers is verlengd en voor de evenementensector komt binnenkort een nieuwe tegemoetkomingsregeling.

  De aangekondigde versoepelingen zijn ingegaan per 26 januari 2022 en gelden in principe tot woensdag 9 maart 2022 05.00 uur, waarbij een heroverwegingsmoment door het kabinet plaatsvindt op15 februari 2022.

  Het aantal besmettingen zit nog steeds in een stijgende lijn. In de afgelopen week werden er ruim 366.000 mensen positief getest ten opzichte van zo’n 243.000 in de week ervoor. Dat is een stijging van bijna 51%. Veel mensen zaten thuis in quarantaine of isolatie.

  Het hoge aantal positief geteste mensen is nog niet terug te zien in de ziekenhuisbezetting. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames van patiënten met COVID-19 is de afgelopen weken verder gedaald. Deze daling vlakt momenteel wel af, ook in onze regio. Naar verwachting zal na januari het aantal coronapatiënten stijgen door deze versoepelingen, met een piekbezetting in maart.

  Bewuste keuze ondanks risico’s
  Toch heeft het kabinet besloten dat het, ondanks de risico’s en onzekerheden, verantwoord is Nederland weer van het slot te halen nu steeds duidelijker blijkt dat de omikronvariant aanmerkelijk minder ziekmakend is. Want ‘nog langer met maatregelen leven die ons dagelijks leven beperken, beschadigt ook onze gezondheid én de samenleving’ vindt het kabinet.

  Hiermee neemt het kabinet het risico dat er later opnieuw een verzwaring van de maatregelen nodig blijkt.

  De verminderde ziekte-ernst van de omikronvariant, hangt voor een belangrijk deel samen met eerder verworven immuniteit door vaccinatie. Mensen die zijn gevaccineerd worden minder ziek als ze toch besmet raken en zijn minder vatbaar voor het virus. En de boosterprik verhoogt de bescherming van het vaccin. Daarom is en blijft het belangrijk dat mensen zich laten vaccineren en/of de boosterprik halen. Daar blijft het kabinet op inzetten.

  Quarantaineregels soepeler
  Het quarantaineadvies is veranderd. Kinderen tot 18 jaar die naar de kinderopvang gaan, of die op het primair of voortgezet onderwijs zitten of die naar het mbo of het hoger onderwijs gaan, hoeven niet meer in quarantaine na contact met een positief getest persoon als zij zelf geen coronaklachten hebben. Ook werknemers die met hun werkgever hebben afgestemd dat zij essentieel zijn in een bedrijfsproces en die geen coronaklachten hebben, hoeven na contact met een positief getest persoon niet meer in quarantaine.

  Het was al zo dat je na contact met een positief geteste persoon niet meer in quarantaine hoeft als je geen klachten hebt en korter dan 8 weken geleden positief bent getest of als je langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebt gehad.

  Samenvatting coronamaatregelen in beeld per 26 januari 

  - Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur.
  - Houd overal 1,5 meter afstand en houd je aan de basisregels.
  - Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
  - Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest
  - Een mondneusmaskerplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer. En in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, bioscopen en de horeca. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als je zit, het mondneusmasker af kan.
  - Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondneusmasker te dragen, ook buiten. Bijvoorbeeld in drukke winkelstraten.
  - In alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en bioscopen is een vaste zitplaats verplicht.
  - Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de horeca, theaters en concertzalen, musea, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s. Op sportlocaties geldt het coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar.
  - Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5m2, tot maximaal 1.250 personen per ruimte.
  - Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100% van de maximale capaciteit op 1,5 meter. Dit is circa 1/3 van de reguliere capaciteit.
  |- Voor sport, evenementen, kunst en cultuur geldt binnen een maximum van 1.250 personen per ruimte.
  - Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan
  - .Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.
  - Het thuiswerkadvies is ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand’.
  - Voor iedereen met coronaklachten blijft gelden: blijf thuis en doe een zelftest en laat je bij een positieve zelftest testen bij de GGD en ga thuis in isolatie.

 • Kabinet versoepelt: winkels, sportclubs, kappers en onderwijs weer open maandag 17 januari 2022, 14:24

  Voor sport, beoefening van kunst en cultuur (zónder publiek), contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is per zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Minister-president Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, hebben tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 14 januari aangekondigd dat winkels, sportclubs, muziekscholen, contactberoepen zoals kappers en het mbo en hoger onderwijs weer open kunnen. Voor het dragen van een mondkapje geldt een aanscherping. Op dinsdag 25 januari 2022 beziet het kabinet opnieuw de maatregelen.

  Door de recordaantallen besmettingen met de omikronvariant dreigt nog steeds overbelasting van de zorg. Er werden de afgelopen week weliswaar minder coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen en het aantal opnames op de IC’s daalde, maar het grote aantal besmettingen én de quarantaineregels leiden tot uitval van personeel. Deze uitval van personeel kan, ook in onze regio, tot grote problemen leiden, niet alleen in de zorg, maar ook in essentiële sectoren als brandweer, politie, ambulancepersoneel. Helaas is het daarom volgens het kabinet noodzakelijk om de sluiting van horeca, bioscopen, theaters en musea voort te zetten.

  Voor de horeca en voor de evenementen- en kunst- en cultuursector is de voortdurende sluiting bijzonder teleurstellend. Afgelopen december werd het steunpakket al voor het gehele eerste kwartaal van 2022 verlengd.

  Studenten op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen. Mondkapjes zijn verplicht binnen en buiten de les- of collegezalen. Ook blijft het dringende advies gelden om zelftests te gebruiken.

  De deuren van alle winkels kunnen dagelijks weer open, tot 17.00 uur ’s middags. Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden en maximaal 1 persoon per 5m2. Mondkapjes en hygiënemaatregelen zijn verplicht. Kappers, nagelstudio’s en mensen met andere contactberoepen kunnen hun werk weer hervatten tot 17.00 uur ’s middags. Essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen mogen open tot 20.00 uur.

  Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend. Publiek is nog niet toegestaan. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Mondkapjes binnen zijn verplicht vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf 18 jaar verplicht bij lessen en trainingen op binnensportlocaties zoals sportscholen, sportzalen en zwembaden. Het coronatoegangsbewijs is ook verplicht bij gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten. Van de afhaalfunctie in sportkantines kan zonder coronatoegangsbewijs gebruik gemaakt worden.

  Alle locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zoals kunstencentra, muziek- en dansscholen en repetitieruimtes zijn weer open. Publiek is daarbij nog niet toegestaan. Mondkapjes binnen zijn verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de locatie als op een zitplaats, behalve als het mondkapje belemmert bij bijvoorbeeld acteren of muziek maken. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf 18 jaar verplicht bij beoefening van kunst- en cultuur binnen en buiten.

  Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

  Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon als je zelf geen klachten hebt.

  Het blijft belangrijk om de boosterprik te halen.

  Overzicht coronamaatregelen per 15 januari 2022

  - Houd overal 1,5 meter afstand.

  - Blijf thuis bij klachten en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag testen bij de GGD.

  - Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga per dag bij maximaal 1 huishouden op bezoek.

  - Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.

  - Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk

  - .Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.

  - Alle winkels mogen open tot 17.00 uur. Essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen, mogen open tot 20.00 uur.

  - Voor onder andere tankstations, apotheken, rijscholen, de notaris of advocaat gelden reguliere openingstijden.

  - Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.

 • zaterdag 27 november 2021, 15:17

  Coronabesmettingen moeten omlaag: avondsluiting en strengere maatregelen overdag

  Het kabinet zou eerst 3 december de coronamaatregelen opnieuw beoordelen, maar het weegmoment is vervroegd door het kabinet. Afgelopen vrijdag 26 november 2021 is het kabinet tot de conclusie gekomen dat de maatregelen van 13 november niet afdoende zijn en dat strengere maatregelen nodig zijn. De nieuwe maatregelen gaan in op zondag 28 november 2021 05.00 uur en gelden in ieder geval drie weken, tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

  De snel stijgende besmettingsaantallen en de snel oplopende ziekenhuis- en IC-opnames maken dat er zeer dringend maatregelen nodig zijn. Het blijkt noodzakelijk om planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties te stoppen, ook in onze regio, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties.

  Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag zoals school, werk en sport door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.

  De extra maatregelen zullen opnieuw iedereen raken. De steunpakketten voor ondernemers en werkenden worden uitgebreid.

  - Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.

  - Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur, zoals cafés, restaurants, winkels, sportscholen, amateursporten binnen en buiten. Horeca sluit om 17.00 uur. Een vaste zitplaats is verplicht. Afhalen blijft mogelijk.

  - Georganiseerd sporten in de openbare ruimte mag na 17.00 uur nog met max. 4 personen, exclusief instructeur.

  - 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassen vanaf 18 jaar.

  - Essentiele winkels zoals supermarkten en drogisterijen, blijven open tot 20.00 uur.

  - De scholen blijven open. Wel komen er looproutes in de scholen en moeten personeel en leerlingen van groep 6, 7 en 8 en op middelbaren scholen mondkapjes gaan dragen in de gang. En regelmatige zelftesten. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD

  - Topsporters mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Zonder publiek.

  - 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Zoals in de horeca, in bioscopen en theaters. Daardoor kunnen er kunnen minder mensen binnen zijn.

  - 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld in musea en op beurzen. Er kunnen daardoor minder mensen worden toegelaten.

  - Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.’

  - Ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest.

  - Aan mensen van 70 jaar en ouder wordt geadviseerd om afstand te houden van kinderen en de contacten te beperken.

  - Geadviseerd wordt om het aantal binnenlands reizen te beperken. Er komt een dubbele testverplichting bij vliegen. Dit betekent een negatieve PCR-test die maximaal 72 uur oud is en een sneltest maximaal 4 uur voor vertrek.

  - Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster.

  Deze maatregelen komen bovenop de adviezen en regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals:

  - De basisregels

  - Het dringende advies om thuis niet meer dan 4 personen per dag te ontvangen

  - De mondkapjesplicht

  - Geen publiek bij sport

  - Een maximale groepsgrootte van 1250 mensen in grote zalen en het verplichte coronatoegangsbewijs in de cultuursector en in de horeca.

  Beeldsamenvatting coronaregels per 28 november 2021

 • donderdag 4 november 2021, 09:51

  Kabinet: mondkapje en QR-code vanaf zaterdag vaker verplicht

  Afgelopen dinsdag 2 november 2021 besloot het kabinet om met ingang van zaterdag 6 november het gebruik van het mondkapje en het in meer sectoren laten zien van het coronatoegangsbewijs verplicht te stellen. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.

  Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, ook in deze regio. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt op en zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Om ervoor te zorgen dat iedereen goede zorg kan blijven krijgen en kwetsbare mensen beschermd worden, neemt het kabinet deze extra maatregelen. De snelle verspreiding van het virus moet afgeremd worden. Op 12 november beoordeelt het kabinet de situatie opnieuw.

  Vanaf zaterdag 6 november moet het mondkapje op in supermarkten, winkels, bibliotheken, pretparken, in ziekenhuizen en in overheidsgebouwen. In het openbaar vervoer en in het vliegtuig geldt de mondkapjesplicht al, maar vanaf zaterdag ook in stations, op perrons, bij tram- en bushaltes en overal op de luchthavens. In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs moeten opnieuw mondkapjes gedragen worden, tenzij je zit. Ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of masseur, moeten mondkapjes weer worden gedragen.

  De mondkapjesplicht gaat niet gelden waar je een coronatoegangsbewijs moeten tonen. Het mondkapje hoeft dus niet op in de horeca.

  Nieuw is dat het coronatoegangsbewijs in meer sectoren wordt ingevoerd. Na de horeca legt dit extra druk op sportscholen en binnensportverenigingen en op kunst- en cultuurinstellingen. Zo kunnen bezoekers van terrassen, sportscholen, musea en muziekscholen alleen nog terecht als ze hun QR-code laten zien.

  Jongeren tot 18 jaar hebben voor zulke activiteiten geen coronatoegangsbewijs nodig.

  Het kabinet wilde aanvankelijk het coronatoegangsbewijs ook verplicht stellen voor amateur-buitensporten als voetbal en atletiek en voor de toeschouwers, maar dat plan is ingetrokken. De sporters of toeschouwers moeten wel gecontroleerd worden voor het terras bij de sportclub of als zij naar de kleedkamer of kantine gaan.

  Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt, of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis als je geen herstel- of vaccinatiebewijs hebt. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

  Aan werkende mensen is het dringende advies om als dat kan de helft van de tijd thuis te werken.

  Aan iedereen is het dringende advies om weer 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

  De basisregels blijven van groot belang: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD en zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes. Ook als je al gevaccineerd bent. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

 • Kabinet: Nederland verder open, maar met coronatoegangsbewijzen donderdag 16 september 2021, 13:13

  Het kabinet besloot afgelopen dinsdag om met ingang van 25 september de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar de vaccinatiegraad is nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Met inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen weer toegestaan.

  Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd, waarvan ruim 330.000 in Kennemerland. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Toch is het kabinet van mening dat het coronatoegangsbewijs juist nu moet worden ingezet op die locaties waar het, door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand, drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen.

  Voor de horeca en voor de evenementen- en kunst- en cultuursector zijn de beperkende maatregelen teleurstellend. Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen, zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden en in bioscopen en theaters alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de bezoekerscapaciteit toestaan. In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden.

  Je kunt met de CoronaCheck-app een coronatoegangsbewijs ophalen als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

  Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

  In het openbaar vervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. De verplichting vervalt op perrons en stations.

  Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het basisonderwijs, is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

  De basisgezondheidsregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. De andere basisregels blijven onverminderd van belang: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes. Ze gelden ook als je al gevaccineerd bent. Ze helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

   

 • woensdag 18 augustus 2021, 10:00

  Kabinet: 1,5 meter behoedzaam loslaten

  Het kabinet besloot vrijdag 13 augustus jongstleden de 1,5 meter afstand houden behoedzaam los te laten. Vanaf 30 augustus geldt deze maatregel niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september.

  De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en neemt nog elke dag toe, maar een verdere stijging is nodig. Naar schatting 1,8 miljoen Nederlanders hebben nog geen immuniteit opgebouwd: niet door vaccinatie en niet door infectie. De 4e besmettingsgolf is gekeerd. Het gunstige beeld va dit moment is nog geen garantie voor weinig besmettingen in de herfst en winter. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten.

  Studenten kunnen in het nieuwe studiejaar weer fysiek les volgen op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. De 1,5 meter geldt dan niet meer. Wel geldt een aantal extra randvoorwaarden, zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen. Ook blijft het dringende advies om preventief zelftesten te gebruiken in stand.

  Alle overige maatregelen worden verlengd tot en met 19 september:

  - In de horeca blijft een vaste zitplaats verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten.
  - De coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd. De uitbreiding van de Garantieregeling Evenementen en de aanvullende tegemoetkoming voor evenementen wordt daarom verlengd tot en met 19 september.
  - Het advies blijft om zoveel mogelijk thuis te werken en om reizen in de spits te mijden.
  - Gratis testen voor reizen wordt verlengd tot 1 oktober. Dit betekent dat mensen die op reis gaan ook in de maand september een gratis reistest kunnen laten afnemen. Een afspraak voor een gratis test maak je via het online afsprakenportaal testenvoorjereis.nl.

  Het kabinet neemt zich voor om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand ook in de rest van de samenleving los te laten. Nachtclubs en discotheken blijven in deze stap ook nog gesloten. Om deze beoogde stap in september daadwerkelijk te zetten, vraagt het kabinet advies aan het OMT. Het streven is om het coronatoegangsbewijs (voor gebruik in Nederland) en de overige beperkingen te laten vervallen per 1 november.

  Het kabinet doet er alles aan om het halen van een prik zo eenvoudig mogelijk te maken. Als je nog geen afspraak hebt gemaakt, dan kun je je op een aantal GGD vaccinatielocaties zonder afspraak laten vaccineren tegen het coronavirus. Op Prikkenzonderafspraak.nl kun je zien waar je bij jou in de buurt direct je eerste prik kunt krijgen.

 • maandag 12 juli 2021, 11:06

  Extra coronamaatregelen t/m 13 augustus

  Het aantal besmettingen in Nederland is sneller gestegen dan voorzien sinds stap 4 op 26 juni werd gezet. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Het blijkt dat de deltavariant tot meer ziektegevallen leidt dan gedacht, ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Het kabinet heeft daarom besloten tot nieuwe maatregelen.

  Meer over deze maatregelen en waarom ze zijn genomen kun je lezen in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

  Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Alle horeca sluit van 24.00 uur 06.00 uur. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden. Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren. Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs, waarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, op pauze tot en met 13 augustus 2021. Evenementen (maximaal 24 uur), culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteiten zijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Voor deze locaties blijft het gebruik van het coronatoegangsbewijs wel mogelijk. Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig; dit was 40 uur. Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niets. Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

  Reizen naar het buitenland blijft een risico. Het hele reisadvies vind je op www.wijsopreis.nl. Je coronabewijzen kun je klaarzetten in de CoronaCheck-app of uitprinten via www.coronacheck.nl. Als je nog niet bent gevaccineerd kun je je gratis laten testen voor vertrek.

  De oproep van het kabinet is en blijft: doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid. Houd je feestjes klein en beheersbaar, houd je aan de basisregels.

 • Nederland zet grote stap: bijna alles kan op anderhalve meter maandag 21 juni 2021, 10:40

  Zaterdag, 26 juni 2021, wordt de vierde stap van het openingsplan in de coronacrisis gezet, waarbij de samenleving voorzichtig helemaal open gaat. Daarbij blijft de anderhalve meter afstand de allesbepalende norm. Het kabinet heeft dit besloten nu het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis wordt opgenomen en de besmettingscijfers snel dalen, en het aantal mensen dat gevaccineerd is snel stijgt.

  Voor thuisbezoek en groepsgrootte buiten gelden geen beperkingen meer. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels, maar daar waar de anderhalve meter niet in acht kan worden genomen blijft de mondkapjesplicht: in het OV, op luchthavens, in vliegtuigen en in het voortgezet onderwijs. Horeca mag open op de reguliere openingstijden en tv-schermen mogen weer. Ook theaters, concertzalen en bioscopen mogen op anderhalve meter zoveel mensen plaatsen als ze kunnen. Voor locaties waar mensen door elkaar heen lopen, zoals pretparken, winkels en musea wordt de norm maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter. Met coronatoegangsbewijzen kunnen meer mensen worden toegelaten en kunnen ook discotheken en nachtclubs weer open. Publiek wordt bij alle sportwedstrijden weer toegestaan en alle leeftijdsgroepen en teams kunnen weer sporten in wedstrijd- en competitieverband. Evenementen zijn weer mogelijk vanaf 30 juni.

  Het kabinet benadrukt dat we voorzichtig en alert moeten blijven, en dat het belangrijk is de basisregels in acht te blijven nemen: handen wassen, in de elleboog niezen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. 

  Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen en die niet (volledig) gevaccineerd zijn, kunnen zich gratis laten testen. Meer informatie over gratis testen en over het actuele reisadvies vind je hier.

  In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid kun je lezen wat er nog meer verandert in stap 4.

 • Derde stap openingsplan wordt gezet maandag 31 mei 2021, 15:08

  Zaterdag, 5 juni 2021, wordt de derde stap gezet om als samenleving uit de coronacrisis te komen. Dit betekent meer vrijheden, maar wel met voorwaarden. Het kabinet heeft dit besloten nu er snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen en het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, hard stijgt.

   

  Thuisbezoek en groepsgrootte buiten mogen naar 4 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar of mensen van eenzelfde huishouden. Musea mogen binnen weer open met maximaal 1 bezoeker per 10 m2. Ook bioscopen en theaters kunnen weer open onder voorwaarden, zoals reserveren, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. Daarbij mogen in een ruimte of zaal maximaal 50 mensen zijn op 1,5 meter afstand. Eet- en drinkgelegenheden en sportkantines mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Entertainment zoals videoschermen voor sportwedstrijden is niet toegestaan. Alle winkels kunnen weer open volgens hun reguliere openingstijden. Volwassenen mogen weer in groepsverband sporten.

   

  Belangrijk blijft, zo benadrukt het kabinet, dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra we aan de beurt zijn.  Kijk voor wat je moet regelen voor je reis naar het buitenland en je terugkomst naar Nederland op www.wijsopreis.nl.  Informatie over wat er nog meer verandert in stap 3 lees je in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

 • Tweede stap openingsplan definitief dinsdag 18 mei 2021, 14:41

  Morgen, 19 mei 2021, wordt de tweede stap in het openingsplan definitief gezet. Dit besluit nam het kabinet nu is gebleken dat het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona verder is gedaald.

  Het zetten van deze tweede stap betekent onder meer dat de sportscholen open gaan. Ook een bezoek aan het pretpark, openluchtmuseum en buitenpodium is weer mogelijk. Dit mag met maximaal 2 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar of mensen van eenzelfde huishouden. Goed nieuws is ook dat de terrassen langer open mogen, namelijk van 06.00 tot 20.00 uur. Bibliotheken openen op 20 mei de deuren. Eerder stond deze versoepeling niet in stap 2 van het openingsplan, maar het kabinet besloot deze toe te voegen. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht.

  Lees hier wat er met het nemen van stap 2 nog meer verandert.

 • Mogelijk vanaf 19 mei versoepelingen coronamaatregelen woensdag 12 mei 2021, 11:18

  Uitsluitend wanneer de ziekenhuiscijfers het toelaten, wordt op woensdag 19 mei een tweede stap gezet in het versoepelen van de coronamaatregelen. Dat heeft het kabinet gisterenavond bekendgemaakt in een persconferentie over het Openingsplan, om stap voor stap de samenleving weer te openen.

  Als het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames genoeg blijft dalen, dan zullen per 19 mei meer locaties onder bepaalde voorwaarden open gaan. Namelijk: sportscholen, zwembaden, zogenaamde ‘doorstroomlocaties’ (zoals dierentuinen, kinderboerderijen en openluchtmusea), recreatielocaties (klimbos, buitenspeeltuin, etc.) en locaties voor kunst- en cultuurbeoefening (zoals muziek- & dansles). Ook wordt het dan weer mogelijk om in grotere groepen buiten te sporten en langer op het terras te zitten (tussen 06.00-20.00 uur). De coronamaatregelen kunnen alleen versoepeld worden als het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt aanzienlijk afneemt (ongeveer 20 procent ten opzichte van de piek eind april). Als dat niet het geval is, besluit het kabinet dat de versoepelingen op 19 mei niet doorgaan maar worden uitgesteld tot een later moment.

  Belangrijk blijft, zo benadrukt de overheid, dat we drukte vermijden en ons allemaal aan de basisregels houden, ook wie al gevaccineerd is. Dus: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra we hiervoor worden uitgenodigd.

  Vanaf 15 mei wijzigt het reisadvies en zijn reizen naar landen met een laag besmettingsrisico weer mogelijk. Het actuele reisadvies per land check je op www.wijsopreis.nl.

  Kijk voor meer informatie over de versoepelingen van de coronamaatregelen in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

 • woensdag 21 april 2021, 10:27

  Einde avondklok, begin van openingsplan

  Op woensdag 28 april vervalt de avondklok en gaan de terrassen, winkels en markten (deels) weer open. Ook andere coronamaatregelen worden losgelaten of aangepast: thuisbezoek van 1 naar 2 personen, hoger onderwijs 1 dag per week les op locatie, theorie-examens voor onder meer een rijbewijs weer mogelijk en een verhoging van het aantal bezoekers bij een uitvaart naar 100. Alle overige maatregelen blijven gelden.

  Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. Hoewel het stap voor stap openen van de samenleving niet zonder risico’s is, kijkt het kabinet ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april. Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.

  Kijk voor meer informatie over het openingsplan van het kabinet op: rijksoverheid.nl.

 • woensdag 14 april 2021, 12:07

  Lockdown verder verlengd

  De huidige coronamaatregelen blijven gelden, behalve voor de buitenschoolse opvang: per 19 april gaat de buitenschoolse opvang (bso) voor alle kinderen weer open. Op dit moment is de bso alleen open voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Het primair onderwijs en de kinderopvang zijn wel al open. De avondklok blijft ook gelden. Er wordt op z’n vroegst op 28 april een eerste stap gezet in het versoepelen van de maatregelen. Dat heeft het kabinet gisterenavond bekendgemaakt in een persconferentie. De besmettingen van het coronavirus nemen nog steeds toe en de druk op de zorg is onverminderd hoog, waardoor het versoepelen van de maatregelen nu niet mogelijk is.

  Het kabinet heeft een voorwaardelijk openingsplan gemaakt, waarin in zes stappen de samenleving veilig geopend wordt. Als de coronasituatie het toelaat, kunnen de maatregelen stap voor stap versoepeld worden. De eerste stap is het afschaffen van de avondklok, het openen van terrassen en winkels (onder voorwaarden) en het advies om thuis bezoek te ontvangen aan te passen naar maximaal 2 personen bezoek (i.p.v. 1 persoon) per dag.

  Kijk voor meer informatie over het openingsplan van het kabinet op: Rijksoverheid.nl.

 • Avondklok en lockdown verlengd dinsdag 9 maart 2021, 10:39

  Alle huidige coronamaatregelen worden verlengd t/m 30 maart en de avondklok geldt in ieder geval nog tot 31 maart 04.30 uur. Dat heeft het kabinet gisterenavond aangekondigd in een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en dat biedt perspectief, maar op dit moment is het aantal coronabesmettingen nog te hoog voor versoepelingen van de maatregelen. Het kabinet kijkt wel vooruit naar 31 maart, of er vanaf dan meer versoepelingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor de terrassen, winkels en het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Hoe beter we ons allemaal aan de basisregels houden (zoals vaak handen wassen, thuis blijven bij klachten en je laten testen), hoe minder besmettingen er zijn en hoe eerder versoepelingen mogelijk zijn.

  Kleine aanpassingen per 16 maart
  Het kabinet doet een aantal kleine aanpassingen op de al bestaande maatregelen. Per dinsdag 16 maart is zwemles mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun zwemdiploma kunnen halen. Daarnaast mogen grotere winkels (zoals warenhuizen) méér dan twee klanten tegelijkertijd ontvangen, afhankelijk van de winkeloppervlakte en maximaal 50 klanten tegelijk in de winkel. Buiten sporten wordt ook mogelijk voor volwassenen vanaf 27 jaar, met maximaal 4 personen. Er kunnen weer theorie-examens en –lessen op locatie worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel, voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf.

  Het reisadvies dat in ieder geval t/m 15 april geldt is: blijf in Nederland. Ga alleen op reis als dit strikt noodzakelijk is.

  Kijk voor meer informatie over de verlenging van de lockdown in dit nieuwsbericht van de overheid. Alle informatie over het coronavirus vindt u op Rijksoverheid.nl/coronavirus.

  Tweede Kamerverkiezing
  De avondklok geldt ook tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Stemmen kan dit jaar vanwege corona vervroegd op 15 en 16 maart, naast de reguliere stemdag op 17 maart. Op deze pagina vindt u informatie over de afspraken die gelden over de avondklok bij de Tweede Kamerverkiezing.

 • Beperkte versoepelingen coronamaatregelen en verlenging avondklok woensdag 24 februari 2021, 11:27

  De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de corona pandemie zijn steeds meer zichtbaar. Tegelijkertijd blijft het aantal coronabesmettingen hoog en is de druk op de zorg groot. Het kabinet heeft gisterenavond aangekondigd om daarom beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen, om zo wat meer lucht te geven tijdens de lockdown. Daarbij is het van belang dat iedereen de basisregels blijft naleven.

  Op middelbare scholen en mbo’s kan vanaf 1 maart weer fysiek les gegeven worden, op 1,5 meter afstand en met inachtneming van de basisregels. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart (onder voorwaarden) de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, onder meer om sociale ontmoetingen te ontmoedigen. Door de avondklok blijft het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan.

  Extra aandacht voor naleven van de basisregels

  Door de risico’s die er met de verruimingen van maatregelen genomen worden, vraagt de overheid nadrukkelijk om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Het is en blijft ontzettend belangrijk om de hygiëneregels na te leven, zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Maar ook om 1,5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. En om je te laten testen en na een positieve test thuis te blijven samen met huisgenoten.

  Kijk voor meer informatie in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid. Voor vragen over de coronamaatregelen kun je terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus.

 • Avondklok verlengd en bestellingen afhalen bij winkels mogelijk woensdag 10 februari 2021, 11:24

  De avondklok is verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Het kabinet heeft dit besluit genomen, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. Kijk voor meer informatie over de verlenging van de avondklok op Rijksoverheid.nl.

  Bestellen en afhalen bij winkels mogelijk

  De huidige lockdown geldt tot (in ieder geval) 2 maart. Nieuw is dat vanaf vandaag álle winkeliers (ook niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken) hun klanten producten kunnen laten bestellen en afhalen bij de winkel. Afhalen kan binnen een bepaald tijdslot en de klant betreedt de winkel daarbij niet. De niet-essentiële winkels blijven verder dicht; alleen bestellingen afhalen is daar mogelijk, verkoop in de winkel is niet toegestaan. De nieuwe regels gelden ook voor overige locaties met een winkelfunctie, zoals een kapperszaak. Zij mogen producten verkopen op bestelling.

 • Lockdown verlengd: situatie rondom corona blijft ernstig woensdag 3 februari 2021, 09:57

  De situatie rondom corona blijft ernstig. Daarom is de lockdown verlengd tot (in ieder geval) 2 maart. Dat hebben premier Rutte en minister De Jonge gisterenavond aangekondigd in een persconferentie. Wel zijn er enkele aanpassingen in de maatregelen voor het onderwijs en winkeliers.

  Basisscholen, de kinderopvang en het speciaal (basis)onderwijs gaan vanaf maandag 8 februari weer open. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen ook bij de Britse variant van het coronavirus (net als bij de ‘oude’ variant) een beperkte rol spelen in de verspreiding van het virus. Medewerkers van de kinderopvang kunnen op korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al, en blijft zo, voor medewerkers in het onderwijs. Op korte termijn wordt gestart met een proef met sneltesten bij basisschoolleraren. De buitenschoolse opvang (bso) blijft wel gesloten, omdat dit tot extra contacten en besmettingen zou kunnen leiden. Op de bso komen kinderen (en ouders) samen van verschillende scholen. De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie. 

  Niet-essentiële winkels (zoals kledingzaken en schoenenwinkels) blijven voorlopig gesloten. Om consumenten en ondernemers tegemoet te komen, wordt het per 10 februari ook voor niet-essentiële winkels mogelijk om te bestellen en af te halen. Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten (online of telefonisch) en halen dit op afspraak af bij de winkel, binnen een vooraf aangegeven tijdslot. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. 

  De avondklok is momenteel nog van kracht. Het kabinet vraagt het OMT om advies over de huidige situatie van het coronavirus en het pakket van maatregelen. Op basis van dat advies wil het kabinet begin volgende week opnieuw de balans opmaken. 

  Meer informatie over de verlenging van de lockdown lees je in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid. Vragen over het coronavirus? Kijk oRijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351. Op de website van GGD Kennemerland (www.ggdkennemerland.nl) vind je meer informatie over o.a. vaccinatie in deze regio, testen, adviezen voor kwetsbare ouderen en informatie voor scholen.

 • Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten woensdag 20 januari 2021, 15:22

  Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen en is het kabinet voornemend om (na instemming van de Tweede Kamer) een avondklok in te voeren. 

  Het advies voor bezoek is aangescherpt: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Er worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan. Het kabinet stelt vanaf 23 januari een vliegverbod in voor landen buiten Schengen waarin (mogelijk) gevaarlijke varianten van het virus het meest voorkomen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Daarnaast moeten alle reizigers uit hoog risicogebieden een negatieve sneltest kunnen tonen die maximaal 4 uur voor vertrek naar Nederland is afgenomen. Dat komt bovenop de al verplichte negatieve PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Het dringende advies aan iedereen is verder: blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen die in de periode tot en met 31 maart plaatsvinden. 

  Meer informatie over de aanscherping van de lockdown vindt u in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid. Kijk voor alle informatie over de corona aanpak op Rijksoverheid.nl/coronavirus.

 • Nederland blijft tot en met tenminste 9 februari in lockdown woensdag 13 januari 2021, 12:15

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af, maar dit gaat nog niet hard genoeg. Er liggen veel patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care. De druk op de zorg is onverminderd hoog. Daarom heeft de overheid besloten de lockdown te verlengen, ten minste tot en met 9 februari. Het is ontzettend belangrijk dat we ons aan de coronamaatregelen blijven houden en het aantal contacten tot het minimum beperken, om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid over de verlenging van de lockdown.

 • maandag 14 december 2020, 19:23

  Strengste lockdown tot nu toe noodzakelijk om contacten te beperken

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken komen er dagelijks tot zo’n 9.000 besmettingen bij. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag coronapatiënten bij. De bron van een besmetting is niet altijd te herleiden. Wel is duidelijk het aantal besmettingen toeneemt bij meer contacten. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Een ingreep die ervoor moet zorgen dat we onze contacten tot een minimum beperken en de zorg toegankelijk houden.

  Lees hier het bericht van de Rijksoverheid.

Downloads

Intrekkingsbesluit Noordverordening Covid-19 veiligheidsregio Kennemerland van 18 november 2020

Intrekkingsbesluit Noordverordening Covid-19 veiligheidsregio Kennemerland van 18 november 2020 0.07 MB pdf