Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Klaar voor Dutch Grand Prix 2021?

'Almost ready to roar', zoals de organisatoren het zelf zeggen. Na de afgelasting vorig jaar zijn de voortekenen COVID-technisch deze zomer een stuk gunstiger voor de Dutch Grand Prix. Zandvoort kan zich opmaken voor Max, Lewis, Sergio en de rest van het circus. En natuurlijk die 100.000+ bezoekers die daar tussen 3 en 5 september op afkomen.

Nu alle seinen op groen lijken te staan, zijn de voorbereidingen voor het evenement inmiddels goed onderweg. Gemeente Zandvoort heeft de regie, terwijl alle veiligheids-, gezondheids- en mobiliteitsorganisaties zijn betrokken in de gemeentelijke werkgroepen. Het Veiligheidsbureau coördineert de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises.

Kennisuitwisseling

Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op 26 mei heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix aan alle verantwoordelijke partijen gepresenteerd - van burgemeesters tot vertegenwoordigers van PWN, NS en ProRail - hoe ze het evenement wil organiseren. De operationeel leider van de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Kennemerland heeft op zijn beurt een presentatie verzorgd over de inrichting van de crisisorganisatie tijdens het evenement. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we zoveel mogelijk het reguliere Crisisplan van Veiligheidsregio Kennemerland kunnen aanhouden.

Site-visit

Een week later, op donderdag 3 juni, bezocht een grote groep adviseurs het circuit voor een zogenoemde 'site-visit'. Op basis hiervan zijn nog de laatste aanpassingen gedaan. Wat rest is het multidisciplinaire plan met calamiteitenscenario's. Hiervoor heeft op 8 juni al een scenariosessie plaatsgevonden onder leiding van het Veiligheidsbureau. Er volgt nog een tweede bijeenkomst waarna naar verwachting het multidisciplinaire calamiteitenplan afgerond kan worden. Het ziet ernaar uit dat eind juni, begin juli, de gemeentelijke vergunning verleend wordt. Dus inderdaad: almost ready to roar!

Informatiesessie & table top

Om de crisisfunctionarissen goed te informeren en voor te bereiden vindt er op 1 juli een digitale informatiesessie plaats en op 24 augustus een table top. De table top splitst zich op in 3 groepen: 1) bedoeld voor de leden van het afstemmingsoverleg, 2) bedoeld voor de dienstdoende crisisfunctionarissen in het CoPI en OT en 3) bedoeld voor de dienstdoende crisisfunctionarissen in het BT. 

Meer weten?

Neem dan contact op met het Veiligheidsbureau, via vbk@vrk.nl of 023-515 9777.