Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Meer flexibiliteit in ons Crisisplan

Het Regionaal Crisisplan (RCP) is een belangrijk document voor iedereen die een rol heeft binnen de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio (of er mogelijk mee te maken krijgt). Het RCP beschrijft de werkwijze rondom crisisbeheersing en rampenbestrijding. De wet Veiligheidsregio's schrijft voor dat het RCP tenminste één keer in de vier jaar wordt vastgesteld. Dit is voor de VRK niet de enige reden om nu het RCP te actualiseren: veranderingen in de maatschappij en de opkomst van nieuwe soorten crises vragen om een RCP dat inspeelt op deze nieuwe context.

Het belangrijkste thema? Flexibiliteit. Want de aard van de crisis bepaalt wat en wie er nodig zijn om deze optimaal te kunnen beheersen. Voor de actualisatie van de crisis werken we nauw samen met de Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord (als Noord-West 3). Crises vallen immers niet altijd netjes binnen de grenzen van een regio. 

Het streven is dat elke regio straks een RCP heeft, dat voor ongeveer 80% overeenkomt. Daarmee leggen we een gelijke basis, die bijdraagt aan meer duidelijkheid en een betere samenwerking. Uiteraard behouden we ruimte voor een specifieke regionale invulling.

Meer weten?

Neem dan contact op met het Veiligheidsbureau via vbk@vrk.nl.