Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Incident uitgelicht: Help, 112 valt uit!

Het mag natuurlijk nooit gebeuren, maar het landelijke noodnummer 112 was afgelopen juni toch echt enkele uren onbereikbaar. Een storing bij KPN, zo bleek later. Alle veiligheidsregio's kwamen tijdens de storing in actie. Dat wordt een verhaal met een staartje...

Toen op 24 juni 2019 noodnummer 112 onbereikbaar was, werd een landelijk NL-alert bericht uitgezonden. Tegelijkertijd hebben de Veiligheidsregio's afzonderlijk en verschillend gecommuniceerd met de burgers. Via de reguliere pers, social media en NL-alert zijn diverse aanwijzingen gestuurd over hoe men alsnog de hulpdiensten zou kunnen inschakelen. Alle 25 veiligheidsregio's waren opgeschaald naar GRIP 2.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat 112 onbereikbaar was. Eind 2017 waren er - toen als gevolg van een stroomstoring - problemen met de bereikbaarheid van de hulpdiensten in het verzorgingsgebied van de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Aanleiding voor onderzoek

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt nu hoe de alternatieven in werking zijn gesteld om de hulpdiensten tijdens deze storing bereikbaar te houden. De Inspectie vindt het van belang om inzichtelijk te maken:

  • hoe burgers hulpdiensten hebben kunnen bereiken;
  • hoe zij daarover werden geïnformeerd;
  • welke lessen getrokken moeten worden uit de crisiscommunicatie tijdens deze storing van het nationale noodnummer.

De onderzoeken zijn op dit moment in volle gang en de resultaten komen daarom pas op een later moment naar buiten.