Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Activiteiten MOTO Q4

Het MOTO-programma van 2021 is afgerond. We blikken terug via een korte greep uit de activiteiten van oktober, november en december.
  • Informatiefunctionarissen uit de volledige crisisorganisatie van de VRK volgden training in het gebruik van het LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem).
  • Drie (loco)burgemeesters en drie communicatieadviseurs van het BT hebben deelgenomen aan de masterclass 'Voor de camera tijdens crises'. Het gezamenlijk voorbereiden van een eerste persstatement en het daadwerkelijk geven van dit statement voor de camera stond hierin centraal. 
  • Nieuwe crisisfunctionarissen volgden de digitale basisopleiding crisisbeheersing & rampenbestrijding (OCR).
  • 80 deelnemers woonden een digitale netwerkbijeenkomst crisisbeheersing Noordzeekanaal bij. Hier vertelde onder andere Arno Jutten, kapitein van het cruiseschip De Oosterdam, welke hulpverleningsprocessen er aan boord zijn. Ook lichtte hij toe wat ze verwachten van de hulpdiensten bij een evacuatie van zijn schip als deze in het Noordzeekanaal ligt.
  • 35 liaisons van het CoPI woonden een digitale netwerkbijeenkomst bij. De deelnemers kwamen vanuit alle delen van de crisisorganisatie, zoals het KNRM, de Omgevingsdiensten, AAS, Tennet, Liander en de Luchtvaartpolitie. Verschillende sprekers lieten interessante onderwerpen passeren. Samen met onze eigen CoPI-functionarissen namen ze een aantal scenario’s door.
  • Op woensdag 15 december vond, in samenwerking met de verschillende partijen genoemd in het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal, een interregionale oefening plaats. Deze oefening wordt gezamenlijk georganiseerd door de Veiligheidsregio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Het Centraal Nautisch Beheer (CNB) Noordzeekanaalgebied en Rijkswaterstaat namen eveneens deel aan deze oefening. Het was een interregionale oefening, gericht op de onderlinge samenwerking en coördinatie in het kader van het Incident Bestrijdingsplan Noordzeekanaal (IBP NZK) op (R)OT-niveau, inclusief stafsecties en RAC.

Q1 2022
Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur, net als een divers aanbod aan MOTO-activiteiten. Kijk voor een overzicht in het MOTO-jaarprogramma.

Vragen?

Neem dan contact op met het Veiligheidsbureau, via vbk@vrk.nl of 023-515 9777.