Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Regionaal Crisisplan geactualiseerd

Op 1 januari 2022 wordt het geactualiseerde Regionaal Crisisplan (RCP) van kracht. Het RCP moet volgens de Wet Veiligheidsregio’s elke vier jaar geactualiseerd worden. Het Algemeen Bestuur heeft op 1 november ingestemd met deze vernieuwde versie.

Wat is het RCP?
Het RCP is een belangrijk document voor iedereen die een rol heeft binnen de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio, of er mogelijk mee te maken krijgt. Het beschrijft de werkwijze rondom crisisbeheersing en rampenbestrijding. Door veranderingen in de maatschappij en de opkomst van nieuwe soorten crises is het belangrijk dat het RCP inspeelt op de nieuwe context.

Wat is er veranderd?
Voor de actualisatie van het RCP hebben we nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Deze samenwerking wordt ook aangeduid als Noord-West 3. Het plan biedt nu meer ruimte voor een flexibele crisisorganisatie. De aard van de crisis bepaalt wat en wie er nodig zijn, om deze optimaal te kunnen beheersen. Dit wordt bepaald aan de hand van een crisisdiagnose. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar wat de crisissituatie precies inhoudt en hoe erg dat is. Dat bepaalt de wijze waarop de crisisorganisatie vorm moet krijgen. Wanneer er geen tijd is om deze beoordeling goed te maken, gebruiken we de vertrouwde samenstellingen en werkwijzen.

Waar vind ik het RCP?
Het geactualiseerde RCP is vanaf 3 januari te vinden op de website van de VRK. Alle crisisfunctionarissen die met dit nieuwe plan zullen werken, worden op verschillende manieren bijgepraat over de wijzigingen. Denk hierbij aan plug-insessies en verschillende MOTO-activiteiten. Begin 2022 komt er ook een infographic van het crisisplan beschikbaar.

Meer weten?
Neem dan contact op met het Veiligheidsbureau via vbk@vrk.nl.