Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Leren van de Covid-19-crisis

Tussentijds reflecteren is erg waardevol. De Covid-19-crisis is nog in volle gang. Toch kunnen we al conclusies en aanbevelingen halen uit de bestrijding en lessen die in 2020 gedaan en gegeven zijn. Deze aanknopingspunten verwerken we direct in de verdere aanpak van de crisis.

In de regio Kennemerland zijn evaluaties uitgevoerd over de eerste en tweede fase, de evaluatie over de derde fase wordt nu uitgevoerd.

  • Eerste fase: 1 maart 2020 - 1 juli 2020
  • Tweede fase: 1 juli 2020 - 1 december 2020
  • Derde fase: 1 december 2020 - 1 december 2021

Wat gebeurde er in de tweede fase?

Per 1 juni ging Nederland geleidelijk van het slot. Een aantal maatregelen die in regionale noodverordeningen waren vastgelegd, bleven van kracht. Denk aan het houden van anderhalve meter afstand en het verbod op groepsvorming. Daar was een wettelijke basis voor nodig. Het kabinet stelde toen de zogenoemde Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking.

Begin september nam het aantal besmettingen toe, met name in enkele grote steden in de Randstad. Een tweede besmettingsgolf en daarmee gepaard gaande maatregelen leken uit te blijven. Medio september veranderde de situatie. Er werden veel nieuwe besmettingen en opnames geteld. De mogelijke dreiging van een crisis werd realiteit: we zaten er middenin.

Aanknopingspunten

Bureau Berenschot heeft de aanpak in fase twee geëvalueerd. Goede en constructieve punten zijn benoemd, aanknopingspunten vinden we in afstemming, informatie-uitwisseling en de schematische weergave van de organisatiestructuur. Deze kunnen we meenemen in de huidige bestrijding en lessen. Wanneer de derde evaluatie over de aanpak van Covid-19 is afgerond, geven we een overkoepelende terugblik op de leerpunten. Klik voor de volledige toelichting van Bureau Berenschot over fase 2 op onderstaande links: