Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Bijzonderheden MOTO-jaarplan 2024

Het oefenjaar 2023 zit er bijna op en het plan voor 2024 ligt klaar. Komend jaar staan zoals gewoonlijk weer veel boeiende MOTO-activiteiten op het programma. Veel van die activiteiten zijn inmiddels behoorlijk standaard, zoals lunchlezingen, multistafoefeningen, CoPI-dagen en masterclasses. In dit artikel zullen we enkele bijzonderheden uitlichten.

Jaarthema: gezondheid

Het jaarthema in 2024 is gezondheid. We starten het eerste kwartaal met twee themabijeenkomsten voor alle crisisfunctionarissen; een bijeenkomst met thema bestrijding gevaarlijke stoffen op 24 januari en een themabijeenkomst infectieziektebestrijding op 29 februari. In de oefeningen van 2024 komt het thema terug. 

Voorbereiding op nieuwe crises

Een veranderende wereld en de confrontatie de afgelopen jaren met vele nieuwe / a-typische crises (grofweg gedefinieerd als situaties waar we geen planvorming voor hebben) maken dat we ons naast de meer traditionele flitsrampen moeten voorbereiden op nieuwe crises. In de periode 2023-2026 hanteren we de volgende didactische opbouw qua voorbereiding op nieuwe crises:

Jaar

Te bereiken resultaten

2023

Opleiden: crisisfunctionarissen doen kennis op van nieuwe crises en veerkracht als generiek instrument om deze te beheersen.

Leermiddel: lunchlezing oktober, E-learning (de oplevering van deze module en het delen met alle crisisfunctionarissen zal in december 2023 plaatsvinden)

2024

Trainen: crisisfunctionarissen doen vaardigheden op die zijn nodig hebben om een complexe situatie te kunnen duiden, adequaat netwerkmanagement toe te passen en besluiten te nemen onder grote onzekerheid.

Leermiddel: OT/BT-teamtrainingen

2025

Oefenen: door middel van oefeningen kunnen crisisfunctionarissen kennis en vaardigheden toepassen.

Leermiddel: multistafoefeningen en KCO’s. Daarnaast blijven inzetten op vergroten kennis en vaardigheden dmv opleiden en trainen.

2026

Complexe eindoefening: crisisfunctionarissen krijgen de kans om hun kennis en vaardigheden in te zetten om een zeer complexe casus beheersbaar te maken. Ook de overdracht van het ene naar het andere team/functionaris is hierbij van belang.

Leermiddel: meerdaagse oefening (systeemtest?)

 

Tijdens de teamtrainingen OT en BT in 2024 zal de focus liggen op het opdoen van nieuwe vaardigheden, zoals improvisatievermogen en toepassen van bestuurlijke veerkracht. 

 

Geslaagde pilots kort cyclisch oefenen (KCO) BT in 2023. Activiteit komt terug in 2024

In november hebben we 3 KCO's BT georganiseerd; korte oefeningen waarin we 2 rondes van het beleidsteam spelen in 3 uur. De opzet is goed bevallen. In 2024 organiseren we 8 van dergelijke korte oefenmomenten waar steeds 2 bestuurders aan kunnen meedoen. Ook organiseren we weer 8 KCO's voor het OT. 

Strakkere koppeling met planvorming

Om de planvorming beter te implementeren en deze goed in de hoofden en het handelen van de crisisfunctionarissen te krijgen, hebben we nieuwe MOTO-activiteiten en ideeen. De lunchlezingen die we organiseren, staan vaak in het teken van een bepaald plan of multiscenariokaart (MSK). In 2024 staan weer 6 lunchlezingen ingepland. De lunchlezing van 16 januari staat in het teken van crisisdiagnose en flexibel opschalen. De lunchlezing van 4 maart heeft het thema natuurbrandbestrijding. De overige thema's volgen nog. 

In 2024 willen we beginnen met een nieuw leermiddel; de leerprikkel. Eens per maand sturen we alle crisisfunctionarissen digitaal een korte casus met enkele vragen. Ook sturen we relevante planvorming mee, bijvoorbeeld een MSK of een scenario/ gedeelte van een plan. Door middel van de leerprikkel kunnen crisisfunctionarissen vaker kort –het invullen van de leerprikkel kost maximaal 15 minuten- met crisisbeheersing bezig zijn.

Een doorlopend oefendoel voor COPI, OT en BT in 2024 is de toepassing van de beschikbare planvorming. Degenen die bij Crisisbeheersing Kennemerland beheerder zijn van de beschikbare plannen betrekken we bij de (multistaf)oefeningen. Zij kijken mee tijdens de oefening en reflecteren met het team op de toepassing van de planvorming.

Oefening LIVEX

Op 1 juni 2024 vindt voor de kust van de gemeente Velsen een grootschalige oefening plaats. Vanaf een cruiseschip moeten na een fictieve calamiteit honderden passagiers van boord worden gehaald. Door de kustwacht en de KNRM worden deze aan land gebracht. Voor de Veiligheidsregio Kennemerland bestaat de oefening uit 3 delen: een opvangoefening, een oefening grootschalige geneeskundige bijstand en een GRIP 2 oefening met een COPI ter plaatse en een volledig OT inclusief stafsecties en RAC. Het hoofddoel van de oefening is komen tot een effectieve samenwerking tussen land enerzijds en water/ lucht anderzijds.

Overzicht MOTO-activiteiten 2024 en vragen

Via deze link kom je op het overzicht van activiteiten in 2024: MOTO jaarprogramma (vrk.nl)

Voor vragen over MOTO / het jaarplan 2024 kan je terecht bij Marc Verhaar (mverhaar@vrk.nl)