Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Evaluatie demonstratie Tata Steel 24 juni 2023

Op 24 juni 2023 heeft bij Tata Steel een aangekondigde demonstratie van Green Peace en Extinction Rebellion plaatsgevonden.

In aanloop naar de demonstratie hebben de partijen Veiligheidsregio Kennemerland, Tata Steel, Gemeenten Velsen & Beverwijk, Rijkswaterstaat, Centraal Nautisch Beheer, Openbaar Ministerie en Politie zich met elkaar verbonden ter voorbereiding op de aangekondigde demonstratie.

De VRK heeft in de voorbereiding ingezet op de processen Leiding en Coördinatie, Informatiemanagement en crisiscommunicatie. Daarnaast is een table top georganiseerd voor alle betrokken partijen waarin een aantal reëele scenario’s zijn besproken.

De crisisorganisatie is niet opgeschaald geweest tijdens de demonstratie.

Evaluatie

De leerarena bood waardevolle inzichten om gericht te verbeteren. Tijdens de leerarena zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:

  • Functioneren van LCMS
  • Aansluiting en overdracht
  • Samenwerken, afstemming en coördinatie
  • Gekozen aanpak

Meer weten?

Neem dan contact op met Crisisbeheersing Kennemerland via crisisbeheersing@vrk.nl. In de lessons learned bijeenkomst op 6 december is hier dieper op ingegaan.