Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Winter 2022-2023

Nieuwsbrief Crisisbeheersing

Met de volgende onderwerpen:

Aangepast IBP Noordzeekanaal per 4 januari 2023

Het getoetste en aangepaste Incidentbestrijdingsplan (IBP) Noordzeekanaalgebied is op 6 december 2022 vastgesteld door het Directeurenoverleg Veiligheid Noordzeekanaalgebied (DOVN). >>> lees verder

Nationaal Handboek Crisisbeheersing

Het handboek legt rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van de belangrijkste actoren binnen de nationale crisisstructuur. >>> lees verder

Nieuw: het Crisis Advies Team-Cyber (CAT-C)

De directeuren veiligheidsregio's van Noord-West-4 (Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland) hebben cybercrisis als speerpunt benoemd. De doelstelling is om dit onderwerp gezamenlijk als een project op te pakken. Deze bovenregionaal samenwerkingsverband heeft geresulteerd in het Crisis Advies Team-Cyber (CAT-C). >>> lees verder

Pilot Kort Cyclisch Oefenen (KCO)

In november 2022 is de pilot voor het kort cyclisch oefenen gestart. De Operationeel leiders, Informatiemanagers en Informatiecoördinatoren hadden de eer om deel te nemen aan deze pilot. >>> lees verder

Systeemtest 2022

De jaarlijkse systeemtest is bedoeld om te laten zien hoe onze crisisbeheersingsstructuur in de praktijk functioneert. De volgende teams nemen deel aan deze test: Meldkamer, Commando Plaats Incident (CoPI), Operationeel team (OT, inclusief stafsecties), Beleidsteam (BT). >>> lees verder

TRM; de menselijke factor in een crisisteam

In 2017 hebben we Team Resource Management (TRM) geïntroduceerd in onze crisisorganisatie. In de twee "coronajaren" heeft het specifiek trainen met TRM tijdelijk stil gelegen, maar in 2022 zijn we weer begonnen met TRM-trainingen. Ook hebben we dit middel in 2022 voor het eerst toegepast op het niveau van het Beleidsteam (BT). >>> lees verder