Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nationaal Handboek Crisisbeheersing

Het handboek legt rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van de belangrijkste actoren binnen de nationale crisisstructuur.

Het beschrijft de werkwijze en ambtelijke ondersteuning van de ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Het nieuwe handboek vervangt het verouderde handboek uit 2016. Het legt de veranderingen vast die sindsdien op basis van lessen, ervaringen en aanbevelingen uit evaluaties (o.a. aanpak corona) zijn doorgevoerd en beschrijft de huidige, staande praktijk bij situaties met een bovenregionale en landelijke impact. 

Het handboek vormt samen met de Wet veiligheidsregio's het beleidskader voor de voorbereiding op specifieke situaties, onder meer in de vorm van landelijke crisisplannen en een opleidings-, trainings- en oefenprogramma. De aanpassingen in besluit en handboek lopen niet vooruit op de komende ontwikkeling van het aangekondigde vernieuwde wettelijk kader voor het landelijk crisisstelsel, maar zijn tussenstappen op weg naar een daaropvolgende ministeriële regeling en landelijk handboek. 

Het handboek kunt u hier downloaden. 

De NCTV organiseert op donderdag 9 februari van 10:00 tot 12:00 uur een webinar over het Nationaal Handboek Crisisbeheersing. Meer informatie is te vinden in bijgaande uitnodiging