Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuw: het Crisis Advies Team-Cyber (CAT-C)

De directeuren veiligheidsregio's van Noord-West-4 (Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland) hebben cybercrisis als speerpunt benoemd. De doelstelling is om dit onderwerp gezamenlijk als een project op te pakken. Deze bovenregionaal samenwerkingsverband heeft geresulteerd in het Crisis Advies Team-Cyber (CAT-C).

Het CAT-C fungeert als aanspreekpunt bij een cyberincident gerelateerd aan een veiligheidsregio in NW4 en treedt op als adviseur. Het CAT-C heeft kennis over de planvorming, het cybernetwerk en geeft tips en tricks t.a.v. het cybercrisismanagement. Zij zijn hierin ondersteunend aan het (R)OT. Het CAT-C neemt dus niet de taak over van de dienstdoende piketfunctionarissen. 

Het CAT-C komt op, op basis van vrije instroom. Het CAT-C bestaat uit 6 cyberadviseurs, zijnde medewerkers in NW4-verband, met een achtergrond in:

  • Leiding & Coördinatie (OL/Leiders CoPI);
  • Informatiemanagement;
  • Crisiscommunicatie.

Hoe gaat het nu verder?

In 2023 gaat het CAT-C oefenen en wordt deze verder geïmplementeerd. Denk bijvoorbeeld aan de landelijke cyberoefening ISIDOOR in november 2023, maar ook tijdens cybernetwerkbijeenkomsten zal het CAT-C aanwezig zijn. Voor alle vragen over het CAT-C, kunt u terecht bij Crisisbeheersing Kennemerland (crisisbeheersing@vrk.nl). Het is een nieuwe ontwikkeling, waarbij de samenwerking bovenregionaal wordt versterkt. Mogelijk is er behoefte om een dergelijk team straks ook op te zetten voor andere regio overstijgende thema's in NW4-verband, denk bijvoorbeeld aan het thema water.