Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Pilot Kort Cyclisch Oefenen (KCO)

In november 2022 is de pilot voor het kort cyclisch oefenen gestart.
De Operationeel leiders, Informatiemanagers en Informatiecoördinatoren hadden de eer om deel te nemen aan deze pilot.

Wat houdt kort cyclisch oefenen in? 

In een twee uur durende OT-oefening wordt aan de hand van een scenario twee keer een OT gedraaid, met daartussen tijd voor reflectie en feedback. Het tegenspel aan de OT-tafel werd nu verzorgd door collega's van Crisisbeheersing, maar ook een collega van de GHOR maakte gebruik van de gelegenheid om deel te nemen. Op deze wijze creëren wij meer oefenmomenten voor de crisisfunctionarissen, los van het MOTO-programma. Het accent ligt op het proces Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement. De tegenspelers kunnen deelnemen vanuit de eigen discipline en oefenen met de BOB-structuur, wijze van samenwerking in het OT, etc..

Na de eerste twee dagen KCO, kunnen we zeggen dat de pilot geslaagd is. We hebben van de deelnemers positieve feedback gekregen op deze vorm van oefenen, maar ook tips hoe we het KCO kunnen optimaliseren. 

Hoe nu verder?

In elk kwartaal worden twee KCO-dagen gepland. Dat betekent dat er 24(!) korte oefenmomenten zullen zijn in 2023. Dit sluit aan op de behoefte van de multi-crisisfunctionarissen om meer te oefenen. 

Onze ambitie is om kolommen en partners ook de mogelijkheid te geven aan te haken op deze oefenmomenten (ook op andere niveaus) binnen de crisisorganisatie, zoals het CoPI en BT). Dat betekent dat er daadwerkelijk kolom-functionarissen kunnen gaan aanschuiven bij het KCO, zodat ook zij gebruik kunnen maken van deze gelegenheid tot oefenen. Dat draagt uiteraard ook bij aan het elkaar leren kennen. Dat komt de samenwerking tijdens een echte crisissituatie zeker ten goede!

Dank aan alle deelnemers en collega's die hebben deelgenomen aan de pilot.