Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Systeemtest 2022

De jaarlijkse systeemtest is bedoeld om te laten zien hoe onze crisisbeheersingsstructuur in de praktijk functioneert. De volgende teams nemen deel aan deze test: Meldkamer, Commando Plaats Incident (CoPI), Operationeel team (OT, inclusief stafsecties), Beleidsteam (BT).
De deelnemers aan de systeemtest wordt onverwacht gealarmeerd.

Casus

Op woensdag 12 oktober 2022 zijn graafwerkzaamheden rondom de aardgasleidingen van Gasunie aangevangen. Op woensdag 12 oktober 2022 scheurt een deel van de gasleiding in de gemeente Beverwijk en ontstaat aan de bovenkant van de gasleiding een gat met een lengte van 12 meter. Dit heeft een drukgolf en fakkelbrand van 340 meter hoogte tot gevolg. Er heerst een oorverdovend, aanhoudend lawaai.

  • De explosie, de drukgolf en de hitte van de fakkelbrand hebben uiteindelijke effecten en impact in zowel de gemeente Beverwijk als de gemeente Heemskerk;
  • Een groot aantal auto's botst op elkaar en staat in brand door de hitte. Bestuurders op de A9 en A22 (in een straal van zeker 150 meter) komen om. 
  • Bewoners van de woonwijk horen de knal en zien de vuurvlam. Bewoners (die zich buiten bevinden) lopen door de hitte ernstige brandwonden op. 

De evaluatie

Uit ervaring weten we dat wij ons met de conclusie en aanbevelingen, wij ons nog beter kunnen voorbereiden op de bestrijding van grootschalige incidenten. Zo'n systeemtest geeft scherpte aan de crisisorganisatie. Daarom laten we deze test extern voorbereiden en evalueren.

De evaluatie, bestaat uit twee delen, te weten:

  1. Het evaluatieverslag is gebaseerd op het toetsingskader van de IVenJ, en geeft op gedetailleerde wijze inzicht in de wijze waarop is gepresteerd.
  2. Een overzicht met de opkomsttijden per organisatieonderdeel en aanbevelingen.

 

Beide documenten zijn gedeeld met de deelnemers en de betrokken kolommen in de VRK.

Voor meer informatie kun je terecht bij de kolomvertegenwoordiger.