Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

TRM; de menselijke factor in een crisisteam

In 2017 hebben we Team Resource Management (TRM) geïntroduceerd in onze crisisorganisatie. In de twee "coronajaren" heeft het specifiek trainen met TRM tijdelijk stil gelegen, maar in 2022 zijn we weer begonnen met TRM-trainingen. Ook hebben we dit middel in 2022 voor het eerst toegepast op het niveau van het Beleidsteam (BT).

Wat is TRM en waarom passen we het toe? 

TRM heeft zijn oorsprong in de luchtvaart. Het hulpmiddel om de samenwerking tussen mensen in een hoog risico-omgeving te verbeteren, is ontwikkeld na enkele grote vliegrampen, waaronder de "Tenerife-ramp". Deze werd veroorzaakt door inschattingsfouten door de gezagvoerder en door gebrek aan assertiviteit in de cockpit werd de inschattingsfout niet gecorrigeerd. Het gevolg: twee vliegtuigen kwamen in botsing met elkaar. Er waren 583 doden te betreuren. Overigens is uit onderzoek gebleken dat veruit de meeste grote ongevallen in de luchtvaart ontstaan door menselijke fouten.

Door meer aandacht voor de "menselijke factor" is de luchtvaart inmiddels bewezen veiliger geworden. De vergelijking met incidentbestrijding en crisisbeheersing ligt voor de hand; in hoeverre speelt de menselijke factor hier een rol bij de effectieve afhandeling van een incident of crisis? 

Om welke vaardigheden gaat het bij TRM?

TRM onderscheidt zeven menselijke vaardigheden (non-technical-skills):

  • Assertiviteit
  • Missie en planvorming
  • Aanpassingsvermogen / flexibiliteit
  • Leiderschap
  • Omgevingsbewustzijn
  • Communicatie
  • Besluitvorming

Naast de 7 skills zijn er nog 3 belangrijke factoren die invloed hebben op het functioneren van crisisfunctionarissen en crisisteam. Het gaat om:

  1. Stress
  2. Vermoeidheid
  3. Workload

Deze factoren kunnen het denkvermogen en het functioneren van de crisisfunctionaris sterk (negatief) beïnvloeden. Het is dus van belang om op elkaar te letten tijdens crises. 

Team Resource Management wordt gebruikt om de slagkracht van professionele teams te vergroten. Dit gebeurt niet door te kijken naar de inhoudelijke expertise van de individuele teamleden, maar door het optimaliseren van de samenwerkingsvaardigheden binnen het team.