Sluiten
Logo Veiligheidsregio Kennemerland

Aangepast IBP Noordzeekanaalgebied per 4 januari 2023

Het getoetste en aangepaste Incidentbestrijdingsplan (IBP) Noordzeekanaalgebied is op 6 december 2022 vastgesteld door het Directeurenoverleg Veiligheid Noordzeekanaalgebied (DOVN).

In hoeverre is het plan anders?

Grotendeels is het plan nog hetzelfde; het betreft een toetsing en niet een actualisatie (volgens de afspraak in het IBP). Wel is gezorgd dat het gehele plan weer up-to-date is en dat er een praktische en herkenbare samenvatting gemaakt is. In de factsheet is een splitsing gemaakt tussen significante en overige wijzigingen gemaakt. 

Begin 2023 heeft een lunchsessie plaatsgevonden, waar de wijzigingen gepresenteerd werden. Het komende half jaar zullen een aantal MOTO-activiteiten in het teken staan van incidentbestrijding in het Noordzeekanaalgebied. 

Wanneer operationeel?

Het plan is officieel actief per woensdag 4 januari 2023, inclusief in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland waar dit plan ook gebruikt wordt. Het plan is ook beschikbaar op alle bekende locaties voor planvorming. 

Lees hier het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied (IBP NZKG).